ข้ามไปเนื้อหา

บันทึกพระนามแห่งอไบดอส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ในด้านข้างของหน้าบันทึกพระนามแห่งอไบดอส แสดงให้เห็นว่าฟาโรห์เซติที่หนึ่งและพระราชโอรสของพระองค์ฟาโรห์แรเมซีสที่สอง (ทรงพระเยาว์) ระหว่างทำการบูชาให้กับเทพพทาห์ เทพเซเกอร์ เทพโอไซริส และพระนามของฟาโรห์

บันทึกพระนามแห่งอไบดอส ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ ตารางพระนามอไบดอส คือบันทึกรายพระนามฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณจำนวนทั้งหมด 76 พระองค์ ที่ปรากฏอยู่ผนังของวัดที่สร้างขึ้นโดยฟาโรห์เซติที่หนึ่ง ที่เมืองอไบดอสในประเทศอียิปต์ ซึ่งบันทึกทั้งไว้สามแถวและแต่ละแถวจะมีพระนามทั้งหมด 38 พระนาม โดยพระนามจะปรากฏอยู่ในวงรีที่เรียกว่า คาร์ทูธ (วงรีล้อมรอบพระนามของฟาโรห์) ในแต่ละแถว ซึ่งสองแถวด้านบนนั้นจะเป็นพระนามของฟาโรห์ ส่วนในขณะที่แถวที่สามนั้นจะบันทึกพระนามต่าง ๆ ของฟาโรห์เซติที่หนึ่ง

นอกเหนือจากจะมีการบันทึกพระนามของฟาโรห์ในยุคราชอาณาจักรเก่าแล้ว ก็ยังมีการบันทึกพระนามของฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่เจ็ดและแปด ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่มีความคลุมเครืออย่างมากเนื่องจากยังขาดหลักฐานทางโบราณคดี ดังนั้นบันทึกพระนามแห่งอไบดอสจึงมีประโยชน์ในการศึกษาเกี่ยวกับอียิปต์โบราณ

บันทึกพระนามนี้มีการละเว้น (ไม่บันทึก) พระนามของฟาโรห์ก่อนหน้านี้หลายพระองค์ที่ได้รับการพิจารณว่าฟาโรห์เหล่านี้ปกครองอย่างไม่ชอบธรรม เช่น ฟาโรห์ชาวฮิกซอส, พระนางแฮตเชปซุต, ฟาโรห์อาเคนาเตน, ฟาโรห์สเมงห์คาเร, ฟาโรห์ทุตอังค์อามุน และฟาโรห์ไอย์

พระนามที่ปรากฏในบันทึกพระนาม[แก้]

คาร์ทูธในบันทึกพระนามแห่งอไบดอส

ราชวงศ์ที่หนึ่งแห่งอียิปต์[แก้]

คาร์ทูธลำดับที่ 1 ถึง 8 ลำดับ พระนามตามที่ในบันทึก พระนามทั่วไป
คาร์ทูธลำดับที่ 1 ถึง 8 (คลิกเพื่อขยายภาพ)
1 เมนิ. อาจะจะเป็นฟาโรห์นาเมอร์. เมเนส
2 เตติ. เหมือนกันกับบันทึกพระนามแห่งตูริน ฮอร์-อฮา
3 อิติ. เหมือนกันกับบันทึกพระนามแห่งตูริน ดเจอร์
4 อิตา. เรียกว่า อิทูอิ ในบันทึกพระนามแห่งตูริน ดเจต
5 เซปติ. เรียกว่า เกนติ ในบันทึกพระนามแห่งตูริน เดน
6 เมอร์อิบแอป. เรียกว่า เมอร์บิอาเพน ในบันทึกพระนามแห่งตูริน อเนดจิบ
7 เซมซู. เรียกว่า เซมเซม ในบันทึกพระนามแห่งตูริน เซเมอร์เคต
8 เกบเอ. เหมือนกันกับบันทึกพระนามแห่งตูริน กา'อา

ราชวงศ์ที่สองแห่งอียิปต์[แก้]

คาร์ทูธลำดับที่ 9 ถึง 14 ลำดับ พระนามตามที่ในบันทึก พระนามทั่วไป
คาร์ทูธลำดับที่ 9 ถึง 14 (คลิกเพื่อขยายภาพ)
9 เบดจาอู. เรียกว่า บาอูเนทเจอร์ ในบันทึกพระนามแห่งตูริน โฮเทปเซเคมวี
10 คาคาอู. เหมือนกันกับบันทึกพระนามแห่งตูริน ราเนบ
11 บาเนทเจอร์. เหมือนกันกับบันทึกพระนามแห่งตูริน นิเนทเจอร์
12 วัดจ์นาส. พระนามถูกทำลายในบันทึกพระนามแห่งตูริน เวเนก
13 เซนดิ. เรียกว่า เซเนดจ์ ในบันทึกพระนามแห่งตูริน เซเนดจ์
14 ดจาดจาย. เรียกว่า เบบติ ในบันทึกพระนามแห่งตูริน คาเซคเคมวี

ราชวงศ์ที่สามแห่งอียิปต์[แก้]

คาร์ทูธลำดับที่ 15 ถึง 19 ลำดับ พระนามตามที่ในบันทึก พระนามทั่วไป
คาร์ทูธลำดับที่ 15 ถึง 19 (คลิกเพื่อขยายภาพ)
15 เนบกา. เหมือนกันกับบันทึกพระนามแห่งตูริน ซานาคท์
16 ดเจเซอร์-ซา. เรียกว่า ดโจเซอร์-อิต ในบันทึกพระนามแห่งตูริน โจเซอร์
17 เตติ. เรียกว่า ดโจเซอร์-ติ ในบันทึกพระนามแห่งตูริน เซเคมเคต
18 เซดเจส. เรียกว่า ฮูดเจฟา ในบันทึกพระนามแห่งตูริน คาบา
19 เนเฟอร์คารา. เรียกว่า ฮูนิ ในบันทึกพระนามแห่งตูริน ฮูนิ

ราชวงศ์ที่สี่แห่งอียิปต์[แก้]

คาร์ทูธลำดับที่ 20 ถึง 25 ลำดับ พระนามตามที่ในบันทึก พระนามทั่วไป
คาร์ทูธลำดับที่ 20 ถึง 25 (คลิกเพื่อขยายภาพ)
20 สเนเฟรู. เรียกว่า เซเนเฟอร์ ในบันทึกพระนามแห่งตูริน สเนเฟรู
21 คูฟู. พระนามสูญหายในบันทึกพระนามแห่งตูริน คูฟู
22 ดเจดีเฟร. พระนามสูญหายในบันทึกพระนามแห่งตูริน เจดีเฟร
23 คาเฟร. พระนามไม่สมบูรณ์ในบันทึกพระนามแห่งตูริน คาเฟร
24 เมนเคาเร. พระนามสูญหายในบันทึกพระนามแห่งตูริน เมนเคอเร
25 เชปเซสกาฟ. พระนามสูญหายในบันทึกพระนามแห่งตูริน เซปเซสกาฟ

ราชวงศ์ที่ห้าแห่งอียิปต์[แก้]

คาร์ทูธลำดับที่ 26 ถึง 33 ลำดับ พระนามตามที่ในบันทึก พระนามทั่วไป
คาร์ทูธลำดับที่ 26 ถึง 33 (คลิกเพื่อขยายภาพ)
26 ยูเซอร์คาฟ. พระนามขาดหายบางส่วนในบันทึกพระนามแห่งตูริน ยูเซอร์คาฟ
27 ซาฮูเร. พระนามสูญหายในบันทึกพระนามแห่งตูริน ซาฮูเร
28 คาคาอิ เนเฟออิร์คาเร คาคาอิ
29 เนเฟอร์เรเฟร เนเฟอร์เรเฟร
30 นูเซอร์เร นูเซอร์เร ไออิน
31 เมนเคาฮอร์ เมนเคาฮอร์ คาอิอู
32 ดเจดคาเร. เรียกว่า ดเจด ในบันทึกพระนามแห่งตูริน เจดคาเร ไอเซซิ
33 อูนิส. เหมือนกันกับบันทึกพระนามแห่งตูริน อูนัส

ราชวงศ์ที่หกแห่งอียิปต์[แก้]

คาร์ทูธลำดับที่ 34 ถึง 39 ลำดับ พระนามตามที่ในบันทึก พระนามทั่วไป
คาร์ทูธลำดับที่ 34 ถึง 39 (คลิกเพื่อขยายภาพ)
34 เตติ เตติ
35 ยูเซอร์คาเร ยูเซอร์คาเร
36 เมริเร เปปิที่ 1 เมริเร
37 เมเรนเร เมเรนเร เนมติเอมซาฟที่ 2
38 เนเฟอร์คาเร เปปิที่ 2 เนเฟอร์คาเร
39 เมเรนเร ซาเอมซาฟ เมเรนเร เนมติเอมซาฟที่ 2

ราชวงศ์ที่แปดแห่งอียิปต์[แก้]

คาร์ทูธลำดับที่ 40 ถึง 47 ลำดับ พระนามตามที่ในบันทึก พระนามทั่วไป
คาร์ทูธลำดับที่ 40 ถึง 47 (คลิกเพื่อขยายภาพ)
40 เนทเจอร์อิคาเร เนทเจอร์คาเร
41 เมนคาเร เมนคาเร
42 เนเฟอร์คาเร เนเฟอร์คาเรที่ 2
43 เนเฟอร์คาเร เนบิ เนเฟอร์คาเร เนบิ
44 ดเจดคาเร เซไม ดเจดคาเร เซไม
45 เนเฟอร์คาเร เคนดู เนเฟอร์คาเร เคนดู
46 เมเรนฮอร์ เมเรนฮอร์
47 สเนเฟอร์คา เนเฟอร์คามิน
คาร์ทูธลำดับที่ 48 ถึง 56 ลำดับ พระนามตามที่ในบันทึก พระนามทั่วไป
คาร์ทูธลำดับที่ 48 ถึง 56 (คลิกเพื่อขยายภาพ)
48 ไนคาเร ไนคาเร
49 เนเฟอร์คาเร เทเรรู เนเฟอร์คาเร เทเรรู
50 เนเฟอร์คาฮอร์ เนเฟอร์คาฮอร์
51 เนเฟอร์คาเร เปปิเซเนป เนเฟอร์คาเร เปปิเซเนป
52 สเนเฟอร์คา อานู เนเฟอร์คามิน อานู
53 คาอูคารา กาคาเร
54 เนเฟอร์เคาเร เนเฟอร์คาเรที่ 2
55 เนเฟอร์เคาฮอร์ เนเฟอร์เคาฮอร์
56 เนเฟอร์อิร์คาเร เนเฟอร์อิร์คาเร

ราชวงศ์ที่สิบเอ็ดและสิบสองแห่งอียิปต์[แก้]

คาร์ทูธลำดับที่ 57 ถึง 61 ลำดับ พระนามตามที่ในบันทึก พระนามทั่วไป
คาร์ทูธลำดับที่ 57 ถึง 61 (คลิกเพื่อขยายภาพ)
57 เนบเฮเพตเร เมนทูโฮเทปที่ 2
58 สอังค์คาเร เมนทูโฮเทปที่ 3
59 เซเฮเทปอิบเร อเมเนมเฮตที่ 1
60 เคเปอร์คาเร เซนุสเรตที่ 1
61 นับเคาเร อเมเนมเฮตที่ 2
คาร์ทูธลำดับที่ 62 ถึง 65 ลำดับ พระนามตามที่ในบันทึก พระนามทั่วไป
คาร์ทูธลำดับที่ 62 ถึง 65 (คลิกเพื่อขยายภาพ)
62 คาเคปเปอร์เร เซนุสเรตที่ 2
63 คาเคาเร เซนุสเรตที่ 3
64 นิมาอัตเร อเมเนมเฮตที่ 3
65 มาอาเครูเร อเมเนมเฮตที่ 4

ราชวงศ์ที่สิบแปดแห่งอียิปต์[แก้]

คาร์ทูธลำดับที่ 66 ถึง 74 ลำดับ พระนามตามที่ในบันทึก พระนามทั่วไป
คาร์ทูธลำดับที่ 66 ถึง 74 (คลิกเพื่อขยายภาพ)
66 เนบเพติรา อาโมสที่ 1
67 ดเจเซอร์คารา อเมนโฮเทปที่ 1
68 อาเคปเปอร์คารา ทุตโมสที่ 1
69 อาเคปเปอร์เอนรา ทุตโมสที่ 2
70 เมนเคปเปอร์รา ทุตโมสที่ 3
71 อาเคปเปอร์รูรา อเมนโฮเทปที่ 2
72 เมนเคปเปอร์รูเร ทุตโมสที่ 4
73 เนบาอัตรา อเมนโฮเทปที่ 3
74 ดเจเซอร์เคปเปอร์รูรา

เซเตเพนรา

ฮาเรมเฮบ

ราชวงศ์ที่สิบเก้าแห่งอียิปต์[แก้]

คาร์ทูธลำดับที่ 75 ถึง 76 ลำดับ พระนามตามที่ในบันทึก พระนามทั่วไป
คาร์ทูธลำดับที่ 75 ถึง 76 (คลิกเพื่อขยายภาพ)
75 เมนเพติรา แรเมซีสที่ 2
76 เมนมาอัตรา เซติที่ 1

ดูเพิ่มเติม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]