ฟาโรห์ทุตเคเปอร์เร โชเชงค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฟาโรห์ทุตเคเปอร์เร โชเชงค์ หรือ โชเชงค์ที่ 2ฺb เป็นฟาโรห์ฟาโรห์ที่มีความน่าสงสัยต่อกับครองราชย์ของพระองค์ เกี่ยวกับการค้นพบหินก้อนใหม่จาก Temple of Bubastis ซึ่งทำให้เขาหายากมากเพราะมีชื่ออยู่ในอียิปต์ล่างและเหนือ โดยพระนามของพระองค์นาม ทุตเคเปอร์เร แปลว่า "รูปลักษณ์ (หรือมา) ของภาพลักษณ์ใหม่ของรา"

  1. Based on the style of 22nd dynasty royal names, the missing part is likely to be "setep-en-Amun". Lange, p.69.