ข้ามไปเนื้อหา

เขตการปกครองของประเทศเกาหลีเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนที่แสดงที่ตั้งของประเทศเกาหลีเหนือและที่ตั้งของกรุงเปียงยาง

การแบ่งเขตการปกครองของเกาหลีเหนือ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 จังหวัด (provinces) 3 เขตพิเศษ (special regions) และ 2 เมืองที่ได้รับการปกครองโดยตรง (directly-governed cities) ได้แก่

เขตการปกครองระดับบนสุด[แก้]

การแบ่งเขตการปกครองระดับจังหวัดเป็นการแบ่งเขตการปกครองขั้นแรกภายในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ จังหวัด, เขตพิเศษ และเมืองที่ได้รับการปกครองโดยตรง

แผนที่ รายชื่อ โชซ็อนกึล ฮันจา
เมืองที่ได้รับการปกครองโดยตรง
1 เปียงยาง 평양직할시 平壤直轄市
2 ราซ็อน 라선특별시 羅先特別市
เขตการปกครองพิเศษ
3 ชินอืยจู 신의주특별행정구 新義州特別行政區
4 แคซ็อง 개성공업지구 開城工業地區
5 คึมกังซัน 금강산관광지구 金剛山觀光地區
จังหวัด
6 จังหวัดพย็องอันใต้ 평안남도 平安南道
7 จังหวัดพย็องอันเหนือ 평안북도 平安北道
8 จังหวัดชากัง 자강도 慈江道
9 จังหวัดฮวังแฮใต้ 황해남도 黃海南道
11 จังหวัดฮวังแฮเหนือ 황해북도 黃海北道
12 จังหวัดคังว็อน 강원도 江原道
13 จังหวัดฮัมกย็องใต้ 함경남도 咸鏡南道
14 จังหวัดฮัมกย็องเหนือ 함경북도 咸鏡北道
15 จังหวัดรยังกัง 량강도 兩江道

จังหวัด[แก้]

เมืองที่ได้รับการปกครองโดยตรง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]