ฟาโรห์แรเมซีสที่ 9

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เนเฟอร์คาเร เซเทปเอนเร รามเมสเซสที่ 9 (หรือจะเขียนพระนามว่า รามเสส) (พระนามเดิม คือ อามอน-เฮอร์-เคปเชป คาเอมวาเซต) (ทรงปกครองระหว่าง 1129 – 1111 ปีก่อนคริสตกาล)[1] เป็นฟาโรห์พระองค์ที่แปดจากราชวงศ์ที่ยี่สิบแห่งอียิปต์ พระองค์ทรงเป็นฟาโรห์ที่ทรงครองราชย์นานที่สุดเป็นอันดับสามของราชวงศ์นี้รองจากฟาโรห์รามเสสที่ 3 และฟาโรห์รามเสสที่ 11 ปัจจุบันเชื่อกันว่าพระองค์ขึ้นทรงครองบัลลังก์ในเดือนที่หนึ่งแห่งฤดูน้ำท่วม (อะเคต) วันที่ 21 ตามหลักฐานที่เยือร์เกิน ฟ็อน เบ็คเคอราธได้นำเสนอในบทความ 1984 จีเอ็ม[2][3] และอ้างอิงตามบันทึกปาปิรุสแห่งตูริน หมายเลข 1932 และ 1939 ฟาโรห์รามเสสที่ 9 ทรงครองราชย์เป็นเวลา 18 ปี 4 เดือน และเสียชีวิตเสด็จสวรรคตในปีที่ 19 ของการครองราชย์ในเดือนที่หนึ่งแห่งเพเรต ระหว่างวันที่ 17 และ 27[4] พระนามครองราชย์ของพระองค์ คือ เนเฟอร์คาเร เซเทปเอนเร หมายถึง "จิตวิญญาณอันสวยงามแห่งเร ผู้ถูกเลือกแห่งเร"[5] เชื่อว่าฟาโรห์รามเสสที่ 9 เป็นพระโอรสของในเจ้าชายเมนทูเฮอร์เคเพเชฟ ซึ่งเป็นพระราชโอรสของฟาโรห์รามเสสที่ 3 เนื่องจากพระชายาของเจ้าชายเมนทูเฮอร์เคเพเชฟพระนามว่า ทาคัต ทรงมีตำแหน่งว่า "พระราชมารดาแห่งกษัตริย์" บนผนังสุสาน เควี 10 ซึ่งได้แย่งชิงหลุมฝังศพดังกล่าวและนำกลับมาใช้ใหม่ในช่วงปลายราชวงศ์ที่ยี่สิบ ซึ่งไม่มีฟาโณห์จากราชวงศ์ที่ยี่สิบพระองค์อื่นใดที่ทรงมีพระราชมารดาพระนามดังกล่าว[6] ดังนั้น ฟาโรห์รามเสสที่ 9 จึงเป็นพระราชนัดดาของฟาโรห์รามเสสที่ 3[7]

อ้างอิง[แก้]

  1. R. Krauss & D.A. Warburton "Chronological Table for the Dynastic Period" in Erik Hornung, Rolf Krauss & David Warburton (editors), Ancient Egyptian Chronology (Handbook of Oriental Studies), Brill, 2006. p.493
  2. J. von Beckerath, Drei Thronbesteigungsdaten der XX. Dynastie, (Three accession dates of the 20th Dynasty), Göttinger Miszellen 79 (1984), pp.7-9 Beckerath's article discusses the accession dates of Ramesses VI, IX and X
  3. Erik Hornung, Rolf Krauss & David Warburton (editors), Handbook of Ancient Egyptian Chronology (Handbook of Oriental Studies), Brill: 2006, p.216
  4. E.F. Wente & C.C. Van Siclen, "A Chronology of the New Kingdom" in Studies in Honor of George R. Hughes, (SAOC 39) 1976, pp.235 & 261
  5. Peter Clayton, Chronicle of the Pharaohs, Thames & Hudson Ltd., 2006 paperback, p.167
  6. Nos ancêtres de l'Antiquité, 1991, Christian Settipani, p.153, 169, 173 & 175
  7. Mummy of Ramesses the Ninth Eternal Egypt