ราชวงศ์ที่ห้าแห่งอียิปต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ราชวงศ์ที่ห้า แห่งอียิปต์โบราณ มักจะรวมกับราชวงศ์ที่สาม, ราชวงศ์ที่สี่ และราชวงศ์ที่หก ในช่วงระยะเวลาของราชอาณาจักรเก่า ฟาโรห์ของห้าราชวงศ์ครองราชย์ตั้งแต่เวลาประมาณ 2,494 ถึง 2,345 ปีก่อนคริสตกาล รวมเป็นเวลา 149 ปี มีฟาโรห์ทั้ง 9 พระองค์

Dynasty V pharaohs
พระนาม พระนามขณะครองราย์ ระยะเวลาครองราชย์ ปิรามิด พระราชินี
ยูเซอร์คาฟ Irimaat 2494 - 2487 ปีก่อนคริสตกาล ปิรามิดแห่งยูเซอร์คาฟในซัคคารา เคนทาอุสที่ 1 ?
เนเฟอร์เฮเตเพส
ซาฮูเร Nebkhau 2487 - 2475 ปีก่อนคริสตกาล ปิรามิดแห่งซาฮูเรในอาบูเซอร์ เนเฟอร์เรทเนบตี้
เนเฟออิร์คาเร Neferirkare 2475 - 2455 ปีก่อนคริสตกาล ปิรามิดแห่งเนเฟออิร์คาเรในอาบูเซอร์ เคนตาอุสที่ 2
เนเฟเรเฟร Neferkhau 2 ถึง 3 ปี ปิรามิดแห่งเนเฟเรเฟร (ยังไม่เสร็จ)ในอาบูเซอร์ เคนทาคาเวสที่ 3 ?
เชปเซสคาเร Shepseskare เป็นระยะเวลาชั่วคราว อาจจะในอาบูเซอร์
นูเซอร์เร ไออิน Nyuserre 2445 - 2421 ปีก่อนคริสตกาล ปิรามิดในอาบูเซอร์ เรปตี้นับ
เมนเคาฮอร์ Menkauhor 2421 - 2414 ปีก่อนคริสตกาล "ปิรามิดไร้หัว"ในซัคคารา เมเรสอังค์ที่ 4?
เจดคาเร Djedkare 2414 - 2375 ปีก่อนคริสตกาล ปิรามิดแห่งเจดคาเรในซัคคารา
อูนัส Wadjtawy 2375 - 2345 ปีก่อนคริสตกาล ปิรามิดแห่งอูนัสในซัคคารา เนเบ็ต
เคนุท

อ้างอิง[แก้]

  • Clayton, Peter A. Chronicle of the Pharaohs: The Reign-by-Reign Record of the Rulers and Dynasties of Ancient Egypt. London: Thames & Hudson Ltd., 2006. ISBN 0500286280.
ก่อนหน้า ราชวงศ์ที่ห้าแห่งอียิปต์ ถัดไป
ราชวงศ์ที่สี่ 2leftarrow.png ราชวงศ์แห่งอียิปต์
(ประมาณ 2,494 - 2,345 ปีก่อนคริสตกาล)
2rightarrow.png ราชวงศ์ที่หก