ตำบลเขาดินเหนือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลเขาดินเหนือ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Khao Din Nuea
ประเทศไทย
จังหวัดบุรีรัมย์
อำเภอบ้านกรวด
พื้นที่
 • ทั้งหมด40 ตร.กม. (20 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)
 • ทั้งหมด6,308 คน
 • ความหนาแน่น157.70 คน/ตร.กม. (408.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 31180
รหัสภูมิศาสตร์310809
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลเขาดินเหนือ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 27 กิโลเมตร

ประวัติ[แก้]

ตำบลเขาดินเหนือเดิมขึ้นอยู่กับตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมาได้แยกตั้งเป็นตำบลเขาดินเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีนายบุญทัน สาระเพชร เป็นกำนันคนแรก

ภูมิศาสตร์[แก้]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลเขาดินเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียงดังนี้

ภูมิประเทศ[แก้]

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเขาดินเหนือเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา มีลำห้วยเสวไหลผ่านทางทิศตะวันตก และลำน้ำชีไหลผ่านทางทิศตะวันออกของตำบล

ภูมิอากาศ[แก้]

ตำบลเขาดินเหนือ มีสภาพอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้

 • ฤดูร้อน: ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม
 • ฤดูฝน: เดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม
 • ฤดูหนาว: เดือนพฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

ตำบลเขาดินเหนือแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้านคือ

 • หมู่ที่ 1 บ้านหลัก
 • หมู่ที่ 2 บ้านฉันเพล
 • หมู่ที่ 3 บ้านเขาดินเหนือ
 • หมู่ที่ 4 บ้านศรีสุขน้อย
 • หมู่ที่ 5 บ้านศรีสุข
 • หมู่ที่ 6 บ้านตรุง
 • หมู่ที่ 7 บ้านหว้า
 • หมู่ที่ 8 บ้านโคกสว่าง
 • หมู่ที่ 9 บ้านประดู่
 • หมู่ที่ 10 บ้านเขาดินเก่าพัฒนา
 • หมู่ที่ 11 บ้านหลักชัย

การคมนาคม[แก้]

การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลและหมู่บ้านใช้การคมนาคมทางบกโดยทางรถยนต์เป็นหลักในการติดต่อและขนส่งผลิตผลทางการเกษตร โดยมีเส้นทางที่สำคัญ ดังนี้

 • ทางหลวงชนบท บร.2055 ขึ้นไปทางเหนือออกสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24
 • ทางหลวงชนบท บร.4043 เชื่อมต่อบ้านหลักกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2445

โทรคมนาคม[แก้]

มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย มีเสาส่งสัญาณโทรศัพท์ทุกเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล และมีสายโทรศัพท์ผ่าน ทำให้การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว

สาธารณสุข[แก้]

 • โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 4 เตียง จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลัก

ประชากรศาสตร์[แก้]

ตำบลเขาดินเหนือมีประชากรทั้งหมด 6,308 คน[1] ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายเขมร รองลงมาคือ ชาวกูย ชาวไทยเชื้อสายลาว ด้านภาษา ภาษาเขมรถิ่นไทยเป็นภาษาที่พูดกันที่มากที่สุดในตำบลเขาดินเหนือ นอกเหนือจากนั้นจะเป็นภาษาอีสาน ภาษากูย

วัฒนธรรม[แก้]

ด้านประเพณีวัฒนธรรม มีงานประจำปี คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ งานเครื่องเคลือบพันปี ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา บวงสรวงปราสาทละลมทม

ด้านการศึกษา[แก้]

การจัดการศึกษาในตำบลเขาดินเหนือ มีตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา

 • ระดับก่อนประถมศึกษา 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ
 • ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหลัก โรงเรียนบ้านศรีสุข โรงเรียนบ้านตรุง โรงเรียนบ้านหว้า
 • ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ

ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล มี 1 แห่ง คือ ศูนย์ กศน.ตำบลเขาดินเหมือ

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตตำบลเขาดินเหนือ มีทั้งหมด 8 แห่ง คือ

 • วัดบ้านหลัก–ฉันเพล
 • วัดสระแก้ว
 • วัดศรีสุข
 • วัดบ้านตรุง
 • วัดบ้านหว้า
 • วัดป่าโคกสว่าง
 • วัดป่าเขาดินเหนือพัฒนา
 • วัดป่าสวาย

สถานที่สำคัญ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564 เข้าถึงออนไลน์ทาง https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate5/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=จังหวัดบุรีรัมย์&topic=statpop&ccNo=31&rcodeNo=3108&rcodeDesc=อำเภอบ้านกรวด&ttNo=310809&ttDesc=ตำบลเขาดินเหนือ สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2565

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]