ฟาโรห์เนเฟอร์คาเรที่ 7

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฟาโรห์เนเฟอร์คาเรที่ 7 เป็นฟาโรห์พระองค์อันดับที่สามของราชวงศ์ที่เก้าของอียิปต์โบราณ 2140 ปีก่อนคริสตศักราช (ในช่วงระยะเวลาแรก) ตามรายชื่อของตูรินที่ชื่อของฟาโรห์เนเฟอร์คาเรที่ 7 ถูกบันทึกไว้ในทะเบียน แต่ชื่อของฟาโรห์เนเฟอร์คาเรที่ 7 ไม่ได้รวมอยู่ในรายชื่อคิงส์อบีดอสหรือรายชื่อคิงส์ของแซคคาราและการดำรงอยู่ของรัชกาลของเขายังไม่ได้รับการยืนยันทางบวกผ่านทางโบราณคดี