โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
Srisangwornsukhothai Hospital
ตรา โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย.png
ประเภทรัฐ (โรงพยาบาลทั่วไป)
ที่ตั้งเลขที่ 1 หมู่ 8 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง17 กันยายน พ.ศ. 2491
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำ-
นวยการ
นายแพทย์สมชาย แก้วเขียว
จำนวนเตียง307 เตียง[1]
เว็บไซต์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เป็นโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2489 เดิมเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดสุโขทัย ซึ่งก็คือโรงพยาบาลศรีสังวรในปัจจุบัน [2]

ประวัติ[แก้]

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 307 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ห่างจากตัวจังหวัดสุโขทัยไปทางทิศเหนือตาม(ทางหลวงหมายเลข 101) 20 กิโลเมตรมีเนื้อที่ 50 ไร่ 22.4 ตารางวา โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2489 โดยมี ท่านเจ้าคุณพระสังวรกิจโกศล เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง จังหวัดสวรรคโลก ในขณะนั้น เป็นผู้ริเริ่มร่วมกับพ่อค้า ประชาชน เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วมอบให้กรมการแพทย์ เปิดทำการรักษาพยาบาลครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2491 มีอาคารรักษาพยาบาลคนไข้ 2 หลัง รองรับเตียงได้ 50 เตียง มีแพทย์ประจำ 1 คน โดยมีนายแพทย์เล็ก นานา เป็นผู้อำนวยการคนแรก และได้ขยายการบริการเรื่อยมาเป็นลำดับ[3]                            

รายนามผู้อำนวยการ[แก้]

รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
รายนามรายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาล วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายแพทย์เล็ก นานา พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2502
2. นายแพทย์อุดม เจนพาณิชย์ พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2506
3. นายแพทย์วิจิตร พัวพันธ์ พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2510
4. นายแพทย์สวรรค์ เลิศฤทธิ์ พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2510
5. นายแพทย์อนันต์ สุรบท พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2515
6. นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2530
7. นายแพทย์ดำรงค์ศิริ วัฒนศิริ พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2536
8. นายแพทย์ประวิทย์ หาเรือนศรี พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2555
9. นายแพทย์นิพัธ กิตติมานนท์ พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556
10. นายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558
11. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560
12. นายแพทย์อายุส ภมะราภา พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561
13. นายแพทย์สมชาย แก้วเขียว พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก[แก้]

ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย[4] ในการร่วมผลิตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศไทย โดยกำหนดให้โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยเป็นแหล่งฝึกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ตามข้อตกลงความร่วมมือเป็นแหล่งฝึกแพทย์เพิ่มพูนทักษะด้านการแพทย์ และด้านเวชศาสตร์ชุมชนเวชศาสตร์ครอบครัว และอาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำเพื่อชุมชนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาแพทย์มีความเข้าใจในระบบการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย เป็นแพทย์ที่มีเจตนาคติที่ดี มีจิตใจรัก และผูกพันต่อการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ มีความรู้ ทักษะด้านการแพทย์ และการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม มีทักษะด้านสังคมและมนุษย์

โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ มองเห็นภาพรวมระบบสุขภาพศึกษาวิถีชุมชนระบบสุขภาพ ปฐมภูมิ สิ่งแวดล้อม และอาชีพที่ส่งผลต่อสุขภาพ การร่วมมือครั้งนี้ได้มีการวางแผนการเรียนการสอน และกำหนดแนวทางร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชน [5]

หลักสูตรการศึกษา[แก้]

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย กระทรวงสาธารณสุข จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก(นักศึกษาแพทย์ชั้นปี 6) ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต[6]

อ้างอิง[แก้]

  1. [1]
  2. https://sites.google.com/site/62sarawut15/prawati-khxng-r-ph
  3. http://www.srisangworn.go.th/index.php?module=ContentExpress&func=print&ceid=21
  4. https://archives.mfu.ac.th/database/items/show/985
  5. https://www.facebook.com/Srisangwornsukhothai/posts/2403673263183549
  6. https://www.mfu.ac.th/education/program/program-bachelor/bachelor-doctor/md-program/bachelor-doctor0.html

ดูเพิ่ม[แก้]