ฟาโรห์นาร์เมอร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฟาโรห์นาร์เมอร์ (อักษรโรมัน: Narmer; อียิปต์โบราณ: nꜥr-mr, หมายถึง "ปลาดุกที่ดุร้าย";[1][2][3] ค.  ประมาณ 3273 – 2987 ปีก่อนคริสต์ศักราาช) เป็นฟาโรห์อียิปต์โบราณสมัยต้นราชวงศ์[4] พระองค์ครองราชย์ถัดจากกา ซึ่งเป็นฟาโรห์ยุคก่อนราชวงศ์ นักวิชาการหลายคนพิจารณาพระองค์เป็นผู้รวมอียิปต์และก่อตั้งราชวงศ์ที่ 1 และกลายเป็นฟาโรห์องค์แรกที่ปกครองอียิปต์ที่รวมเป็นหนึ่ง นักไอยคุปต์วิทยาส่วนใหญ่เชื่อว่านาร์เมอร์เป็นบุคคลเดียวกันกับฟาโรห์เมเนส[a][6][7][8] คาดว่านีธโฮเทปอาจเป็นพระมเหสีหรือพระราชธิดาของพระองค์

หมายเหตุ[แก้]

 1. นักไอยคุปต์วิทยาได้โต้แย้งเป็นเวลานานว่าเมเนสเป็นบุคคลกันกับนาร์เมอร์หรือฮอร์-อฮา (ผู้ครองราชย์ถัดจากนาร์เมอร์) หรือไม่ จากงานวิจัยของ Thomas C. Heagy ที่เผยแพร่ในวารสารไอยคุปต์วิทยา Archéo-Nil เมื่อ ค.ศ. 2014 ได้รวบรวมรายชื่อนักไอยคุปต์วิทยา 69 คนที่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในจำนวนนี้ มี 41 คนที่สรุปว่าเมเนสคือนาร์เมอร์ ส่วน 31 คนสรุปว่าเมเนสคือฮอร์-อฮา นักไอยคุปต์วิทยาสามคน – Flinders Petrie, Kurt Sethe, และ Stan Hendrickx – เดิมทีสรุปว่าเมเนสคือฮอร์-อฮา แค่ภายหลังสรุปใหม่เป็นเมเนสคือนาร์เมอร์[5]

อ้างอิง[แก้]

 1. Pätznick 2009, pp. 308, n.8.
 2. Leprohon 2013, p. 22.
 3. Clayton 1994, p. 16.
 4. Wilkinson 1999, p. 67.
 5. Heagy 2014, pp. 83–84.
 6. Cervelló-Autuori 2003, p. 174.
 7. Grimal 1994.
 8. Edwards 1971, p. 13.

บรรณานุกรม[แก้]

 • Cervelló-Autuori, Josep (2003), "Narmer, Menes and the seals from Abydos", Egyptology at the dawn of the twenty-first century: proceedings of the Eighth International Congress of Egyptologists, 2000, vol. 2, Cairo: The American University in Cairo Press, ISBN 9789774247149.
 • Clayton, Peter A. (1994). Chronicle of the Pharaohs. London: Thames and Hudson..
 • Edwards, I.E.S (1971), "The early dynastic period in Egypt", The Cambridge Ancient History, vol. 1, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Grimal, Nicolas (1994). A History of Ancient Egypt. Malden, Massachusetts; Oxford, United Kingdom; Carlton, Australia: Blackwell Publishing. ISBN 978-0-6311-9396-8.
 • Heagy, Thomas C. (2014), "Who was Menes?", Archeo-Nil, 24: 59–92. Available online "[1]"..
 • Leprohon, Ronald Jacques (2013). The Great Name: Ancient Egyptian Royal Titulary. Writings from the Ancient World. Atlanta: Society of Biblical Literature..
 • Pätznick, Jean-Pierre (2009), "Encore et toujours l'Horus Nâr-mer? Vers une nouvelle approche de la lecture et de l'interprétation de ce nom d'Horus", ใน Régen, Isabelle; Servajean, Frédéric (บ.ก.), Verba manent: recueil d'études dédiées à Dimitri Meeks par ses collègues et amis 2, Montpellier: Université Paul Valéry, pp. 307–324.
 • Wilkinson, TAH (1999), Early Dynastic Egypt, London; New York: Routledge.

อ่านเพิ่ม[แก้]

 • Davis, Whitney. 1992. Masking the Blow: The Scene of Representation In Late Prehistoric Egyptian Art. Berkeley: University of California Press.
 • Goldwasser, Orly. 1992. "The Narmer Palette and the 'Triumph of Metaphor'." Lingua Aegyptia 2: 67–85.
 • Muhlestein, Kerry. 2011. Violence In the Service of Order: The Religious Framework for Sanctioned Killing In Ancient Egypt. Oxford: Archaeopress.
 • Ray, John D. 2003. "The Name of King Narmer." Lingua Aegyptia 11: 131–38.
 • Shaw, Ian. 2004. Ancient Egypt: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
 • Takacs, Gabor. 1997. "Note on the Name of King Narmer." Linguistica 37, no. 1: 53–58.
 • Wengrow, David. 2001. "Rethinking 'Cattle Cults' in Early Egypt: Towards a Prehistoric Perspective on the Narmer Palette." Cambridge Archaeological Journal 11, no. 1: 91–104.
 • Wilkinson, Toby A. H. 2000. "What a King Is This: Narmer and the Concept of the Ruler." Journal of Egyptian Archaeology 86: 24–32.
 • Williams, Bruce, Thomas J. Logan, and William J. Murnane. 1987. "The Metropolitan Museum Knife Handle and Aspects of Pharaonic Imagery before Narmer." Journal of Near Eastern Studies 46, no. 4: 245–85.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]