ตำบลบ้านค้อ (อำเภอบ้านผือ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลบ้านค้อ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Ban Kho
ประเทศไทย
จังหวัดอุดรธานี
อำเภอบ้านผือ
พื้นที่
 • ทั้งหมด36.06 ตร.กม. (13.92 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (พ.ศ. 2562)[1]
 • ทั้งหมด3,144 คน
 • ความหนาแน่น87.19 คน/ตร.กม. (225.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 41160
รหัสภูมิศาสตร์411712
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลบ้านค้อ เป็นหนึ่งในสิบสามตำบลของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตำบลบ้านค้อก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2536 โดยแยกออกมาจากตำบลบ้านผือ[2] ท้องที่ตำบลบ้านค้อทั้งพื้นที่บริหารโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ

อาณาเขต[แก้]

หมู่บ้าน[แก้]

ตำบลบ้านค้อแบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านค้อ
 • หมู่ที่ 2 บ้านหนองกอง
 • หมู่ที่ 3 บ้านนารายณ์
 • หมู่ที่ 4 บ้านนาคูณ
 • หมู่ที่ 5 บ้านน้อยนารายณ์
 • หมู่ที่ 6 บ้านค้อน้อย

การคมนาคม[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

โรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านค้อ(ธัญวิทยาคาร)
 • โรงเรียนอนุบาลหนองกอง บริหารโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ


วัด
 • วัดป่านาคูณ บ้านนาคูณ หมู่ที่ 4
 • วัดโพธิ์ชัยมงคล บ้านหนองกอง หมู่ที่ 2
 • วัดป่าสาระวารี บ้านค้อ หมู่ที่ 1

อ้างอิง[แก้]

 1. ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารและงานปกครอง. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ข้อมูลการปกครอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] [ม.ป.ป.]. สืบค้น 22 เมษายน 2563.
 2. [2]ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองอุดรธานีและอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี