ตำบลบ้านหยวก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลบ้านหยวก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Ban Yuak
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอน้ำโสม
พื้นที่
 • ทั้งหมด91 ตร.กม. (35 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด9,976 [1] คน
 • ความหนาแน่น109.62 คน/ตร.กม. (283.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41210
รหัสภูมิศาสตร์411806
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลบ้านหยวก เป็นตำบลหนึ่งในเจ็ดตำบลของอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลน้ำโสมและตำบลนางัว

ประวัติ[แก้]

 • วันที่ 12 พฤษภาคม 2512 แยกพื้นที่ตำบลน้ำโสม ตำบลหนองแวง และตำบลนายูง อำเภอบ้านผือ มาตั้งเป็น กิ่งอำเภอน้ำโสม[2][3] และให้ขึ้นการปกครองกับอำเภอบ้านผือ
 • วันที่ 6 ตุลาคม 2513 ตั้งตำบลนางัว แยกออกจากตำบลหนองแวง และตำบลน้ำโสม[4]
 • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2522 ตั้งตำบลบ้านหยวก แยกออกจากตำบลนางัว[5]

อาณาเขต(ตำบล)[แก้]

การปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลบ้านหยวกแบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้านได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านหยวก
 • หมู่ที่ 2 บ้านหยวกน้อย
 • หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ง
 • หมู่ที่ 4 บ้านท่าลี่
 • หมู่ที่ 5 บ้านน้ำปู
 • หมู่ที่ 6 บ้านหนองน้ำขุ่น
 • หมู่ที่ 7 บ้านจำปาทอง
 • หมู่ที่ 8 บ้านโนนทองคำ
 • หมู่ที่ 9 บ้านโนนสูง
 • หมู่ที่ 10 บ้านแท่น
 • หมู่ที่ 11 บ้านโนนผางาม
 • หมู่ที่ 12 บ้านน้ำปูน้อย
 • หมู่ที่ 13 บ้านท่าลี่
 • หมู่ที่ 14 บ้านหยวกใหม่
 • หมู่ที่ 15 บ้านโนนสูงใหม่
 • หมู่ที่ 16 บ้านจำปาทองน้อย
 • หมู่ที่ 17 บ้านหยวกใหม่

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลบ้านหยวก ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง ได้แก่

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหยวก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหยวกทั้งตำบล

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียน

อ้างอิง[แก้]

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [[1]] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 15 กรกฎาคม 2564.
 2. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :0
 3. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ :1
 4. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอหนองหาน อำเภอกมุภวาปี อำเภอศรีบุญเรือง และกิ่งอำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 87 (92 ง): 2905–2919. October 6, 1970.
 5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอหนองวัวซอ อำเภอโนนสัง อำเภอน้ำโสม กิ่งอำเภอวังสามหมอ อำเภอศรีธาตุ กิ่งอำเภอไชยวาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 96 (196 ง): 4466–4477. November 27, 1979.