พระเจ้าทงช็อนแห่งโคกูรยอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าดองชอน)
Jump to navigation Jump to search
พระเจ้าทงช็อน
{{{caption}}}
ชื่อภาษาเกาหลี
อักษรฮันกึล 동천왕 หรือ 동양왕
อักษรฮันจา 東川王 หรือ 東襄王
อักษรละติน Dongcheon-wang หรือ Dongyang-wang

พระเจ้าทงช็อน (ค.ศ. 209-248) ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่ 11 แห่งอาราจักรโคกูรยอ ประสูติเมื่อ ค.ศ. 209 โดยเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าซันซัง ประสูติแต่พระมเหสีองค์ที่ 2 ที่มาจากหมู่บ้านชูทง-ชน และเป็นพระราชนัดดาในพระเจ้าชินแด ทรงได้รับการสถาปนาเป็นองค์รัชทายาทเมื่อ ค.ศ. 213 ขณะพระชนม์เพียง 4 พรรษา และเมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 227 องค์ชายอูวีกอ องค์รัชทายาทจึงเสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมา ทรงพระนามว่า พระเจ้าทงช็อน ขณะพระชนม์เพียง 18 พรรษาและตลอดรัชกาลทรงต้องรบกับวุยก๊กจากสามก๊กของจีนในปี ค.ศ. 243 พระราชโอรสองค์หนึ่งพระนามว่า โค ย็อน-บุล ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นองค์รัชทายาท และเมื่อพระราชบิดาสวรรคตในปี ค.ศ. 248 องค์ชายรัชทายาทโค ย็อน-บุล จึงเสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมาทรงพระนามว่า "พระเจ้าชุงช็อน"


พระราชโอรสพระองค์แรก : 중천왕 고연불(中川王 高然弗)พระราชาชุงชอน โคยอนบุล
พระราชโอรสพระองค์ที่ ๒ : 고예물(高預物)โคเยมุล
พระราชโอรสพระองค์ที่ ๓ : 고사구(高奢句)โคซากู
พระสนม : พระสนมไม่ปรากฏพระนาม

ก่อนหน้า พระเจ้าทงช็อนแห่งโคกูรยอ ถัดไป
พระเจ้าซันซัง 2leftarrow.png กษัตริย์แห่งโคกูรยอ
(พ.ศ. 770 - พ.ศ. 791)
2rightarrow.png พระเจ้าชุงช็อน