โรงพยาบาลบุรีรัมย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Buriram Hospital
โรงพยาบาลบุรีรัมย์.png
ประเภทรัฐ (โรงพยาบาลศูนย์)
ที่ตั้ง10/1 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง2494
ผู้อำนวยการนายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร
จำนวนเตียง900 เตียง [1]
บุคลากร2,598 คน
เว็บไซต์http://www.brh.go.th
โรงพยาบาลบุรีรัมย์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เริ่มก่อสร้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2494 จำนวนเงิน 600,000 บาท เป็นเรือนคนไข้ขนาด 25 เตียง 1 หลัง โดยเริ่มเปิดบริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2496 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลศูนย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน2540 ต่อมาได้ปรับขยายบริการจาก 522 เตียง เป็น 590 เตียง และได้รับการปรับระดับศักยภาพ ของหน่วยบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 9 ตามมติที่ประชุม อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 จาก 590 เตียง เป็น 900 เตียง ในปัจจุบัน มีอัตรากำลังรวม ทั้งสิ้น 2,598 คน เป็นข้าราชการ 1,304 คน พนักงานราชการ 43 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 811 คน ลูกจ้างประจำ 62 คน ลูกจ้างชั่วคราว 102 คน ลูกจ้างรายคาบ 276 คน
       โรงพยาบาลบุรีรัมย์มีนายแพทย์ผู้อำนวยการตั้งแต่คนแรกถึงปัจจุบัน จำนวน 16 คน

มีรายนามดังนี้

1. นายแพทย์ปุ่น ปิยะศิลป์ พ.ศ. 2496 - 2497

2. นายแพทย์นิรันด์ ประภาสวัสดิ์ พ.ศ. 2498 - 2499

3. นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล พ.ศ. 2499 - 2502

4. นายแพทย์ประทีป หุตางกูร (รักษาการแทน) พ.ศ. 2502 - 2505

5. นายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล พ.ศ. 2506 - 2513

6. นายแพทย์อาลัย นากะพันธ์ พ.ศ. 2513 - 2537

7. นายแพทย์อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ พ.ศ. 2537 - 2538

8. นายแพทย์ปราโมทย์ สุจินพรัหม พ.ศ. 2538 – 2544

9. นายแพทย์เฉลิมชัย เหล่าพูลสุข พ.ศ. 2544 – 2545

10. นายแพทย์อนุศักดิ์ ตั้งไพบูลย์ พ.ศ. 2545 - 2548

11. นายแพทย์บรรเจิด จงเจริญกมล พ.ศ. 2548 – 2550

12. นายแพทย์พิเชฐ อังศุวัชรากร พ.ศ. 2550 - 2552

13. นายแพทย์ชลิต ทองประยูร พ.ศ. 2552 - 2556

14. นายแพทย์จรัญ ทองทับ  พ.ศ. 2556 - 2561

15. นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร พ.ศ. 2561 - 2563

16. นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

[2]

ประวัติโรงพยาบาลบุรีรัมย์

  1. http://www.brh.go.th/index.php/2018-12-09-10-45-47/2018-12-09-10-49-01ประวัติโรงพยาบาล]
  2. ประวัติโรงพยาบาลบุรีรัมย์ www.brh.go.th