กำธร ลาชโรจน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กำธร ลาชโรจน์
ต.ช., ต.ม.
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 ตุลาคม พ.ศ. 2476
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
เสียชีวิต 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 (47 ปี)
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

กำธร ลาชโรจน์ (9 ตุลาคม พ.ศ. 2476 - 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2524) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี 2 สมัย

ประวัติ[แก้]

กำธร ลาชโรจน์ เกิดเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2476[1] สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรอาชีวศึกษาขั้นสูง จาก วิทยาลัยช่างก่อสร้างอุเทนถวาย[2]

กำธร ถึงแก่อนิจกรรม จากการถูกฆาตกรรม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 สิริอายุรวม 47 ปี[3]

การทำงาน[แก้]

กำธร เคยทำงานเป็นข้าราชการสังกัดกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม[4] ต่อมาลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และได้รับเลือกตั้งครั้งแรกใน พ.ศ. 2518 สังกัดพรรคชาติไทย และได้รับเลือกเรื่อยมา รวม 2 ครั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[แก้]

กำธร ลาชโรจน์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จังหวัดปัตตานี สังกัดพรรคชาติไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดปัตตานี สังกัดพรรคชาติประชาชน (พ.ศ. 2522)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. รัฐสภาสาร (ฉบับพิเศษ) พ.ศ. 2522. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2522
  2. ย้อนรอยการเมือง Di Selatan (21)
  3. 289 ข่าวดัง 3 ทศวรรษหนังสือพิมพ์มติชน. กองบรรณาธิการมติชน. 2549
  4. โครงการสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น กรณีศึกษา : จังหวัดปัตตานี. บูฆอรี ยีหมะ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า. 2549
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๔๐๙, ๒๑ เมษายน ๒๕๒๓
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๓ ตอนที่ ๒๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒๗๗, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙