ตำบลหายโศก (อำเภอบ้านผือ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลหายโศก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Hai Sok
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอบ้านผือ
พื้นที่
 • ทั้งหมด97.3 ตร.กม. (37.6 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2562)[1]
 • ทั้งหมด5,123 คน
 • ความหนาแน่น52.65 คน/ตร.กม. (136.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41160
รหัสภูมิศาสตร์411702
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลหายโศก เป็นตำบลหนึ่งในสิบสามตำบลของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ทั้งพื้นที่ของตำบลหายโศกบริหารโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ประวัติ[แก้]

อาณาเขต[แก้]

การปกครอง[แก้]

การปกครองท้องที่[แก้]

ตำบลหายโศกแบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้านได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านหายโศก
 • หมู่ที่ 2 บ้านธาตุ
 • หมู่ที่ 3 บ้านนาคำ
 • หมู่ที่ 4 บ้านโนนทัน
 • หมู่ที่ 5 บ้านดงหวาย
 • หมู่ที่ 6 บ้านโคกสีแก้ว
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองนกเขียน
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองกุง
 • หมู่ที่ 9 บ้านหลวงคำ
 • หมู่ที่ 10 บ้านดงขวาง
 • หมู่ที่ 11 บ้านโนนอุดม
 • หมู่ที่ 12 บ้านดงหวาย
 • หมู่ที่ 13 บ้านธาตุทรายมูล
 • หมู่ที่ 14 บ้านวังแสง
 • หมู่ที่ 15 บ้านดงหวาย
 • หมู่ที่ 16 บ้านหายโศก
 • หมู่ที่ 17 บ้านดงหวาย

การปครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลหายโศกประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบลหายโศก

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนหนองกุงวังแสง

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • วัดโคกสีแก้ว บ้านโคกสีแก้ว ม.6
 • วัดชุมพวงสวรรค์ บ้านหนองกุง ม.8
 • วัดแก้วชาตรี บ้านโนนอุดม ม.1

การคมนาคม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 22 เมษายน 2563.
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอกุมภวาปี อำเภอบ้านผือ และอำเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี