ตำบลกู่สวนแตง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตำบลกู่สวนแตง
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทยตำบลกู่สวนแตง
อักษรโรมันTambon Ku Suan Taeng
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ตร.กม.
ประชากร3,991 (พ.ศ.2561) คน
ความหนาแน่นคน/ตร.กม.
รหัสไปรษณีย์31120
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลกู่สวนแตง เป็นตำบลหนึ่งเขตการปกครองของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร มีโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์คือ ปรางค์กู่สวนแตง

ประวัติความเป็นมา[แก้]

เดิมทีพื่นที่ของตำบลกู่สวนแตง อยู่ในการปกครองของตำบลหนองแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากความไม่สะดวกในการติดต่อราชการของราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลกู่สวนแตงในปัจจุบัน ประกอบกับตำบลหนองแวงนั้นมีพื้นที่กว้างขวางและประชากรในการปกครองจำนวนมาก ทำให้การอำนวยความสะดวกและการดูแลไม่ทั่วถึง จึงได้มีการแยกพื้นที่ 8 หมู่บ้าน ออกจากเขตการปกครองตำบลหนองแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งเป็นตำบลกู่สวนแตง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยตั้งชื่อตามหมู่บ้านกู่สวนแตงและปรางค์กู่สวนแตง ซึ่งเป็นโบราณสถานในพื้นที่ เมื่อปี พ.ศ.2528 โดยประกาศจากกระทรวงมหาดไทย

ต่อมาในปี พ.ศ.2535 ได้มีการแยกเขตพื้นที่การปกครองของตำบลหนองแวง ตำบลทองหลาง ตำบลกู่สวนแตง ตำบลหนองเยือง และบางส่วนของตำบลบ้านเป้า(ตำบลแดงใหญ่) อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนั้น ปัจจุบัน ตำบลกู่สวนแตง จึงอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลักษณะทางภูมิศาสตร์[แก้]

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ[แก้]

ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย  สภาพภูมิอากาศแห้งแล้ง ในฤดูร้อนอากาศร้อนมาก  พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร

แหล่งน้ำธรรมชาติ[แก้]

ห้วยตะกั่ว

ลำสะแทด

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

หลังจากที่แยกเขตพื้นที่จากตำบลหนองแวงในปี พ.ศ.2528 จำนวน 28 หมู่บ้าน ได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีก 4 หมู่บ้าน รวมเป็น 12 หมู่บ้านในปัจจุบัน โดยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง

1.บ้านกู่สวนแตง

2.บ้านดงยาง

3.บ้านบาก

4.บ้านทุ่ม

5.บ้านโนนไฮ

6.บ้านหนองสองห้อง

7.บ้านโคกจิกน้อย

8.บ้านหนองเรือ

9.บ้านประดู่

10.บ้านน้อย

11.บ้านนาฝาย

12.บ้านหลุบทุ่ม

สถานศึกษา[แก้]

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่

โรงเรียนวัดสมณาวาส

โรงเรียนบ้านโนนไฮ

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

โรงเรียนบ้านหนองเรือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกู่สวนแตง 2 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสมณาวาส

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเรือ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพตำบล[แก้]

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบาก

อาณาเขต[แก้]

ทิศเหนือ ติดต่อเขตตำบลหนองแวง (ในเขตของเทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์)

ทิศตะวันออก ติดต่อเขตตำบลหนองแวง (ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง) และ ติอต่อเขตตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้ ติดต่อเขตตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตก ติดต่อเขตตำบลหนองเยือง