ตำบลทุ่งใหญ่ (อำเภอทุ่งฝน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลทุ่งใหญ่
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Thung Yai
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอทุ่งฝน
พื้นที่
 • ทั้งหมด82 ตร.กม. (32 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[1]
 • ทั้งหมด9,483 คน
 • ความหนาแน่น115.64 คน/ตร.กม. (299.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41310
รหัสภูมิศาสตร์410702
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลทุ่งใหญ่ เป็นตำบลหนึ่งในสี่ตำบลของอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประวัติ[แก้]

 • วันที่ 25 เมษายน 2510 ตั้งตำบลทุ่งใหญ่ แยกออกจากตำบลสะแบง[2]
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2519 แยกพื้นที่ตำบลทุ่งฝน และตำบลทุ่งใหญ่ จากอำเภอหนองหาน มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอทุ่งฝน[3] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอหนองหาน
 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2520 ตั้งตำบลนาชุมแสง แยกออกจากตำบลทุ่งใหญ่[4]
 • วันที่ 21 พฤษภาคม 2533 ยกฐานะกิ่งอำเภอทุ่งฝน อำเภอหนองหาน เป็น อำเภอทุ่งฝน[5]

อาณาเขต (ตำบล)[แก้]

การปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลทุ่งใหญ่ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้านได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งใหญ่
 • หมู่ที่ 2 บ้านหนองกุง
 • หมู่ที่ 3 บ้านคำเจริญ
 • หมู่ที่ 4 บ้านบุญมี
 • หมู่ที่ 5 บ้านบุญมี
 • หมู่ที่ 6 บ้านคำตาตา
 • หมู่ที่ 7 บ้านศรีสว่าง
 • หมู่ที่ 8 บ้านคำตานา
 • หมู่ที่ 9 บ้านไผ่สีทอง
 • หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งศรีทอง

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลทุ่งใหญ่ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [[1]] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 19 กรกฎาคม 2564.
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอหนองหาร อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอเพ็ญ อำเภอบ้านดุง กิ่งอำเภอนากลาง และกิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี
 3. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :0
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง และกิ่งอำเภอทุ่งฝน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 94 (68 ง): 2998–3002. July 26, 1977.
 5. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :1