ข้ามไปเนื้อหา

ตำบลพรสวรรค์ (อำเภอเสลภูมิ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ที่ตั้งของตำบลพรสวรรค์ในอำเภอเสลภูมิ

ตำบลพรสวรรค์ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

อาณาเขต

[แก้]

เขตการปกครอง

[แก้]

ตำบลพรสวรรค์มี 5 บ้าน 9 หมู่บ้าน

บ้านสะอาดนาดี 3 หมู่
[แก้]
  • หมู่ที่ 1 บ้านสะอาดนาดี
  • หมู่ที่ 2 บ้านสะอาดนาดี
  • หมู่ที่ 3 บ้านสะอาดนาดี
บ้านสุวรรณคำ 1 หมู่
[แก้]
  • หมู่ที่ 4 บ้านสุวรรณคำ
บ้านพรสวรรค์ 1 หมู่
[แก้]
  • หมู่ที่ 5 บ้านพรสวรรค์
บ้านนาแพง 3 หมู่
[แก้]
  • หมู่ที่ 6 บ้านนาแพง
  • หมู่ที่ 7 บ้านพรประเสริฐ
  • หมู่ที่ 8 บ้านนางาม
บ้านนาคำ 1 หมู่
[แก้]
  • หมู่ที่ 9 บ้านนาคำ

จำนวนประชากรรายหมู่บ้าน

[แก้]
หมู่ที่ บ้าน ครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 สะอาดนาดี 124 291 281 572
2 สะอาดนาดี 109 249 268 517
3 สะอาดนาดี 75 119 121 240
4 สุวรรณคำ 90 184 172 356
5 พรสวรรค์ 86 181 193 374
6 นาแพง 68 177 122 299
7 พรประเสริฐ 123 305 307 612
8 นางาม 123 262 266 528
9 นาคำ 36 57 47 104
  • ข้อมูลของปี 2554 [1]

โรงเรียน

[แก้]

1. โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี

2. โรงเรียนบ้านนาแพง

ดูเพิ่ม

[แก้]

อำเภอเสลภูมิ

อ้างอิง

[แก้]