พรรคสยามปฏิรูป

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พรรคสยามปฏิรูป
ก่อตั้งพ.ศ. 2522
ยุบพรรค10 มกราคม พ.ศ. 2526
สภาผู้แทนราษฎร
1 / 301
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคสยามปฏิรูป หรือ กลุ่มสยามปฏิรูป เป็นพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองของไทยในอดีต เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 ถูกกำหนดขึ้นหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 แต่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองออกมาบังคับใช้ ดังนั้น บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญจึงยกเว้นข้อกำหนดเกี่ยวกับการสังกัดพรรคการเมืองของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงเป็นการรวมตัวอขงนักการเมืองในรูปแบบของ "กลุ่มการเมือง"[1]

พรรคสยามปฏิรูปได้ลงเลือกตั้งใน วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 โดยทางพรรคได้ ส.ส. เข้าสภาทั้งสิ้นเพียง 1 คนคือนาย เปรม มาลากุล ณ อยุธยา จากเขต 2 จังหวัดอุตรดิตถ์

ต่อมาทางกลุ่มสยามปฏิรูปได้จับมือรวมตัวกับกลุ่มสนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์และ ส.ส. ที่ไม่สังกัดพรรคอีก 6 คนนำโดยนาย ประมวล กุลมาตย์ ส.ส. ชุมพรตั้งกลุ่มการเมืองใหม่ในชื่อว่า กลุ่มสยามปฏิรูปสนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

หลังจากนั้นทางกลุ่มได้จับมือกับกลุ่มของพันเอก (พิเศษ) พล เริงประเสริฐวิทย์ และกลุ่มชาติประชาชนของเรืออากาศตรี บุญยง วัฒนพงศ์ ก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ในนาม พรรคสยามประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2526 ทำให้บทบาทของทางกลุ่มสยามปฏิรูปยุติลงนับแต่บัดนั้น

อ้างอิง[แก้]

  1. ชาย ไชยชิต และ รองศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 วันที่ 22 เมษายน 2522 ออนไลน์ : สถาบันพระปกเกล้า