ข้ามไปเนื้อหา

พรรคสนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคสนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์
ก่อตั้งพ.ศ. 2522
ถูกยุบ10 มกราคม พ.ศ. 2526
สภาผู้แทนราษฎร
1 / 301
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคสนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์ พรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองของไทยในอดีตก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2522 เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 ถูกกำหนดขึ้นหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2521 แต่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองออกมาบังคับใช้ ดังนั้น บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญจึงยกเว้นข้อกำหนดเกี่ยวกับการสังกัดพรรคการเมืองของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จึงเป็นการรวมตัวของนักการเมืองในรูปแบบของ "กลุ่มการเมือง"[1] โดยมี ญาติ ไหวดี เป็นแกนนำ[2]

โดยได้ลงรับเลือกตั้งเมื่อ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 ซิ่งทางพรรคได้ ส.ส. 1 คน คือนายญาติ ไหวดี จากเขต 2 จังหวัดสุรินทร์ [3]

หลังจากนั้นทางกลุ่มได้รวมตัวกับ พรรคสยามปฏิรูป และ ส.ส. ไม่สังกัดพรรคอีก 6 คนก่อตั้งกลุ่มการเมืองใหม่ในนาม กลุ่มสยามปฏิรูปสนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

ต่อมาทางกลุ่มได้จับมือกับกลุ่มของ พ.อ. (พิเศษ) พล เริงประเสริฐวิทย์ และกลุ่มชาติประชาชนของ ร.ต. บุญยง วัฒนพงศ์ ก่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ในนาม พรรคสยามประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2526 ทำให้บทบาทของกลุ่มสนับสนุนนโยบายยุติลงนับตั้งแต่บัดนั้น

แนวความคิดทางการเมือง[แก้]

พรรคสนับสนุนนโยบายเกรียงศักดิ์ เป็นพรรคการเมืองที่ประกาศตัวว่าไม่ว่า พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรี จะมีนโยบายใดหรือต้องการเสียงสนับสนุนกฎหมายใดก็ตามก็จะยินดียกมือสนับสนุนด้วยทั้งหมด[4]

อ้างอิง[แก้]

  1. ชาย ไชยชิต และ รองศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 14 วันที่ 22 เมษายน 2522 ออนไลน์ : สถาบันพระปกเกล้า
  2. “พรรคประยุทธ์” มาแรง!
  3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-12.
  4. เสนีย์ คำสุข, “ข้อมูลพื้นฐานพรรคการเมืองไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475-2544,” รัฐสภาสาร ปีที่49 ฉบับที่ 11 (พฤศจิกายน 2544) หน้า 17-69