ฟาโรห์พซัมติกที่ 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ซามาเจิกที่ 2 (อียิปต์โบราณ: Nfr-jb-Rꜥ Psmṯk, ออกเสียงว่า Psamâṯək[1]) หรือที่ในภาษากรีกโรมันเป็นรู้จักในพระนามว่า ซัมแมตีโคส เป็นฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณจากราชวงศ์ที่ยี่สิบหก ซึ่งมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองซาอิส โดยพระองค์ทรงครองราชย์เป็นระยะเวลาประมาณ 6 ปี ระหว่าง 595 - 589 ปีก่อนคริสตกาล ทรงมีพระนามประสูติว่า เนเฟอร์ - อิบ - เร ซึ่งแปลว่า " ความงาม[คือ]พระหทัย[แห่ง]เร"[2] และพระองค์เป็นพระราชโอรสในฟาโรห์นาโคที่ 2[3]

เมื่อฟาโรห์ซามาเจิกที่ 2 เสด็จสวรรคตในช่วง 589 ปีก่อนคริสตกาล ฟาโรห์อพริส ผู้เป็นพระโอรสของพระองค์กับพระราชินีทาคุต ซึ่งเป็นเจ้าหญิงจากเมืองอธริบิส ทรงได้ขึ้นครองพระราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์ นอกจากพระองค์กับพระนางทาคุตยังทรงเป็นพระราชบิดาและพระราชมารดาของเจ้าหญิงมาเนคูบาสเต ซึ่งเป็นนักบวชสตรีแห่งเทพอาตุมประจำเมืองเฮลิโอโพลิส และเจ้าหญิงอังค์เนสเนเฟอร์อิบเร ผู้เป็นพระมเหสีแห่งเทพอามุน ซึ่งทำหน้าที่ในตำแหน่งอันทรงอำนาจในบริเวณอียิปต์บนจนถึงช่วงปลายสมัยราชวงศ์ที่ยี่สิบหกในช่วง 525 ปีก่อนคริสตกาล เมื่ออียิปต์ถูกพิชิตโดยจักรวรรดิเปอร์เซีย[4] ช่วงเวลาการเสด็จสวรรคตของฟาโรห์ซามาเจิกที่ 2 ได้ถูกกล่าวถึงในจารึกการรับบุตรบุญธรรมของเจ้าหญิงอังค์เนสเนเฟอร์อิบเร คือ ปีที่ 7 แห่งการครองราชย์ เดือนแรกในฤดูน้ำท่วม (อาเคต) วันที่ 23[5]

ระเบียงภาพ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Ray, J. D. (1990). "The names Psammetichus and Takheta". The Journal of Egyptian Archaeology. 76: 196–199. doi:10.2307/3822031. สืบค้นเมื่อ 19 August 2022.
  2. Peter Clayton, Chronicle of the Pharaohs, Thames and Hudson, 1994. p.195
  3. Roberto Gozzoli: Psammetichus II, Reign, Documents and Officials, London 2017, ISBN 978-1906137410, p. 18 (the father-son relation is known from Herodotus and confirmed by an inscription on a statue)
  4. Christian Settipani, Nos ancêtres de l'Antiquité, 1991. pp.153 & 161
  5. Bonnet & Valbelle, p.170