ข้ามไปเนื้อหา

ตำบลโพนสูง (อำเภอไชยวาน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลโพนสูง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Phon Sung
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอไชยวาน
พื้นที่
 • ทั้งหมด105 ตร.กม. (41 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด5,400 คน
 • ความหนาแน่น51.42 คน/ตร.กม. (133.2 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41290
รหัสภูมิศาสตร์410804
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลโพนสูง เป็นตำบลหนึ่งในสี่ตำบลของอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ประวัติ[แก้]

 • วันที่ 25 เมษายน 2510 ตั้งตำบลหนองหลัก แยกออกจากตำบลไชยวาน[2]
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2519 ตั้งตำบลโพนสูง แยกออกจากตำบลหนองหลัก[3]
 • วันที่ 18 มกราคม 2520 แยกพื้นที่ตำบลไชยวาน และตำบลหนองหลัก จากอำเภอหนองหาน มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอไชยวาน[4] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอหนองหาน
 • วันที่ 20 พฤศจิกายน 2522 โอนพื้นที่ตำบลโพนสูง อำเภอหนองหาน มาขึ้นกับ กิ่งอำเภอไชยวาน[5]
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2530 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอไชยวาน อำเภอหนองหาน เป็น อำเภอไชยวาน[6]

อาณาเขต(ตำบล)[แก้]


การปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลโพนสูง แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้านได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านโพนสูง
 • หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวรรค์
 • หมู่ที่ 3 บ้านคำม่วง
 • หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยาง
 • หมู่ที่ 5 บ้านป่าก้าว
 • หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์
 • หมู่ที่ 7 บ้านโคกสง่า
 • หมู่ที่ 8 บ้านป่าก้าว
 • หมู่ที่ 9 บ้านโพนสูง
 • หมู่ที่ 10 บ้านนพแก้ว
 • หมู่ที่ 11 บ้านชัยพร

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลโพนสูง ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโพนสูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนสูงทั้งตำบล

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียน

อ้างอิง[แก้]

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [[1]] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 19 กรกฎาคม 2564.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอหนองหาร อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอเพ็ญ อำเภอบ้านดุง กิ่งอำเภอนากลาง และกิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 84 (36 ง): 1293–1330. April 25, 1967.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (141 ง): 3217–3219. November 9, 1976.
 4. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :0
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตกิ่งอำเภอไชยวาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (192 ง): 4342. November 20, 1979. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-05-28. สืบค้นเมื่อ 2021-07-19.
 6. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :022