องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว
คำขวัญ: 
เมืองพระนอนใหญ่ ภูมิใจเรือโบราณ สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ฝักถั่วปลอดสารพิษ ผ้าหมี่ขิดแสนสวยงามตา อุดมด้วยป่าหน่อหวาย วาดลวดลายเครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์ขนมหวานและข้าวปุ้น ร่วมทำบุญประเพณีทอดกัณฑ์ แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดสร้างชีวิตแบบยั่งยืน ฟื้นคืนธรรมชาติเชิงอนุรักษ์
อบต.สามพร้าวตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี
อบต.สามพร้าว
อบต.สามพร้าว
ที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว
พิกัด: 17°26′56.3″N 102°52′34.2″E / 17.448972°N 102.876167°E / 17.448972; 102.876167พิกัดภูมิศาสตร์: 17°26′56.3″N 102°52′34.2″E / 17.448972°N 102.876167°E / 17.448972; 102.876167
ประเทศ ไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี
ตำบลสามพร้าว (บางส่วน)
การปกครอง
 • นายกสุภัทร์ เล็กวิวัฒน์
พื้นที่
 • ทั้งหมด73.22 ตร.กม. (28.27 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)
 • ทั้งหมด18,699 [1] คน
 • ความหนาแน่น255.38 คน/ตร.กม. (661.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.06410126
ที่อยู่ที่ทำการ500 หมู่ 2 ถนนสามพร้าว-นาบัว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์042-349124
เว็บไซต์sampraw.org
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มตอนกลาง สูงทางด้านเหนือ ลาดต่ำทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยและสนามกีฬากลางจังหวัด ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต้น

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่ตำบลสามพร้าว เริ่มแรกเป็นพื้นที่ปกครองของตำบลหนองบุ (เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ตำบลลหนองนาคำ) ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2513 ทางราชการเห็นว่าท้องที่ตำบลหนองบุ มีพื้นที่กว้างขวาง ยากต่อการติดต่อราชการจึงแยกออกไปตั้งตำบลใหม่ชื่อว่า "ตำบลสามพร้าว" ซึ่งมีเขตปกครองรวม 8 หมู่บ้าน[2] ซึ่งในเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2516 ทางราชการได้ให้จัดตั้งเป็น สภาตำบลสามพร้าว[3]

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 กระทรวงมหาดไทยได้เปลี่ยนแปลงฐานะ สภาตำบลสามพร้าว เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว [4]จนถึงปัจจุบัน

การปกครอง[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว ปกครองพื้นที่ตำบลสามพร้าวบางส่วน[5] (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัว) ได้แก่

หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว
หมู่ที่ หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่
1. บ้านสามพร้าว ทั้งหมด
2. บ้านสามพร้าว ทั้งหมด
3. บ้านหนองบุ บางส่วน (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัว)
4. บ้านดอนหาด ทั้งหมด
5. บ้านหนองนาหล่ำ บางส่วน (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองบัว)
6. บ้านนาหยาด ทั้งหมด
7. บ้านหนองบั่ว ทั้งหมด
8. บ้านหนองคอนแสน ทั้งหมด
9. บ้านแมด ทั้งหมด
10. บ้านสามพร้าว ทั้งหมด
11. บ้านหนองหลี่หู ทั้งหมด
12. บ้านสามพร้าว ทั้งหมด
13. บ้านดงเหล่าต้อง ทั้งหมด
14. บ้านหนองบุ ทั้งหมด
15 บ้านสามพร้าว ทั้งหมด

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 15 เมษายน 2561.
  2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี...PDFราชกิจจานุเบกษา 87 (92):2905-2907. 6 ตุลาคม 2513
  3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสภาตำบลตามประกาศคณะปฏิวัติ...2515.PDF ราชกิจจานุเบกษา 90 (108):57. 24 สิงหาคม 2516
  4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล.PDFราชกิจจานุเบกษา 113 (พิเศษ9 ง):207. 30 มกราคม 2539
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว จังหวัดอุดรธานี. "ข้อมูลทั่วไป"  [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://samprao.webiz.co.th/ Archived 2013-07-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (ม.ป.ป.). สืบค้น 15 เมษายน 2561.