ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อนครในประเทศเกาหลีใต้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  นครพิเศษ
  นครปกครองตนเองพิเศษ
  มหานคร
  นครใหญ่
  นครภายใต้การบริหาร
  นคร

นคร (เกาหลี: ) เป็นเขตการปกครองประเภทหนึ่ง จากกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้ ถ้าประชากรในอำเภอมี 150,000 คนขึ้นไปก็จะได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นนครด้วยการผ่านร่างกฎหมายพิเศษโดยรัฐสภาของเกาหลีใต้

บรรดานครที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้จะมีสถานะการปกครองตนเองเทียบเท่ากับจังหวัด เมืองหลวงและนครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ คือ โซล จัดอยู่ในประเภท ทึกบย็อลชี (นครพิเศษ) ในขณะที่นครที่ใหญ่รองลงมาจำนวน 6 แห่ง จัดอยู่ในประเภท ควังย็อกชี (มหานคร) นครที่เล็กลงมาจะอยู่ในประเภท ชี ("นคร") ซึ่งจะอยู่ภายใต้การปกครองของจังหวัด ในระดับเดียวกับอำเภอ

การจำแนกประเภทนคร

[แก้]

นครใหญ่

[แก้]

นครใหญ่ ภาษาเกาหลีเรียก แทโดชี (대도시 大都市) หรือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า ทึกจ็องชี (특정시, 特定市) เป็นนครที่มีประชากร 5 แสนคนขึ้นไป นครใหญ่จะได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งของรัฐบาลภายใต้มาตรา 175 ของกฎหมายปกครองตนเองท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการขยายขอบเขตอำนาจในการบริหารโดยถ่ายโอนจากจังหวัดไปยังนครนั้น ๆ หนึ่งในนั้นคือ อำนาจในการแบ่งการปกครองออกเป็น เขต (일반구; 一般區) แต่ก็ไม่ใช่ทุกนครใหญ่ที่แบ่งออกเป็นเขต เช่น พูช็อน คิมแฮ ฮวาซ็อง หรือนัมยังจู ปัจจุบัน ประเทศเกาหลีใต้มีนครใหญ่ทั้งหมด 15 แห่ง

นครภายใต้การบริหาร

[แก้]

ในจังหวัดปกครองตนเองพิเศษเชจู นครเชจูและซอกวีโพมีสถานะเป็นนครภายใต้การบริหารของจังหวัด ซึ่งไม่มีอำนาจปกครองตนเอง ปัจจุบัน หน่วยงานบริหารของนครเชจูกำลังพยายามขยายขอบเขตอำนาจในการบริหารที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้มีมากยิ่งขึ้น[1]

มหานคร

[แก้]

มหานคร (ควังย็อก-ซี, 광역시, 廣域市) เป็นนครขนาดใหญ่ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดใด ๆ ทำให้มีสถานะเทียบเท่าจังหวัด มีความคงอยู่แบบเป็นเอกเทศ และมีระบบการปกครองตนเอง อาจเปรียบเทียบกับนครปกครองโดยตรงของประเทศจีนได้ เนื่องจากก่อนปี ค.ศ. 1995 เคยเรียกว่า "นครปกครองโดยตรง" (직할시, 直轄市) ปัจจุบัน ประเทศเกาหลีใต้มีมหานคร 6 แห่ง

ในการแต่งตั้งให้เป็นมหานครนั้นไม่มีหลักเกณฑ์ในทางกฎหมาย แต่โดยปกติแล้ว นครที่จะได้รับการยกฐานะเป็นมหานครมักมีจำนวนประชากรเข้าใกล้ 1 ล้านคน อย่างไรก็ตาม ยังมีนครที่มีประชากรเกิน 1 ล้านคนที่ไม่ได้เป็นมหานคร 4 แห่ง ได้แก่ ซูว็อน ชังว็อน โคยัง และยงอิน และยังไม่มีการพิจารณาในการยกฐานะเพิ่มเติม

นครพิเศษ

[แก้]

นครพิเศษ (ทึกบย็อล-ชี, 특별시, 特別市) เป็นเขตการปกครองระดับแรกประเภทหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ มีฐานะเทียบเท่ากับจังหวัด มีเพียงแห่งเดียว คือ โซล เคยได้รับการจัดตั้งเป็น "นครอิสระพิเศษ" (특별자유시; 特別自由市) โดยแยกการปกครองออกมาจากจังหวัดคย็องกี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1946 และเปลี่ยนสถานะเป็น "นครพิเศษ" เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1949[2]

นครปกครองตนเองพิเศษ

[แก้]

นครปกครองตนเองพิเศษ (ทึกบย็อลจาชี-ชี, 특별자치시, 特別自治市) มีเพียงแห่งเดียว คือ นครเซจง

รายชื่อนครทั้งหมด

[แก้]
อันดับที่ 1 – โซล
อันดับที่ 2 – ปูซาน
อันดับที่ 3 – อินช็อน
อันดับที่ 4 – แทกู
อันดับที่ 5 – แทจ็อน
อันดับที่ 6 – ควังจู
อันดับที่ 7 – ซูว็อน
อันดับที่ 8 – อุลซัน
อันดับที่ 9 – ชังว็อน
อันดับที่ 10 – โคยัง
ชื่อ ภาษาเกาหลี จำนวน
ฮันกึล ฮันจา
    นครพิเศษ 특별시 特別市 1
    นครปกครองตนเองพิเศษ 특별자치시 特別自治市 1
    มหานคร 광역시 廣域市 6
    นครใหญ่ 대도시 大都市 15
    นครภายใต้การบริหาร 행정시 行政市 2
    นคร 60
นคร ฮันกึล ฮันจา จังหวัด ประชากร
(2017)
พื้นที่
(ตร.กม.)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
ก่อตั้ง
อันดง 안동시 安東市 คย็องซังเหนือ 168,226 1521.26 110.6 1963-01-01
อันซัน 안산시 安山市 คย็องกี 689,326 149.06 4624.5 1986-01-01
อันซ็อง 안성시 安城市 คย็องกี 182,784 553.47 330.3 1998-04-01
อันยัง 안양시 安養市 คย็องกี 598,392 58.46 10235.9 1973-07-01
อาซัน 아산시 牙山市 ชุงช็องใต้ 303,043 542.15 559.0 1986-01-01
โพรย็อง 보령시 保寧市 ชุงช็องใต้ 103,620 569.01 182.1 1986-01-01
พูช็อน 부천시 富川市 คย็องกี 851,245 53.40 15940.9 1973-07-01
ปูซาน 부산광역시 釜山廣域市 0City-cไม่มี 3,496,779 765.94 4565.3 1963-01-01
ชังว็อน 창원시 昌原市 คย็องซังใต้ 1,063,116 736.34 1443.8 1980-04-01
ช็อนอัน 천안시 天安市 ชุงช็องใต้ 619,286 636.22 973.4 1963-01-01
ช็องจู 청주시 淸州市 ชุงช็องเหนือ 835,802 153.45 5446.7 1949-08-15
ชุนช็อน 춘천시 春川市 คังว็อน 280,565 1116.35 251.3 1949-08-15
ชุงจู 충주시 忠州市 ชุงช็องเหนือ 208,288 983.70 211.7 1956-07-08
แทกู 대구광역시 大邱廣域市 0City-cไม่มี 2,484,688 885.60 2805.7 1981-07-01
แทจ็อน 대전광역시 大田廣域市 0City-cไม่มี 1,514,354 539.86 2805.1 1989-01-01
ทังจิน 당진시 唐津市 ชุงช็องใต้ 166,782 694.08 240.3 2012-01-01
ทงดูช็อน 동두천시 東豆川市 คย็องกี 98,062 95.66 1025.1 1981-07-01
ทงแฮ 동해시 東海市 คังว็อน 93,289 180.17 517.8 1980-04-01
คังนึง 강릉시 江陵市 คังว็อน 213,747 1040.07 205.5 1955-09-01
คอเจ 거제시 巨濟市 คย็องซังใต้ 256,979 401.61 639.9 1989-01-01
คิมช็อน 김천시 金泉市 คย็องซังเหนือ 142,277 1009.50 140.9 1949-08-14
คิมแฮ 김해시 金海市 คย็องซังใต้ 529,577 463.28 1143.1 1981-07-01
คิมเจ 김제시 金堤市 ช็อลลาเหนือ 87,658 544.99 160.8 1989-01-01
คิมโพ 김포시 金浦市 คย็องกี 364,808 276.64 1318.7 1998-04-01
คงจู 공주시 公州市 ชุงช็องใต้ 109,750 940.36 116.7 1986-01-01
โคยัง 고양시 高陽市 คย็องกี 1,040,648 267.31 3893.0 1992-02-01
คูมี 구미시 龜尾市 คย็องซังเหนือ 420,048 615.52 682.4 1978-02-15
คุนโพ 군포시 軍浦市 คย็องกี 284,735 36.36 7831.0 1989-01-01
คุนซัน 군산시 群山市 ช็อลลาเหนือ 277,328 675.38 410.6 1949-08-15
คูรี 구리시 九里市 คย็องกี 194,298 33.30 5834.8 1986-01-01
ควาช็อน 과천시 果川市 คย็องกี 62,929 35.86 1754.9 1986-01-01
ควังจู 광주광역시 光州廣域市 0City-cไม่มี 1,469,583 501.26 2931.8 1986-11-01
ควังจู 광주시 廣州市 คย็องกี 328,940 430.96 763.3 2001-03-21
ควังมย็อง 광명시 光明市 คย็องกี 339,071 38.50 8807.0 1981-07-01
ควังยัง 광양시 光陽市 ช็อลลาใต้ 154,164 453.84 339.7 1989-01-01
คย็องจู 경주시 慶州市 คย็องซังเหนือ 259,228 1324.39 195.7 1955-09-01
คย็องซัน 경산시 慶山市 คย็องซังเหนือ 257,902 411.70 626.4 1989-01-01
คเยรยง 계룡시 鷄龍市 ชุงช็องใต้ 42,737 60.74 703.6 2003-09-19
ฮานัม 하남시 河南市 คย็องกี 213,028 93.07 2288.9 1989-01-01
ฮวาซ็อง 화성시 華城市 คย็องกี 644,498 687.54 937.4 2001-03-21
อีช็อน 이천시 利川市 คย็องกี 210,565 531.09 396.5 1996-03-01
อิกซัน 익산시 益山市 ช็อลลาเหนือ 301,061 506.70 594.2 1949-08-15
อินช็อน 인천광역시 仁川廣域市 0City-cไม่มี 2,944,009 1032.41 2851.6 1981-07-01
เชช็อน 제천시 堤川市 ชุงช็องเหนือ 136,389 883.09 154.4 1980-04-01
ช็องอึบ 정읍시 井邑市 ช็อลลาเหนือ 115,083 692.93 166.1 1981-07-01
ช็อนจู 전주시 全州市 ช็อลลาเหนือ 652,234 206.22 3162.8 1949-08-15
เชจู 제주시 濟州市 เชจู 470,957 977.80 481.6 1955-09-01
ชินจู 진주시 晋州市 คย็องซังใต้ 347,056 712.62 487.0 1949-08-15
นาจู 나주시 羅州市 ช็อลลาใต้ 105,080 172.8 608.15 1981-07-01
นัมยังจู 남양주시 南楊州市 คย็องกี 662,183 458.54 1444.1 1989-01-01
นัมว็อน 남원시 南原市 ช็อลลาเหนือ 84,140 752.50 111.8 1981-07-01
นนซัน 논산시 論山市 ชุงช็องใต้ 123,094 554.85 221.9 1996-03-01
มิลยัง 밀양시 密陽市 คย็องซังใต้ 108,322 799.01 135.6 1989-01-01
มกโพ 목포시 木浦市 ช็อลลาใต้ 237,464 50.08 4741.7 1949-08-15
มุนกย็อง 문경시 聞慶市 คย็องซังเหนือ 74,555 911.17 81.8 1986-01-01
โอซัน 오산시 烏山市 คย็องกี 208,873 42.76 4884.8 1989-01-01
พาจู 파주시 坡州市 คย็องกี 431,035 672.57 640.9 1996-03-01
โพช็อน 포천시 抱川市 คย็องกี 154,381 826.50 186.8 2003-10-19
โพฮัง 포항시 浦項市 คย็องซังเหนือ 516,497 1128.76 457.6 1949-08-14
พย็องแท็ก 평택시 平澤市 คย็องกี 472,141 454.62 1038.5 1986-01-01
ซาช็อน 사천시 泗川市 คย็องซังใต้ 114,854 398.25 288.4 1956-07-08
ซังจู 상주시 尙州市 คย็องซังเหนือ 101,729 1254.83 81.1 1986-01-01
ซัมช็อก 삼척시 三陟市 คังว็อน 70,120 1185.86 59.1 1986-01-01
เซจง 세종특별자치시 世宗特別自治市 0City-bไม่มี 244,939 465.23 526.5 2012-07-01
ซอกวีโพ 서귀포시 西歸浦市 เชจู 171,431 870.87 196.9 1981-07-01
ซ็องนัม 성남시 城南市 คย็องกี 974,755 141.82 6873.2 1973-07-01
ซอซัน 서산시 瑞山市 ชุงช็องใต้ 170,810 740.66 230.6 1989-01-01
โซล 서울특별시 서울特別市 0City-aไม่มี 9,930,478 605.27 16406.7 1946-08-16
ชีฮึง 시흥시 始興市 คย็องกี 403,398 135.02 2987.7 1989-01-01
ซกโช 속초시 束草市 คังว็อน 81,797 105.00 779.0 1963-01-01
ซุนช็อน 순천시 順天市 ช็อลลาใต้ 279,540 907.41 308.1 1949-08-14
ซูว็อน 수원시 水原市 คย็องกี 1,194,276 121.09 9862.7 1949-08-14
แทแบ็ก 태백시 太白市 คังว็อน 46,892 303.57 154.5 1981-07-01
ทงย็อง 통영시 統營市 คย็องซังใต้ 138,001 238.85 577.8 1955-09-01
อึยจ็องบู 의정부시 議政府市 คย็องกี 438,753 81.59 5377.5 1963-01-01
อึยวัง 의왕시 儀旺市 คย็องกี 156,410 54.00 2896.5 1989-01-01
อุลซัน 울산광역시 蔚山廣域市 0City-cไม่มี 1,117,656 1057.50 1056.9 1997-07-15
ว็อนจู 원주시 原州市 คังว็อน 338,374 872.56 387.8 1955-09-01
ยังจู 양주시 楊州市 คย็องกี 205,977 309.77 664.9 2003-10-19
ยังซัน 양산시 梁山市 คย็องซังใต้ 318,836 485.18 657.1 1996-03-01
ยอจู 여주시 驪州市 คย็องกี 111,558 608.64 183.3 2013-09-23
ย็องช็อน 영천시 永川市 คย็องซังเหนือ 100,384 920.29 109.1 1981-07-01
ย็องจู 영주시 榮州市 คย็องซังเหนือ 109,281 669.05 163.3 1980-04-01
ยอซู 여수시 麗水市 ช็อลลาใต้ 288,818 501.27 576.2 1949-08-14
ยงอิน 용인시 龍仁市 คย็องกี 991,622 591.36 1676.8 1996-03-01

ดูเพิ่ม

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
  1. http://www.jejusori.net/news/articleView.html?idxno=336795
  2. 행정연혁 (ภาษาเกาหลี). Seoul Metropolitan Government. สืบค้นเมื่อ 15 March 2013.