ตำบลบัวงาม (อำเภอเดชอุดม)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำหรับ ตำบลบัวงาม แห่งอื่น ดูได้ที่ ตำบลบัวงาม
ตำบลบัวงาม
อักษรไทยตำบลบัวงาม
อักษรโรมันTambon Bua Ngam
จังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอเดชอุดม
พื้นที่
 • ทั้งหมด113.52 ตร.กม. (43.83 ตร.ไมล์)
ประชากร (2559)
 • ทั้งหมด12,439 คน
 • ความหนาแน่น109.25 คน/ตร.กม. (283.0 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์34160
รหัสภูมิศาสตร์340711
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°50′N 105°11′E / 14.833°N 105.183°E / 14.833; 105.183

แผนที่แสดงที่ตั้งของตำบลบัวงาม
แผนตำบลบัวงาม แสดงที่ตั้งของชุมชนภายในตำบล สถานที่สำคัญ เช่น วัด โรงเรียน รวมไปถึงแหล่งน้ำต่างๆ เป็นต้น
อ่างเก็บน้ำห้วยบัวเหนือ ซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการแข่งขันพายเรือยาวจิ๋ว 7 คน ประจำปี 2556 ของตำบลบัวงาม

ตำบลบัวงาม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม ต่อมาได้แยกออกมาเป็นตำบลบัวงาม ในปัจจุบัน พื้นที่ของตำบลบัวงามอยู่ภายใต้การรับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลบัวงาม ซึ่งมีพื้นที่บริหารครอบคลุมชุมชนบ้านบัวงาม, บ้านแสงจันทร์ และบ้านหนองสนม ส่วนพื้นที่นอกเหนือจากนี้จะอยู่ภายใต้การบริหารควบคุมขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม[1] ปัจจุบัน ตำบลบัวงามแบ่งหน่วยการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน โดยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลบัวงาม 7 หมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม 9 หมู่บ้าน[2]

ปัจจุบันมีตำบลบัวงามมีประชากรทั้งสิ้น 12,442 คน หรือ 3,879 ครัวเรือน อาชีพหลักของประชาชน คือ เกษตรกร (ทำนา ทำไร่-สวน และการปศุสัตว์)[1]

ประวัติ[แก้]

เดิมพื้นที่ตำบลบัวงามในปัจจุบันนั้น อยู่ภายใต้การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยชุมชนแรกเริ่มที่ถูกก่อตั้งขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีอยู่ 2 แห่ง คือ ชุมชนบ้านบัวทอง และชุมชนบ้านหนองสนม ต่อมาในช่วงปลายพุทธทศวรรษ 2490 เริ่มมีผู้คนจากต่างถิ่นอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ดอนที่อยู่ทางทิศใต้ของบ้านหนองสนมประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งมีชื่อเรียกในสมัยนั้นว่า โนนหมากเดือย ต่อมาในภายหลังได้การตั้งเป็น บ้านโนนหมากเดือย ขึ้นโดยเป็นหมู่บ้านฝากที่อยู่ภายในพื้นที่ของหมู่ที่ 2 บ้านหนองสนม ซึ่งขึ้นกับตำบลกลางในขณะนั้น ในปี พ.ศ. 2504 ชุมชนจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องถิ่น และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า บ้านบัวงาม เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างลำห้วยเล็ก ๆ 2 สาย คือห้วยบัวเหนือ และห้วยบัวใต้ ซึ่งไหลมาบรรจบกันก่อนที่จะไหลลงสู่ลำน้ำโดมใหญ่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว จากนั้นชุมชนดังกล่าวได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประชาชนจากชุมชนเดิมได้อพยพย้ายออกไปก่อตั้งชุมชนใหม่โดยรอบหลายชุมชน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2522 ได้มีการแยกพื้นที่ทางตะวันออกของตำบลกลางออกมาเพื่อก่อตั้งเป็นตำบลบัวงาม

ในระยะแรกนั้น การบริหารจัดการต่างๆจะอยู่ภายใต้การควบคุมของสภาตำบลบัวงามทั้งหมด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2537 ได้มีการยกฐานะยกฐานะสภาตำบลบัวงาม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 16 ธันวาคม 2539 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540[1][3] และมีการยกระดับพื้นที่สุขาภิบาลบัวงามขึ้นเป็นเทศบาลตำบลบัวงาม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2537 ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 36 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2537 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542[4] ซึ่งจะมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารที่เป็นเอกเทศจากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

สภาพภูมิศาสตร์[แก้]

ลักษณะที่ตั้ง[แก้]

ตำบลบัวงามตั้งอยู่ทางพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวอำเภอเดชอุดม ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 (ตอนเดชอุดม – บุณฑริก) ระยะทาง 17 กิโลเมตร[3] มีพื้นที่ทั้งสิ้น 158.7 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้[1]

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

สภาพพื้นที่ของตำบลบัวงามส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงอุดมสมบูรณ์ มีป่าละเมาะ มีไม้พลวง ไม้เหียง ขึ้นประปรายเป็นแห่งๆ โดยทั่วไป เหมาะสำหรับการทำนาและการเกษตรอื่นๆ ทำให้ในปัจจุบัน พื้นที่ส่วนมากถูกปรับสภาพให้เป็นพื้นที่ในการทำการเกษตรเกือบทั้งหมด มีแหล่งน้ำที่สำคัญทางการเกษตร ได้แก่[1][5]

 • ลำห้วยแสนคำ ไหลผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือของตำบล ครอบคลุมพื้นที่ราบระหว่างหมู่บ้านแสงจันทร์และบ้านหนองสนม
 • ลำห้วยหินสิ่ว ไหลผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือของตำบล และเป็นเขตแดนธรรมชาติระหว่างตำบลบัวงาม และตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม
 • ลำห้วยบัวเหนือ ไหลผ่านพื้นที่ทางตอนกลางของตำบล บริเวณพื้นที่ของบ้านบัวงาม
 • ลำห้วยบัวใต้ ไหลผ่านพื้นที่ราบทางตอนใต้ของตำบล ระหว่างบ้านบัวงาม หมู่บ้านนาเลิง หมู่บ้านบัวทอง หมู่บ้านหนองแวง หมู่บ้านโนนแฝก และไปบรรจบกับลำห้วยบัวเหนือบริเวณหมู่บ้านบัวทอง และไหลลงสู่ลำโดมใหญ่ในเขตพื้นที่ตำบลกลาง
 • อ่างเก็บน้ำห้วยบัวเหนือ

ลักษณะภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลบัวงามนั้นหากอาศัยเกณฑ์การแบ่งเขตภูมิอากาศแบบเคิปเปน (Köppen climate classification) จะถูกจัดอยู่ในภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสะวันนา เช่นเดียวกันพื้นที่อื่นๆทางตอนบนของประเทศไทย[6] โดยมีฤดูกาล 3 ฤดู ได้แก่[3]

เขตการปกครองและประชากร[แก้]

พื้นที่ตำบลบัวงามปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 17 ชุมชน โดยอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลบัวงาม และองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม โดยพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมบริหารของเทศบาลตำบลบัวงาม ได้แก่ พื้นที่ส่วนใหญ่ของชุมชนบ้านบัวงาม ชุมชนบ้านหนองสนม และพื้นที่ทั้งหมดของชุมชนบ้านแสงจันทร์ ส่วนพื้นที่ที่เหลือนทั้งหมดนั้นอยู่ภายใต้การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกของการก่อตั้งเทศบาลตำบลบัวงาม หรือประมาณปี พ.ศ. 2537 – 2547 นั้น พื้นที่ของเทศบาลตำบลบัวงามนั้นจะครอบคลุมเพียงแค่ชุมชนบ้านแสงจันทร์และบางสาวนของชุมชนบ้านบัวงามเท่านั้น ต่อมาได้มีการประกาศเปลี่ยนขนาดเทศบาลดังกล่าวจากขนาดเล็ก เป็นเทศบาลขนาดกลาง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2547 โดยการถ่ายโอนพื้นที่ชุมชนบ้านหนองสนมบางส่วนให้ขึ้นต่อเทศบาลตำบลบัวงาม ในปัจจุบัน การการแบ่งพื้นที่ปกครองภายในตำบลบัวงามขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 2 หน่วยงาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้[1][7][8]

สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร
ตำบลบัวงาม [8][9]
ปี (พ.ศ.) ประชากร ±%
2536 10,521 N/A
2539 10,797 +1.03%
2542 11,266 +1.04%
2545 11,634 +1.03%
2547 11,788 +1.01%
2549 12,081 +1.02%
2551 12,116 +1.00%
2553 12,280 +1.01%
2555 12,350 +1.01%
2557 12,400 +1.00%
2559 12,442 +1.00%
2560 12,430 –1.00%
ชุมชน หมู่ที่ พื้นที่
(ตร.กม.)
ครัวเรือน
(หลัง)
ประชากร
(คน)
พ.ศ. 2558
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
บ้านบัวงาม 1 6.45 535 1,807 280.16 ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลบัวงาม.jpg เทศบาลตำบลบัวงาม (ส่วนใหญ่)

ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม (บางส่วน)

3 10.96 393 1,267 115.60
14 8.84 272 929 105.09
15 6.33 168 690 109.00
บ้านหนองสนม 2 13.83 361 1,421 102.75
13 11.04 368 1,225 110.96
บ้านหนองแวง 4 6.97 161 387 55.52 ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
บ้านโนนแฝก 5 9.06 181 482 53.20
บ้านนาเลิง 6 12.15 271 686 56.46
บ้านดอนชี 7 11.36 153 492 43.31
บ้านราษฏร์สามัคคี 8 13.87 245 600 43.26
บ้านบัวทอง 9 14.16 151 461 32.56
บ้านแสงจันทร์ 10 4.12 148 539 130.86 ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลบัวงาม.jpg เทศบาลตำบลบัวงาม
บ้านโคกพัฒนา 11 12.80 138 453 35.39 ตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม.jpg องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม
บ้านอุดมชาติ 12 8.91 192 579 64.98
บ้านดอนชีใน 16 6.85 142 374 54.60
รวม 16 113.52 3,879 12,402 109.25 N/A

ทั้งนี้ การกระจายตัวของประชากรในพื้นที่ตำบลบัวงามนั้น พบว่าประชากรเกือบร้อยละ 60 นั้นอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบัวงาม ซึ่งมีพื้นที่เพียง 8.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งตำบล ส่วนพื้นที่ที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลบัวงามนั้นมีการกระจายตัวของประชากรเบาบางเพียง 36.16 คนต่อตารางกิโลเมตร ข้อมูลสัดส่วนประชากรในพื้นที่เทศบาลตำบลบัวงามกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามในแต่ละปี ดังแสดงในตาราง

      หมายถึง จำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
      หมายถึง จำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตตำบลบัวงามแบบจำแนกรายปี
เขต/ปี พ.ศ. 2560 (คน) พ.ศ. 2559 (คน) พ.ศ. 2558 (คน) พ.ศ. 2557 (คน) พ.ศ. 2556 (คน) พ.ศ. 2555 (คน) พ.ศ. 2554 (คน) พ.ศ. 2553 (คน) พ.ศ. 2552 (คน) พ.ศ. 2551 (คน)
เทศบาล 6,957 7,018 7,051 7,086 7,041 7,079 7,164 7,134 7,099 7,065
อบต. 5,473 5,424 5,351 5,314 5,322 5,271 5,146 5,146 5,073 5,051
รวม 12,430 12,442 12,402 12,400 12,363 12,350 12,310 12,280 12,172 12,116
 • อ้างอิง: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย[10][11]

การคมนาคมขนส่ง[แก้]

เส้นทางคมนาคมภายในตำบล[แก้]

การคมนาคมขนส่งทั้งภายในตำบลและระหว่างตำบลของตำบลบัวงามนั้น จะใช้การคมนาคมทางบกเป็นหลัก เส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกที่สำคัญภายในตำบลบัวงาม ได้แก่

 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2182 – เป็นเส้นทางคมนาคมหลักของตำบล หรือเรียกกันอีกชื่อ ถนนเดชอุดมบุณฑริก พาดผ่านชุมชนทางตอนเหนือของตำบล ได้แก่ ชุมชนบ้านดอนชี ชุมชนบ้านอุดมชาติ และชุมชนบ้านหนองสนม ระยะทางรวมภายในตำบลประมาณ 9.94 กิโลเมตร
 • ถนนประชาสามัคคี – เป็นทางหลวงท้องถิ่นที่ตัดผ่านบริเวณตอนกลางของตำบลในแนวเหนือ – ใต้ เริ่มต้นจากชุมชนบ้านหนองสนม ผ่านชุมชนบ้านแสงจันทร์ ชุมชนบ้านบัวงาม และสิ้นสุดที่ชุมชนบ้านราษฎร์สามัคคี ระยะทางรวมทั้งสิ้น 10.21 กิโลเมตร
 • ถนนบูรพา – เป็นทางหลวงท้องถิ่นที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชนบ้านบัวงามกับชุมชนบ้านหนองแวงและชุมชนบ้านโนนแฝกที่อยู่ทางตอนใต้ของตำบล อีกทั้งยังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบลบัวงาม กับตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออก ระยะทางรวมภายในตำบลประมาณ 9.50 กิโลเมตร
 • ถนนสายชุมชนบ้านดอนชี - ชุมชนบ้านบัวทอง – เป็นถนนอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ตัดผ่านพื้นที่ทางตะวันตกของตำบลในแนวเหนือ – ใต้ เริ่มจากชุมชนบ้านดอนชี ตัดผ่านชุมชนบ้านโคกพัฒนา และไปสิ้นสุดที่ชุมชนบ้านบัวทอง ระยะทางรวมทั้งสิ้น 7.00 กิโลเมตร

รถยนตร์[แก้]

รถโดยสารประจำทาง[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]

โรงเรียน[แก้]

ในปัจจุบัน ตำบลบัวงามมีสถานศึกษาทั้งสิ้น 16 แห่ง แบ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 8 แห่ง, โรงเรียนระดับประถมศึกษา 7 แห่ง และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่[1][12]

สถาบันและองค์กรทางศาสนา[แก้]

ในปัจจุบันตำบลบัวงามมีวัดจำนวน 11 แห่ง[1] และสำนักสงฆ์อีก 1 แห่ง[13] ได้แก่

หน่วยงานราชการ[แก้]

วัฒนธรรมประเพณี[แก้]

ศิลปะหัตถกรรม[แก้]

งานประเพณี[แก้]

เศรษฐกิจ[แก้]

บุคคลผู้มีชื่อเสียง[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม (2559). "บทที่ 1 บทนา - องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม" (PDF). สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560.
 2. ไทยตำบลดอตคอม. "ข้อมูลตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม อุบลราชธานี". สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560.
 3. 3.0 3.1 3.2 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม (2559). "ประวัติความเป็นมา". สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560.
 4. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2542). "พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542" (PDF). สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560.
 5. องค์การบริการส่วนตำบลบัวงาม. "แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี". สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560.
 6. กองทัพอากาศ. "บทที่ 1 ภูมิอากาศของโลก" (PDF). สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560.
 7. Nop Link. "รหัสไปรษณีย์ ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34160". สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560.
 8. 8.0 8.1 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2559). "สถิติประชากรและบ้าน - จำนวนประชากรแยกรายอายุ". สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560.
 9. สำนักบริหารการทะเบียน. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "จำนวนประชากรและบ้าน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/popyear.html 2559. สืบค้น 8 สิงหาคม 2560.
 10. สถิติประชากรในเทศบาลตำบลบัวงาม
 11. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "บริการข้อมูลประชากรและบ้าน." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/ 2555. สืบค้น 21 กุมภาพันธ์ 2556.
 12. เทศบาลตำบลบัวงาม (22 เมษายน พ.ศ. 2557). "ประกาศเทศบาลตำบลบัวงาม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบัวงาม 1". สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560.
 13. Google Inc. (2560). "สำนักสงฆ์โนนหนองเม็ก". สืบค้นเมื่อ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560.
 14. เทศบาลตำบลบัวงาม (2560). "สถานที่ตั้ง". สืบค้นเมื่อ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560.
 15. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม (2560). "องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม". สืบค้นเมื่อ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560.