ข้ามไปเนื้อหา

พระเจ้าโมบนแห่งโคกูรยอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระเจ้าโมบนแห่งโคกูรยอ
กษัตริย์องค์ที่ 5 แห่ง โคกูรยอ
ครองราชย์พ.ศ. 591 - พ.ศ. 596
ก่อนหน้ามินจุง
ถัดไปแทโจมหาราช
ประสูติพ.ศ. 573
สวรรคตพ.ศ. 596
พระราชบิดาพระเจ้าแทมูชิน
พระราชมารดาพระนางซงแมซอนซู
พระเจ้าโมบน
ฮันกึล모본왕
ฮันจา慕本王
อักษรโรมันฉบับปรับปรุงMobon-wang

พระเจ้าโมบน (เกาหลี: 모본왕; ค.ศ. 30 - ค.ศ. 53) เป็นจักรพรรดิองค์ที่ 5 แห่งอาณาจักรโกคูรยอ มีพระนามเดิมว่าเจ้าชายแฮอู เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าแทมูชินแห่งโคกูรยอกับพระนางซงแมซอนซู เมื่อพระเจ้ามินจุงแห่งโคกูรยอพระปิตุลาสวรรคตไปในปี ค.ศ. 48 (พ.ศ. 591) เจ้าชายแฮอูจึงเสด็จขึ้นครองราชย์แทน ทรงพระนามว่าพระเจ้าโมบน (ค.ศ. 48 - 53) แต่ครองราชย์ได้เพียง 5 ปี ก็ถูกปลงพระชนม์โดยขุนนางของพระองค์เอง ขณะพระชนมายุเพียง 23 พรรษา

โกกุง พระญาติอีกพระองค์หนึ่งจึงเสด็จขึ้นครองราชย์สืบต่อมา พระนามว่าพระเจ้าแทโจมหาราช (Taejo The Great)

ถือว่าพระเจ้าโมบนเป็นจักรพรรดิพระองค์สุดท้ายที่มาจากราชสกุลแฮ ที่เป็นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าแทมูชิน เพราะจักรพรรดิพระองค์ต่อมาเป็นเชื้อพระวงศ์พระเจ้ายูรีแห่งโคกูรยอ

ก่อนหน้า พระเจ้าโมบนแห่งโคกูรยอ ถัดไป
พระเจ้ามินจุงแห่งโคกูรยอ จักรพรรดิแห่งโคกูรยอ
(พ.ศ. 591-596)
พระเจ้าแทโจมหาราช