ตำบลคำบง (อำเภอบ้านผือ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลคำบง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Kham Bong
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอบ้านผือ
พื้นที่
 • ทั้งหมด87 ตร.กม. (34 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (พ.ศ. 2562)[1]
 • ทั้งหมด7,044 คน
 • ความหนาแน่น80.97 คน/ตร.กม. (209.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41160
รหัสภูมิศาสตร์411704
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลคำบง เป็นหนึ่งในสิบสามตำบลของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2512 โดยแยกออกมาจากตำบลเขือน้ำ[2] ต่อมาได้มีการตั้งตำบลหนองหัวคู โดยแยกออกมาจากตำบลคำบง เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2534[3] ทั้งพื้นที่ของตำบลคำบงในปัจจุบันบริหารโดยเทศบาลตำบลคำบง

อาณาเขต[แก้]

หมู่บ้าน[แก้]

ตำบลคำบงแบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้านได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านคำบง
 • หมู่ที่ 2 บ้านเจริญสุข
 • หมู่ที่ 3 บ้านดงหมู
 • หมู่ที่ 4 บ้านชัยเจริญ
 • หมู่ที่ 5 บ้านนาล้อม
 • หมู่ที่ 6 บ้านนาล้อม
 • หมู่ที่ 7 บ้านโนนสมบูรณ์
 • หมู่ที่ 8 บ้านคำแหน
 • หมู่ที่ 9 บ้านดงเย็นพัฒนา
 • หมู่ที่ 10 บ้านคำบง
หมู่บ้านในอดีต
 • หมู่ 1 บ้านกุดเม็ก (ปัจจุบันคือ หมู่ 6 ตำบลหนองหัวคู)
 • หมู่ 2 บ้านโพธิ์ (ปัจจุบันคือ หมู่ 4 ตำบลหนองหัวคู)
 • หมู่ 3 บ้านคำบง (ปัจจุบันคือ หมู่ 1 ตำบลคำบง)
 • หมู่ 4 บ้านสะคุ (ปัจจุบันคือ หมู่ 2 ตำบลหนองหัวคู)
 • หมู่ 5 บ้านเจริญสุข (ปัจจุบันคือ หมู่ 2 ตำบลคำบง)
 • หมู่ 6 บ้านหนองหัวคู (ปัจจุบันคือ หมู่ 1 ตำบลหนองหัวคู)
 • หมู่ 7 บ้านยางโกน (ปัจจุบันคือ หมู่ 5 ตำบลหนองหัวคู)
 • หมู่ 8 บ้านดงหมู (ปัจจุบันคือ หมู่ 3 ตำบลคำบง)
 • หมู่ 9 บ้านชัยเจริญ (ปัจจุบันคือ หมู่ 4 ตำบลคำบง)
 • หมู่ 10 บ้านนาล้อม (ปัจจุบันคือ หมู่ 5 ตำบลคำบง)
 • หมู่ 11 บ้านหนองหัวคู (ปัจจุบันคือ หมู่ 3 ตำบลหนองหัวคู)
 • หมู่ 12 บ้านนาล้อม (ปัจจุบันคือ หมู่ 6 ตำบลคำบง)
 • หมู่ 13 บ้านโนนสมบูรณ์ (ปัจจุบันคือ หมู่ 7 ตำบลคำบง)
 • หมู่ 14 บ้านสะคุน้อย (ปัจจุบันคือ หมู่ 7 ตำบลหนองหัวคู)
 • หมู่ 15 บ้านคำแหน (ปัจจุบันคือ หมู่ 8 ตำบลคำบง)
 • หมู่ 16 บ้านดงเย็นพัฒนา (ปัจจุบันคือ หมู่ 9 ตำบลคำบง)
 • หมู่ 17 บ้านสะคุ (ปัจจุบันคือ หมู่ 8 ตำบลหนองหัวคู)
 • หมู่ 18 บ้านหนองหัวคู (ปัจจุบันคือ หมู่ 9 ตำบลหนองหัวคู)
หมู่บ้านที่แยกมาภายหลัง
 • บ้านเทื่อม หมู่ 11 12 13 แยกจาก หมู่ 3
 • บ้านนาสี หมู่ 14 แยกจาก หมู่ 6
 • บ้านโนนสะอาด หมู่ 15 แยกจาก หมู่ 4

การคมนาคม[แก้]

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2021

สถานที่สำคัญ[แก้]

โรงเรียน
 • โรงเรียนคำบงเจริญสุข
 • โรงเรียนดงหมูชัยเจริญ
วัด
 • วัดศรีสง่าธารางาม บ้านคำแหน หมู่ 8
 • วัดไทยทรงธรรม บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 9
 • วัดสุขธรรมราม บ้านนาล้อม หมู่ 5

อ้างอิง[แก้]

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 22 เมษายน 2563.
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอบ้านผือ และอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี
 3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเพ็ญ และอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี