ตำบลบ้านแดง (อำเภอพิบูลย์รักษ์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลบ้านแดง
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Ban Daeng
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอพิบูลรักษ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด65.31 ตร.กม. (25.22 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด9,198 [1] คน
 • ความหนาแน่น140.83 คน/ตร.กม. (364.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41130
รหัสภูมิศาสตร์412301
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลบ้านแดง เป็นตำบลหนึ่งในสามตำบลของอำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลสร้อยพร้าว (อำเภอหนองหาน)

ประวัติ[แก้]

อาณาเขต(ตำบล)[แก้]

การปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลบ้านแดง แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้านได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านแดง
 • หมู่ที่ 2 บ้านหนองผักแว่น
 • หมู่ที่ 3 บ้านไชยวานน้อย
 • หมู่ที่ 4 บ้านดงยาง
 • หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์
 • หมู่ที่ 6 บ้านดอนเขือง
 • หมู่ที่ 7 บ้านแดง
 • หมู่ที่ 8 บ้านโนนดู่
 • หมู่ที่ 9 บ้านโนนลือชัย
 • หมู่ที่ 10 บ้านแดง
 • หมู่ที่ 11 บ้านแดง
 • หมู่ที่ 12 บ้านไชยวานพัฒนา
 • หมู่ที่ 13 บ้านแดง
 • หมู่ที่ 14 บ้านแดง
 • หมู่ที่ 15 บ้านแดง

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลบ้านแดง ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแดงทั้งตำบล

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนพิบูลย์รักษ์วิทยา

อ้างอิง[แก้]

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [[1]] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 17 กรกฎาคม 2564.
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอหนองหาร อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอเพ็ญ อำเภอบ้านดุง กิ่งอำเภอนากลาง และกิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี
 3. [3]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอศรีธาตุ อำเภอหนองวัวซอ อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอวังสามหมอ อำเภอน้ำโสม อำเภอหนองหาน อำเภอบ้านผือ และอำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี
 4. [4]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตั้งเป็นกิ่งอำเภอพิบูลย์รักษ์
 5. [5]พระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอหนองปรือ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอเนินสง่า อำเภอนาทม อำเภอพระพรหม อำเภอแม่วงก์ อำเภอสองแคว อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอไทยเจริญ อำเภอกาบัง อำเภอพยุห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอภูพาน อำเภอคลองหอยโข่ง อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอนาวัง อำเภอพิบูลย์รักษ์ และอำเภอทุ่งศรีอุดม พ.ศ. ๒๕๔๐