ลำดับราชวงศ์และฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ราชวงศ์และฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณ

ราชวงศ์ของฟาโรห์
แห่งอียิปต์โบราณ
Egypt.Giza.Sphinx.01.jpg
ปลายยุคก่อนราชวงศ์
ราชวงศ์ต้น
ราชอาณาจักรเก่า
ช่วงต่อระยะที่หนึ่ง
(เมืองหลวงที่ธีบส์)
ราชอาณาจักรกลาง
ช่วงต่อระยะที่สอง
ราชอาณาจักรใหม่
ช่วงต่อระยะที่สาม
ยุคปลาย
ยุคกรีก-โรมัน
edit this box

เนื้อหา

ปลายยุคก่อนราชวงศ์ ราว 3100 ปีก่อน ค.ศ.[แก้]

ในช่วงปลายยุคก่อนราชวงศ์ มีการแยกการปกครองออกเป็น 2 อาณาจักร คือ อียิปต์เหนือ และอียิปต์ใต้

อียิปต์เหนือ[แก้]

อียิปต์เหนือ หรือเป็นที่รู้จักกันใน "Red Land" ประกอบด้วยอาณาเขตทางตอนล่างของแม่น้ำไนล์ รวมไปถึงทะเลทรายรอบข้าง โดยมีผู้ปกครองดังนี้

อียิปต์ใต้[แก้]

อิยิปต์ใต้ หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม "Black Land" ประกอบด้วยอาณาเขตทางตอนเหนือของแม่น้ำไนล์ รวมไปถึงพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ มีผู้ปกครองดังนี้

ราชวงศ์ต้นๆ ราว 2950-2575 ปีก่อน ค.ศ.[แก้]

ราชวงศ์ที่หนึ่ง[แก้]

ราชวงศ์ที่สอง[แก้]

ราชอาณาจักรเก่า ราว 2575-2510 ปีก่อน ค.ศ.[แก้]

ราชวงศ์ที่สาม[แก้]

ราชวงศ์ที่สี่[แก้]

ราชวงศ์ที่ห้า[แก้]

ราชวงศ์ที่หก[แก้]

ช่วงต่อที่หนึ่ง ราว 2125-1975 ปีก่อน ค.ศ.[แก้]

ราชวงศ์ที่เจ็ดและแปด[แก้]

เมืองหลวงอยู่ที่ เมมฟิส

ราชวงศ์ที่เก้า[แก้]

เมืองหลวงอยู่ที่ เฮเรคลีโอโพลิส

ราชวงศ์ที่สิบ[แก้]

ราชวงศ์ที่สิบเอ็ด[แก้]

เมืองหลวงอยู่ที่ ธีบส์

ราชอาณาจักรกลาง ราว 1975-1640 ปีก่อน ค.ศ.[แก้]

ราชวงศ์ที่สิบสอง[แก้]

เมืองหลวงอยู่ที่ อิทจ์-ทาวี

ช่วงต่อที่สอง ราว 1630-1520 ปีก่อน ค.ศ.[แก้]

ราชวงศ์ที่สิบสาม[แก้]

เมืองหลวงอยู่ที่ ธีบส์

รายพระนามนี้คือความไม่แน่นอน

ราชวงศ์ที่สิบสี่[แก้]

เมืองหลวงอยู่ที่ อวาริส

ฟาโรห์เป็นชาวฮิกซอส

รายพระนามนี้คือความไม่แน่นอน

ราชวงศ์ที่สิบห้า[แก้]

เมืองหลวงอยู่ที่ อวาริส

ฟาโรห์เป็นชาวฮิกซอส

ราชวงศ์อไบดอส[แก้]

ราชวงศ์ที่สิบหก[แก้]

เมืองหลวงอยู่ที่ ธีบส์

ราชวงศ์ที่สิบเจ็ด[แก้]

เมืองหลวงอยู่ที่ ธีบส์

ราชอาณาจักรใหม่ ราว 1539-1075 ปีก่อน ค.ศ.[แก้]

ราชวงศ์ที่สิบแปด[แก้]

ราชวงศ์ที่สิบเก้า[แก้]

ราชวงศ์ที่ยี่สิบ[แก้]

ช่วงต่อที่สาม ราว 1075-715 ปีก่อน ค.ศ.[แก้]

ราชวงศ์ที่ยี่สิบเอ็ด[แก้]

เมืองหลวงอยู่ที่ ทานิส

ปกครองโดยหัวหน้าพระ เมืองหลวงอยู่ที่ ธีบส์

ราชวงศ์ที่ยี่สิบสอง[แก้]

ฟาโรห์เป็นชาวลิเบีย

ราชวงศ์ที่ยี่สิบสาม[แก้]

ฟาโรห์เป็นชาวลิเบีย เมืองหลวงอยู่ที่ ลีออนโทโพลิส

ย้ายเมืองหลวงไปธีบส์

ราชวงศ์ที่ยี่สิบสี่[แก้]

เมืองหลวงอยู่ที่ ซาอิส

ราชวงศ์ที่ยี่สิบห้า[แก้]

ฟาโรห์เป็นชาวนิวเบีย เมืองหลวงอยู่ที่ ธีบส์

ยุคปลาย ราว 715-332 ปีก่อน ค.ศ.[แก้]

ราชวงศ์ที่ยี่สิบหก[แก้]

เมืองหลวงอยู่ที่ ซาอิส

ราชวงศ์ที่ยี่สิบเจ็ด[แก้]

ฟาโรห์เป็นชาวเปอร์เซีย

ราชวงศ์ที่ยี่สิบแปด[แก้]

ชาวเปอร์เซียถูกขับออกไป

ราชวงศ์ที่ยี่สิบเก้า[แก้]

ราชวงศ์ที่สามสิบ[แก้]

ราชวงศ์ที่สามสิบเอ็ด[แก้]

ฟาโรห์เป็นชาวเปอร์เซีย

ยุคกรีก-โรมัน ราว 332 ปีก่อน ค.ศ. ถึง ค.ศ. 395[แก้]

ราชวงศ์อาร์กีด ราว 353-323ปีก่อนคริสตกาล[แก้]

ในปีคริสตกาล331พระเจ้าอเล็กชานเดอร์มหาราชได้ตราทัพไปพิชีตเปอร์เชีย

ราชวงศ์ที่ปโตเลมี ราว 305-30 ปีก่อนคริสตกาล[แก้]

เมืองหลวงอยู่ที่ อเล็กซานเดรีย

กษัตริย์หุ่น *

ยุคโรมันตั้งแต่ 30 ปีก่อนคริสตกาลจนกระทั่งกรุงโรมแตก