โรงพยาบาลบุรีรัมย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Buriram Hospital
โรงพยาบาลบุรีรัมย์.png
ประเภทรัฐ (โรงพยาบาลศูนย์)
ที่ตั้ง10/1 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง2494
ผู้อำ-
นวยการ
นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร
จำนวนเตียง590 เตียง [1]
บุคลากร1,226 คน
เว็บไซต์http://www.brh.go.th
โรงพยาบาลบุรีรัมย์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เริ่มก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2494 จำนวนเงิน 600,000 บาท เป็นเรือนคนไข้ขนาด 25 เตียง 1 หลัง โดยเริ่มเปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2496 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน2540 ต่อมาได้ปรับขยายบริการจาก 522 เตียง เป็น 590 เตียง ในปัจจุบัน มีอัตรากำลังรวม ทั้งสิ้น 1,226 คน เป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐ 621 คน

ลูกจ้างประจำ 207 คน ลูกจ้างชั่วคราว 398 คน
       โรงพยาบาลบุรีรัมย์มีนายแพทย์ผู้อำนวยการตั้งแต่คนแรกถึงปัจจุบัน จำนวน 13 คน

มีรายนามดังนี้

1. นายแพทย์ปุ่น ปิยะศิลป์ พ.ศ. 2496 - 2497

2. นายแพทย์นิรันด์ ประภาสวัสดิ์ พ.ศ. 2498 - 2499

3. นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล พ.ศ. 2499 - 2502

4. นายแพทย์ประทีป หุตางกูร (รักษาการแทน) พ.ศ. 2502 - 2505

5. นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล พ.ศ. 2506 - 2513

6. นายแพทย์อาลัย นากะพันธ์ พ.ศ. 2513 - 2537

7. นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ พ.ศ. 2537 - 2538

8. นายแพทย์ปราโมทย์ สุจินพรัหม พ.ศ. 2538 – 2544

9. นายแพทย์เฉลิมชัย เหล่าพูลสุข พ.ศ. 2544 – 2545

10. นายแพทย์อนุศักดิ์ ตั้งไพบูลย์ พ.ศ. 2545 - 2548

11. นายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล พ.ศ. 2548 – 2550

12. นายแพทย์พิเชฐ อังศุวัชรากร พ.ศ. 2550 - 2552

13. นายแพทย์ชลิต ทองประยูร พ.ศ. 2552 - 2556

14. นายแพทย์จรัญ ทองทับ  พ.ศ. 2556 - 2561

15. นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร พ.ศ. 2561 - 2563

16. นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]