รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
Emblem of the Ministry of Defence of Thailand.svg
เครื่องหมายราชการ
Flag of the Thai Defence Minister.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Prayut 2022.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งเจ้าพระยามหาเสนา (ปลี)
ในฐานะ สมุหพระกลาโหม
สถาปนาพ.ศ. 2325
รองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
เว็บไซต์http://www.mod.go.th/

รายนามสมุหพระกลาโหม รายนามเสนาบดีกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย

สมุหพระกลาโหม (พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2437)[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่ม สิ้นสุด
1 สำหรับเสนาบดีกระทรวงกลาโหมที่ไม่มีภาพ.png เจ้าพระยามหาเสนา (ปลี) พ.ศ. 2325 พ.ศ. 2336
2 Akkhamahasena.jpg เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค) พ.ศ. 2336 พ.ศ. 2348
3 สำหรับเสนาบดีกระทรวงกลาโหมที่ไม่มีภาพ.png เจ้าพระยามหาเสนา (ปิ่น) พ.ศ. 2348 พ.ศ. 2352
4 สำหรับเสนาบดีกระทรวงกลาโหมที่ไม่มีภาพ.png เจ้าพระยามหาเสนา (บุญมา) พ.ศ. 2352 พ.ศ. 2352
5 เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์.jpg เจ้าพระยาวงศาสุรศักดิ์ (แสง วงศาโรจน์) พ.ศ. 2352 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2365
6 สำหรับเสนาบดีกระทรวงกลาโหมที่ไม่มีภาพ.png เจ้าพระยาอัครมหาเสนา (สังข์) 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2365 พ.ศ. 2367
7 สำหรับเสนาบดีกระทรวงกลาโหมที่ไม่มีภาพ.png เจ้าพระยามหาเสนา (น้อย) พ.ศ. 2367 พ.ศ. 2373
8 Prayurawongse.jpg เจ้าพระยาพระคลัง (ดิศ บุนนาค) พ.ศ. 2373 26 เมษายน พ.ศ. 2398
9 Sri Suriyawongse.JPG เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) 26 เมษายน พ.ศ. 2398 พ.ศ. 2412
10 Chao Phraya Surawongwaiwat (Worn Bunnag).jpg เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) พ.ศ. 2412 30 ตุลาคม พ.ศ. 2431
11 Chao Phrya Rattanatibet (Poom Srichaiyant).jpg เจ้าพระยาพลเทพ (พุ่ม ศรีไชยันต์) 30 ตุลาคม พ.ศ. 2431 พ.ศ. 2437

เสนาบดีกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2437 - พ.ศ. 2475)[แก้]

ลำดับ รูป รายนาม เริ่ม สิ้นสุด
12 Naritsaranuwattiwong - 001.jpg นายพลตรี พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ พ.ศ. 2437 2 กันยายน พ.ศ. 2442[1]
13 Prince Prachaksinlapakhom.jpg นายพลตรี พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม 2 กันยายน พ.ศ. 2442 7 สิงหาคม พ.ศ. 2444
14 Prince Bhanurangsi Savangwongse.jpg นายพลเอก สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช 8 สิงหาคม พ.ศ. 2444 11 ธันวาคม พ.ศ. 2453
15 Chirapravati Voradej, Prince of Nakhon Chaisi.jpg นายพลเอก พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช 11 ธันวาคม พ.ศ. 2453 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2456
16 Field Marshal Chao Phraya Bodindechanuchit (Mom Rajawongse Aroon Chatkul).jpg นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล) พ.ศ. 2456 26 สิงหาคม พ.ศ. 2464
17 General Chao Phraya Bodindechanuchit (Yam Na Nakorn).jpg นายพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) 26 สิงหาคม พ.ศ. 2464 4 สิงหาคม พ.ศ. 2469
18 Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg จอมพล สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 24 สิงหาคม พ.ศ. 2469 31 มีนาคม พ.ศ. 2471
19 Prince Boworadet.jpg นายพลโท หม่อมเจ้าบวรเดช 1 เมษายน พ.ศ. 2471 19 มิถุนายน พ.ศ. 2474
20 Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg นายพลเอก พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 19 มิถุนายน พ.ศ. 2475
21 Vice Admiral Phraya Ratchawangsan (Sri Kamonnawin).jpg นายพลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
22 Major General Phraya Prasertsongkram.jpg นายพลตรี พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) 29 มิถุนายน พ.ศ. 2476 11 สิงหาคม พ.ศ. 2476

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน)[แก้]

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1,2)
Vice Admiral Phraya Ratchawangsan (Sri Kamonnawin).jpg นายพลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน) 2 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
3 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
คณะราษฎร 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
2
(1,2)
Major General Phraya Prasertsongkram.jpg นายพลตรี พระยาประเสริฐสงคราม (เทียบ คมกฤส) 4 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
5 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 1 เมษายน พ.ศ. 2477
3 Phraya Pahol.jpg นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 5 1 เมษายน พ.ศ. 2477 22 กันยายน พ.ศ. 2477
4
(1-4)
Field Marshal Plaek Phibunsongkhram.jpg นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตะสังคะ) 6 22 กันยายน พ.ศ. 2477 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
7 10 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
8 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
9 21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484
5 General Mangkorn Phromyothi.jpg นายพลตรี หลวงพรหมโยธี (มังกร ผลโยธิน) 9 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 15 ธันวาคม พ.ศ. 2484
4
(5-6)
Field Marshal Plaek Phibunsongkhram.jpg จอมพล หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตะสังคะ) 9 15 ธันวาคม พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
10 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486
6 Lieutenant General Luang Kriengsakpichit.jpg พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต (พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต) 10 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
7 Sindhu Kamolnavin.gif พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน 11 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
8
(1,2)
ชิตมั่นศิลป์.jpg พลโท หลวงสินาดโยธารักษ์ (ชิต มั่นศิลป์) 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
13 19 กันยายน พ.ศ. 2488 14 ตุลาคม พ.ศ. 2488
9
(1)
Jira Wichitsongkhram.jpg พลโท จิร วิชิตสงคราม 13 14 ตุลาคม พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
8
(3)
ชิตมั่นศิลป์.jpg พลโท หลวงสินาดโยธารักษ์ (ชิต มั่นศิลป์) 14 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
9
(2-5)
Jira Wichitsongkhram.jpg พลโท จิร วิชิตสงคราม 15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
17 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
18 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
คณะทหารแห่งชาติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
10
(1-3)
Suk Chatnakrob.jpg พลโท หลวงชาตินักรบ (ศุข ชาตินักรบ) 19 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
20 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
21 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
4
(7-10)
Field Marshal Plaek Phibunsongkhram.jpg จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 22 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
24 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
11 Official portraits of Sarit Thanarat.jpg จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 12 กันยายน พ.ศ. 2500[2]
12 Field Marshal Plaek Phibunsongkhram.jpg จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 26 12 กันยายน พ.ศ. 2500[3] 16 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
13
(1-5)
Thanom Kittikachorn (1911–2004) (cropped).jpg พลโท ถนอม กิตติขจร 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
29 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 8 ธันวาคม พ.ศ. 2506
30 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
31 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
สภาบริหารคณะปฏิวัติ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
13
(6)
Thanom Kittikachorn (1911–2004) (cropped).jpg พลโท ถนอม กิตติขจร 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
14 Dawee Chullasapya (9to12).jpg พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
15 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก ครวญ สุทธานินทร์ 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
16
(1)
ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา.jpg พลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
17 ประมาณ อดิเรกสาร.jpg พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
18 กฤษณ์ สีวะรา.jpg พลเอก กฤษณ์ สีวะรา 37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 28 เมษายน พ.ศ. 2519
16
(2)
ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา.jpg พลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 37 28 เมษายน พ.ศ. 2519 24 สิงหาคม พ.ศ. 2519
19 Seni Pramoj in 1945.jpg หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 37 27 สิงหาคม พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
20
(1-2)
สงัด ชลออยู่.jpg พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ 38 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
39 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520
21 Lek Nawmali.jpg พลเอก เล็ก แนวมาลี 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521
22 Kriangsak Chomanan 1976 (cropped).jpg พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 40 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
23
(1-3)
เปรม ติณสูลานนท์.jpg พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
42 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
24 Air Marshall Panieng Karntarat of Thailand talks with GEN Lew Allen U.S. Air Force chief of staff, after his arrival in the United States for a visit (cropped).jpg พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ 44 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
25
(1)
Chatichai Choonhavan 1976.jpg พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 45 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 29 มีนาคม พ.ศ. 2533
26
(1)
Chavalit Yongchaiyudh 18 May 2018 01 cropped.jpg พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 45 30 มีนาคม พ.ศ. 2533 10 มิถุนายน พ.ศ. 2533
25
(2,3)
Chatichai Choonhavan 1976.jpg พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 45 21 มิถุนายน พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
46 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
27 ประพัฒน์ กฤษณจันทร์.jpg พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
28 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก สุจินดา คราประยูร 48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
29 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก บรรจบ บุนนาค 49 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
30 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก วิจิตร สุขมาก 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
26
(3,4)
Chavalit Yongchaiyudh 18 May 2018 01 cropped.jpg พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 51 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
52 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
31 Chuan Leekpai 2010-04-01.jpg ชวน หลีกภัย 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
26
(5)
Chavalit Yongchaiyudh 18 May 2018 01 cropped.jpg พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
32
(1)
No picture Ministry of defence of Thailand.svg ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 54 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 9 มีนาคม พ.ศ. 2547
33 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร 54 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 5 ตุลาคม พ.ศ. 2547
34 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์ 54 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
32
(2)
No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 55 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
35 No picture Ministry of defence of Thailand.svg พลเอก บุญรอด สมทัศน์ 56 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
36 Samak Sundaravej.JPG สมัคร สุนทรเวช 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
37 The Prime Minister of Thailand, Mr. Somchai Wangsawat meeting the Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, in New Delhi on November 13, 2008 (cropped) (cropped).jpg สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
38
(1)
Prawit Wongsuwan (2018) cropped.jpg พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
39 Yutthasak Sasiprapha.jpg พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
40 Sukumpol Suwanatat Official 2012.jpg พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต 60 18 มกราคม 2555 30 มิถุนายน 2556
41 9153ri-Yingluck Shinawatra.jpg ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 60 30 มิถุนายน 2556 7 พฤษภาคม 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
38
(2)
Prawit Wongsuwan (2018) cropped.jpg พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ 61 30 สิงหาคม 2557 10 กรกฎาคม 2562
42 Prayuth 2018 cropped.jpg พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 62 10 กรกฎาคม 2562 ปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ยังมีชีวิตอยู่[แก้]

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ยังมีชีวิตอยู่ 14 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
บรรจบ บุนนาค พ.ศ. 2535 10 ธันวาคม พ.ศ. 2468 (97 ปี)
ชวลิต ยงใจยุทธ พ.ศ. 2533;
พ.ศ. 2538-2539;
พ.ศ. 2539-2540;
พ.ศ. 2544-2545
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 (90 ปี)
วิจิตร สุขมาก พ.ศ. 2535-2538 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476 (89 ปี)
สุจินดา คราประยูร พ.ศ. 2535 6 สิงหาคม พ.ศ. 2476 (89 ปี)
ยุทธศักดิ์ ศศิประภา พ.ศ. 2554-​2555 8 มกราคม พ.ศ. 2480 (86 ปี)
ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พ.ศ. 2545-2547;
พ.ศ. 2548-2549
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (84 ปี)
ชวน หลีกภัย พ.ศ. 2540-2544 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (84 ปี)
เชษฐา ฐานะจาโร พ.ศ. 2547 23 สิงหาคม พ.ศ. 2481 (84 ปี)
บุญรอด สมทัศน์ พ.ศ. 2549-​2551 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484 (81 ปี)
สัมพันธ์ บุญญานันต์ พ.ศ. 2547-2548 6 กันยายน พ.ศ. 2486 (79 ปี)
ประวิตร วงษ์สุวรรณ พ.ศ. 2551-2554;
พ.ศ. 2557-2562
11 สิงหาคม พ.ศ. 2488 (77 ปี)
สมชาย วงศ์สวัสดิ์ พ.ศ. 2551 31 สิงหาคม พ.ศ. 2490 (75 ปี)
สุกำพล สุวรรณทัต พ.ศ. 2555-2556 17 สิงหาคม พ.ศ. 2494 (71 ปี)
ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน 21 มีนาคม พ.ศ. 2497 (69 ปี)
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2556-2557 21 มิถุนายน พ.ศ. 2510 (55 ปี)

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]