โรงเรียนกระสังพิทยาคม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนกระสังพิทยาคม
ปญฺญา นรานํ รตนํ (ปัญญาเป็นแก้วของนรชน)
418 หมู่ที่ 9 ถนนสุขาภิบาล 14 อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Krasangpittayakhom School
อักษรย่อ ก.ส. / K.S.P.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
สังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สถาปนา 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503
เพลง มาร์ชกระสังพิทยาคม
เว็บไซต์

โรงเรียนกระสังพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับอำเภอ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 โรงเรียนกระสังพิทยาคมได้รับบริจารที่ดินจาก นายไกร สุขอนันต์ อดีตตกำนันตำบลกระสัง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2503 โดยใช่ชื่อว่า โรงเรียนกระสัง ทำการเปิดสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2503 รับนักเรียน จำนวน 40 คน โดยมีนายพิณ อาจพลไทย ศึกษาธิการอำเภอกระสัง เป็นผู้รักษาการแทนครูใหญ่ และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2503 ทางราชการได้ตั้ง นายวิจิตร วิเศษฤทธิ์ ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก และผู้บริหารคนปัจจุบัน (พ.ศ.2560) คือ นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช มีแผนการเรียน 12-12-12/12-12-12

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนามผู้บริหารโรงเรียน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายวิจิตร วิเศษฤทธิ์ พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๒๐
2 นายพิสุทธิ์ วิทยเดช พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๑
3 นายวิจิตร วิเศษฤทธิ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๒
4 นายบุญช่วย บุญญะภานุพล พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๓๐
5 ว่าที่ ร.ต.สุเทพ บุตรกัณหา พ.ศ. ๒๕๓๑ - ๒๕๓๕
6 นายดำรง พงษ์พิมาย พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๖
7 นายสรยุทธ วิศิษฎ์ศิลป์ พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗
8 นายฉลอง พงศ์นราทร พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๔
9 นายนิคม เจริญศรี พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔
10 นายสุคนธ์ ปรัชญาวงศ์ชัย พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖
11 นายไกรลาศ กุลวงศ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๘
12 นายนำส่ง ทรงวัฒนะสิน พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๕
13 นายสรวิศณ์ นพพงศ์สิริเดช พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน

รางวัลและความภาคภูมิใจชาวชมพู-ฟ้า[แก้]

  • วงดนตรีคอมโบ้โรงเรียนกระสังพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการชนะเลิศการประกวดวงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรายการชิงช้าสวรรค์ ระดับประเทศ

อ้างอิง[แก้]