ตำบลโพธิ์ทอง (อำเภอเสลภูมิ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ตำบลโพธิ์ทอง เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

อาณาเขต[แก้]

เขตการปกครอง[แก้]

ตำบลโพธิ์ทองมี 5 บ้าน 14 หมู่บ้าน

บ้านหนองฟ้า 4 หมู่[แก้]
 • หมู่ที่ 1 บ้านหนองฟ้า
 • หมู่ที่ 5 บ้านหนองฟ้าพัฒนา
 • หมู่ที่ 6 บ้านประชาศึกษา
 • หมู่ที่ 13 บ้านหนองฟ้า
บ้านนาโพธิ์ 4 หมู่[แก้]
 • หมู่ที่ 2 บ้านนาโพธิ์
 • หมู่ที่ 3 บ้านน้อยสามัคคี
 • หมู่ที่ 4 บ้านนาโพธิ์
 • หมู่ที่ 12 บ้านนาโพธิ์กลาง
บ้านหนองแงน 1 หมู่[แก้]
 • หมู่ที่ 7 บ้านหนองแงน
บ้านหนองผักแว่น 4 หมู่[แก้]
 • หมู่ที่ 8 บ้านหนองสิม
 • หมู่ที่ 9 บ้านหนองผักแว่น
 • หมู่ที่ 10 บ้านสันติสุข
 • หมู่ที่ 14 บ้านหนองผักแว่น
บ้านโนนเกษตร 1 หมู่[แก้]
 • หมู่ที่ 11 บ้านโนนเกษตร

จำนวนประชากรรายหมู่บ้าน[แก้]

จำนวนประชากร (ตามทะเบียนราษฏร์) มีทั้งสิ้น 8,073 คน แยกเป็น ชาย 4,011 คน หญิง 4,062 คน แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่ บ้าน ครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 หนองฟ้า 178 414 366 780
2 นาโพธิ์ 128 276 244 520
3 น้อยสามัคคี 159 263 272 535
4 นาโพธิ์ 297 425 472 897
5 หนองฟ้าพัฒนา 271 507 519 1,026
6 ประชาศึกษา 159 287 292 579
7 หนองแงน 77 128 143 271
8 หนองสิม 167 336 369 705
9 หนองผักแว่น 162 298 279 577
10 สันติสุข 84 152 168 320
11 โนนเกษตร 63 125 123 248
12 นาโพธิ์กลาง 143 281 306 587
13 หนองฟ้า 121 251 266 517
14 หนองผักแว่น 120 247 258 505

วัด[แก้]

วัดบ้าน[แก้]
 1. วัดโพธิ์ศรีทอง (บ้านนาโพธิ์)
 2. วัดศรีบุญเรืองณุรังษี (บ้านหนองฟ้า)
 3. วัดธาตุอัมพวัน (บ้านหนองผักแว่น)
วัดป่า[แก้]
 1. วัดโพธิ์ศรีสว่าง (บ้านนาโพธิ์)
 2. วัดป่าบ้านหนองผักแว่น (บ้านหนองผักแว่น)
 3. วัดศิลป์วิสุทธาจารย์วณาราม (บ้านโนนเกษตร)
 4. วัดป่าน้อยหนองฟ้า (บ้านหนองฟ้า)

โรงเรียน[แก้]

ที่ โรงเรียน ประเภท จำนวนนักเรียน
1 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ขยายโอกาส 269
2 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ประถมศึกษา 137
3 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า ขยายโอกาส 184
4 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร มัธยมศึกษา 419

อนามัย[แก้]

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองฟ้า

สถานีตำรวจ[แก้]

 1. สถานีตำรวจภูธรโพธิ์ทอง

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]