ตำบลคำเลาะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลคำเลาะ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Khom Lo
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอไชยวาน
พื้นที่
 • ทั้งหมด32 ตร.กม. (12 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด8,345[1] คน
 • ความหนาแน่น260.78 คน/ตร.กม. (675.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41290
รหัสภูมิศาสตร์410803
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลคำเลาะ เป็นตำบลหนึ่งในสี่ตำบลของอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ประวัติ[แก้]

 • วันที่ 18 มกราคม 2520 แยกพื้นที่ตำบลไชยวาน และตำบลหนองหลัก จากอำเภอหนองหาน มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอไชยวาน[2] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอหนองหาน
 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2522 ตั้งตำบลคำเลาะ แยกออกจากตำบลไชยวาน[3]
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2530 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอไชยวาน อำเภอหนองหาน เป็น อำเภอไชยวาน[4]

อาณาเขต(ตำบล)[แก้]

การปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลคำเลาะ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้านได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านคำเลาะ
 • หมู่ที่ 2 บ้านคำ
 • หมู่ที่ 3 บ้านคำบอน
 • หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงตาด
 • หมู่ที่ 5 บ้านดงพัฒนา
 • หมู่ที่ 6 บ้านวังชมภู
 • หมู่ที่ 7 บ้านโนนม่วงหวาน
 • หมู่ที่ 8 บ้านวังงามพัฒนา
 • หมู่ที่ 9 บ้านหนองไม้ตาย
 • หมู่ที่ 10 บ้านคำมี
 • หมู่ที่ 11 บ้านน้ำทิพย์

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลคำเลาะ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลคำเลาะ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคำเลาะทั้งตำบล

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียน

อ้างอิง[แก้]

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [[1]] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 19 กรกฎาคม 2564.
 2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :0
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอหนองวัวซอ อำเภอโนนสัง อำเภอน้ำโสม กิ่งอำเภอวังสามหมอ อำเภอศรีธาตุ กิ่งอำเภอไชยวาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (196 ง): 4466–4477. November 27, 1979.
 4. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :022