พระเจ้าจีจึงแห่งชิลลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กษัตริย์เกาหลี

ชิลลา
(ก่อนรวมแผ่นดิน)

 1. ฮย็อกกอเซ 57 ปีก่อนคริสตกาล – 4
 2. นัมแฮ 4 – 24
 3. ยูรี 24 – 57
 4. ทัลแฮ 57 – 80
 5. พาซา 80 – 112
 6. จีมา 112 – 134
 7. อิลซ็อง 134 – 154
 8. อาดัลลา 154 – 184
 9. พ็อลฮยู 184 – 196
 10. แนแฮ 196 – 230
 11. โจบอน 230 – 247
 12. ช็อมแฮ 247 – 261
 13. มีชู 262 – 284
 14. ยูรเย 284 – 298
 15. คีริม 298 – 310
 16. ฮึลแฮ 310 – 356
 17. แนมุล 356 – 402
 18. ซิลซ็อง 402 – 417
 19. นุลจี 417 – 458
 20. จาบี 458 – 479
 21. โซจี 479 – 500
 22. จีจึง 500 – 514
 23. พ็อบฮึง 514 – 540
 24. จินฮึง 540 – 576
 25. จินจี 576 – 579
 26. จินพย็อง 579 – 632
 27. ช็อนด็อก 632 – 647
 28. ชินด็อก 647 – 654
 29. มูยอล 654 – 661

พระเจ้าจีจึงแห่งชิลลา (เกาหลี: 지증왕, 437 – 514, ค. 500 – 514) พระราชาลำดับที่ 22 แห่ง อาณาจักรชิลลา หนึ่งใน สามก๊กแห่งเกาหลี

พระเจ้าจีจึงเป็นราชนิกุลสายเลือดบริสุทธิ์ทั้งสองฝั่งเพราะพระราชบิดาคือ เจ้าชายคิมซึบโบ เป็นพระราชนัดดาใน พระเจ้าแนมุล พระราชาลำดับที่ 17 ขณะที่พระราชมารดาคือ เจ้าหญิงโจแซง เป็นพระราชธิดาใน พระเจ้านุลจี พระราชาลำดับที่ 19

พระเจ้าจีจึงเริ่มต้นการปฏิรูปอาณาจักรเมื่อ ค.ศ. 502 พร้อมกับได้เปลี่ยนชื่ออาณาจักรจาก ซาโร มาเป็น ชิลลา เมื่อ ค.ศ. 503 นอกจากนี้พระองค์ยังได้เปลี่ยนสร้อยพระนามขององค์กษัตริย์จาก Marigpan มาเป็น วัง และพระองค์ยังได้ปฏิรูปในอีกหลายเรื่อง ๆ อาทิ ชุดขุนนางที่ใส่ในพิธีรวมถึงชุดขุนนางท้องถิ่น ใน ค.ศ. 504

พระเจ้าจีจึงเสด็จสวรรคตเมื่อ ค.ศ. 514 โดยผู้ที่สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์คือพระราชโอรสองค์ใหญ่ พระเจ้าพ็อบฮึง

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]