ตำบลดอนกลอย (อำเภอพิบูลย์รักษ์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตำบลดอนกลอย
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Don kloi
ประเทศ ไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอพิบูลย์รักษ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด75 ตร.กม. (29 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด7,322 [1] คน
รหัสไปรษณีย์ 41130
รหัสภูมิศาสตร์412303
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลดอนกลอย เป็นตำบลหนึ่งในสามตำบลของอำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลสร้อยพร้าว (อำเภอหนองหาน)และตำบลบ้านแดง (อำเภอพิบูลย์รักษ์)

ประวัติ[แก้]

 • วันที่ 25 เมษายน 2510 ตั้งตำบลบ้านแดง แยกออกจากตำบลสร้อยพร้าว[2]
 • วันที่ 10 ตุลาคม 2529 ตั้งตำบลดอนกลอย แยกออกจากตำบลบ้านแดง และตั้งตำบลนาทราย แยกออกจากตำบลสะแบง[3]
 • วันที่ 22 เมษายน 2535 แยกพื้นที่ตำบลบ้านแดง ตำบลนาทราย และตำบลดอนกลอย อำเภอหนองหาน มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ ขึ้นกับอำเภอหนองหาน[4]
 • วันที่ 26 กันยายน 2540 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอหนองหาน เป็น อำเภอพิบูลย์รักษ์[5]

อาณาเขต(ตำบล)[แก้]

การปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลดอนกลอย แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้านได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านดอนกลอย
 • หมู่ที่ 2 บ้านไทย
 • หมู่ที่ 3 บ้านหว้าน
 • หมู่ที่ 4 บ้านนายม
 • หมู่ที่ 5 บ้านดงยางน้อย
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวสะอาด
 • หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลอยศรีวิไล
 • หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์คำ
 • หมู่ที่ 9 บ้านโนนตาล
 • หมู่ที่ 10 บ้านนายม
 • หมู่ที่ 11 บ้านหว้านใหม่

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลนาทราย ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนกลอยทั้งตำบล

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนบ้านดอนกลอย

อ้างอิง[แก้]

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [[1]] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 17 กรกฎาคม 2564.
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอหนองหาร อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอเพ็ญ อำเภอบ้านดุง กิ่งอำเภอนากลาง และกิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี
 3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอศรีธาตุ อำเภอหนองวัวซอ อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอวังสามหมอ อำเภอน้ำโสม อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านผือ และอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี
 4. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์
 5. [5]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐