พระเจ้ายองนยู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้ายองนยู

พระปรมาภิไธย พระเจ้ายองนยูแห่งโกคูรยอ
พระอิสริยยศ พระมหากษัตริย์ แห่ง โกคูรยอ
ครองราชย์ พ.ศ. 1224พ.ศ. 1185
บรมราชาภิเษก พ.ศ. 1224
รัชกาลก่อน ยองยาง
รัชกาลถัดไป บอจาง
ข้อมูลส่วนพระองค์
สวรรคต ค.ศ. 642
พระเจ้ายองนยู
{{{caption}}}
ชื่อภาษาเกาหลี
อักษรฮันกึล 영류왕
อักษรฮันจา 榮留王
อักษรละติน Yeongnyu-wang หรือ Yŏngnyu-wang

พระเจ้ายองนยู (เกาหลี: 영류왕, ฮันจา: 榮留王, MC: Yeongnyu-wang, MR: Yŏngnyu-wang) เป็นกษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งโกครูยอ หรือ เกาหลีโบราณ ทรงเถลิงถวัลยราชสมบัติในปี พ.ศ. 1161 ต่อจากพระเจ้ายองยาง ทรงครองราชย์ 24 ปี เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 1185 พระโอรสคือพระเจ้าบอจาง