ฟาโรห์ทาเคลอตที่สาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อูเซอร์มาอัตเร เซเทปเอนอามุน ทาเคลอตที่ 3 ซิ-เอเซ (ทรงครองราชย์ระหว่าง 774 – 759 ปีก่อนคริสตกาล) เป็นพระราชโอรสพระองค์โตและทรงเป็นผู้สืบทอดพระราชบัลลังก์ของฟาโรห์โอซอร์คอนที่ 3 พระองค์ทรงขึ้นปกครองในช่วงห้าปีแรกด้วยการสำเร็จราชการร่วมกับพระราชบิดา ตามที่ปรากฏในหลักฐานจากบันทึกระดับแม่น้ำไนล์ หมายเลข 13 (ซึ่งเท่ากับปีที่ 28 แห่งการคองราชย์ของฟาโรห์โอซอร์คอนที่ 3 ถึงปีที่ 5 แห่งการครองราชย์ของฟาโรห์ทาเคลอตที่ 3) และทรงสืบต่อพระราชบัลลังก์จากพระราชบิดาของพระองค์ในฐานะฟาโรห์ในปีต่อมา ก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งมหาปุโรหิตแห่งอามุนที่ธีบส์ เคยมีการเชื่อว่าะรัองค์ทรงครองราชย์เป็นระยะเวลาเพียง 7 ปี จนกระทั่งมีการค้นพบจารึกจากอาไมดาในโอเอซิสดัคลา ในปี ค.ศ. 2005 ซึ่งมีการบันทึกที่ระบุช่วงเวลาถึงปีที่ 13 แห่งการครองราชย์ของพระองค์[1]

ผู้สืบทอดพระราชบัลลังก์[แก้]

ฟาโรห์ทาเคลอตที่ 3 เป็นพระสวามีของพระนางอิร์ทิอูบาสต์ ซึ่งการบันทึกเกี่ยวกับพระองค์ว่า "ในฐานะพระราชธิดาของกษัตริย์บนโลงพระศพของพระราชโอรสของพระองค์ โอซอร์คอน จี""[2] และอีกพระองค์ พระนางอิร์ทิอูบาสต์ ("บี") ดูเหมือนจะเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์[3] แต่ในที่สุด ฟาโรห์รุดอามุนกลับทรงขึ้นมาปกครองครองต่อจากพระองค์ ซึ่งเป็นพระอนุชาและเป็นพระราชโอรสอีกพระองค์ของฟาโรห์โอซอร์คอนที่ 3 แทนที่จะเป็นพระราชโอรสพระองค์ใดพระองค์หนึ่งใน 3 พระองค์ที่รู้จัก คือ เจ้าชาย/มหาปุโรหิตโอซฮร์คอน เอฟ, เจ้าชายอิเทสอามุน ผู้ซึ่งปรากฏบนจารึกของอังค์เฟนมุต ซึ่งเป็นพระราชนัดดาของพระองค์ในห้องสมุดกลางครอยดอน และสุดท้ายคือ ประกาศกแห่งอามุนขั้นที่สอง นามว่า ดเจดพทาห์เอฟอังค์ ดี ซึ่งปรากกฏร่วมในรูปสลักทือบิงเงิน หมายเลข 1734 และในจารึก ซีจี 41006 ของพระราชปนัดดาพระองค์โตของพระองค์นามว่า นัคต์บาสเทรู[4] จากหลักฐานทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่า ฟาโรห์ทาเคลอตที่ 3 ทรงต้องมีพระชนมพรรษามากแล้วและยืนกว่าพระราชโอรสทั้งสามพระองค์ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่พระเชษฐาของกษัตริย์จะทรงขึ้นครองพระราชบัลลังก์ หากกษัตริย์ยังมีพระราชโอรสที่ยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่[5] โดยตามประเพณีดั้งเดิมของชาวอียิปต์กำหนดให้พระราชโอรสของกษัตริย์สืบต่อจากพระราชบิดาโดยตรง

อ้างอิง[แก้]

  1. Frédéric Payraudeau, "Le règne de Takélot III et les débuts de la domination Koushite," GM 198(2004) pp.79-80
  2. Aidan Dodson & Dyan Hilton, The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Thames & Hudson, 2004. p.227
  3. Helmut Brandl, with a contribution by Joachim Friedrich Quack, A Bichrome Faience Statuette of Bastet from the Reign of Takeloth III, Tuna el Gebel IV (= Festschrift für Dieter Kessler), Munich 2013, 67-89. https://www.academia.edu/9342683/A_Bichrome_Faience_Statuette_of_Bastet_from_the_Reign_of_Takeloth_III
  4. Aston & Taylor, pp.132-136
  5. Payraudeau, GM 198, pp.87-88

บรรณานุกรม[แก้]

  • D.A. Aston & J.H. Taylor, "The Family of Takelot III and the "Theban" Twenty-Third Dynasty," in M.A. Leahy, 'Libya and Egypt c.1300–750 BC.' London: School of Oriental and African Studies, Centre of Near and Middle Eastern Studies, and The Society for Libyan Studies (1990)
  • Frédéric Payraudeau, "Le règne de Takélot III et les débuts de la domination Koushite," GM 198(2004) pp. 79–90.1.