ฟาโรห์เนเฟอร์คาเร เคนดู

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ฟาโรห์เนเฟอร์คาเรที่ 4
เนเฟอร์คาเร เคนดู
พระนามของฟาโรห์เนเฟอร์คาเรที่ 4
ฟาโรห์แห่งอียิปต์
รัชกาล ไม่ทราบ, ราชวงศ์ที่ 7 และ 8?
ก่อนหน้า ดเจดคาเร เซไม?
ถัดไป เนเฟอร์เมเรนฮอร์?

ฟาโรห์เนเฟอร์คาเร เคนดู (หรือ เนเฟอร์คาเรที่ 4) เป็นฟาโรห์อียิปต์โบราณของราชวงศ์ที่ 7 และ 8 ในช่วงระยะเวลาแรกของช่วงแรก (2181-2055 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ตามที่นักไอยคุปต์วิทยา Kim Ryholt, Jürgenfon Beckerath และ Darell Baker เขาเป็นกษัตริย์ที่หกของราชวงศ์ที่ 7 และ 8 ชื่อของฟาโรห์เนเฟอร์คาเร เคนดู ปรากฎอยู่ในรายชื่อคิงของอบีดอส (หมายเลข 45) ซึ่งเป็นรายการของกษัตริย์ยุคแรมซีไซด์และไม่อยู่ในร่องรอยของบันทึกแห่งตูริน ในเอกสารฉบับนี้จะมีผลต่อราชวงศ์ที่ 7 และ 8