ตำบลหนองหลัก (อำเภอไชยวาน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลหนองหลัก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Nong Lak
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอไชยวาน
พื้นที่
 • ทั้งหมด51.16 ตร.กม. (19.75 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด10,105[1] คน
 • ความหนาแน่น197.51 คน/ตร.กม. (511.5 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41290
รหัสภูมิศาสตร์410802
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลหนองหลัก เป็นตำบลหนึ่งในสี่ตำบลของอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ประวัติ[แก้]

 • วันที่ 25 เมษายน 2510 ตั้งตำบลหนองหลัก แยกออกจากตำบลไชยวาน[2]
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2519 ตั้งตำบลโพนสูง แยกออกจากตำบลหนองหลัก[3]
 • วันที่ 18 มกราคม 2520 แยกพื้นที่ตำบลไชยวาน และตำบลหนองหลัก จากอำเภอหนองหาน มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอไชยวาน[4] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอหนองหาน
 • วันที่ 31 ธันวาคม 2530 ยกฐานะจากกิ่งอำเภอไชยวาน อำเภอหนองหาน เป็น อำเภอไชยวาน[5]

อาณาเขต(ตำบล)[แก้]

การปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลหนองหลัก แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้านได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านหนองหลัก
 • หมู่ที่ 2 บ้านหนองแคน
 • หมู่ที่ 3 บ้านสะงวย
 • หมู่ที่ 4 บ้านนาปู
 • หมู่ที่ 5 บ้านหัวหนองยาง
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองอิอู
 • หมู่ที่ 7 บ้านสะงวย
 • หมู่ที่ 8 บ้านโนนสว่าง
 • หมู่ที่ 9 บ้านนากลาง
 • หมู่ที่ 10 บ้านหนองแดง
 • หมู่ที่ 11 บ้านหนองเหล็ก
 • หมู่ที่ 12 บ้านหนองบัวงาม

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลหนองหลัก ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลัก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหลักทั้งตำบล

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียน

อ้างอิง[แก้]

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [[1]] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 19 กรกฎาคม 2564.
 2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอหนองหาร อำเภอหนองบัวลำภู อำเภอเพ็ญ อำเภอบ้านดุง กิ่งอำเภอนากลาง และกิ่งอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 84 (36 ง): 1293–1330. April 25, 1967.
 3. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 93 (141 ง): 3217–3219. November 9, 1976.
 4. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :0
 5. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :022