ตำบลน้ำใส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตำบล น้ำใส
Cquote1.png l วิสัยทัศน์การพัฒนา l

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสารประเพณีตั้งเดิม ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

Cquote2.png
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย ตำบลน้ำใส
อังกฤษ tambon nam sai
อำเภอ อำเภอจตุรพักตรพิมาน
ชื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายวิเศษ กรมขันธ์
รหัสไปรษณีย์ 45180
ต้นไม้ประจำตำบล
ดอกไม้ประจำตำบล
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 10,468.75 ไร่
ประชากร 5,177 คน พ.ศ. 2554
ที่ทำการ อบต.
ที่ตั้ง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของอำเภอจตุรพักตรพิมาน
พิกัด 15.891834,103.62648
หมายเลขโทรศัพท์ 0 43652074 0853562532

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลน้ำใส เป็นตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มี 10 หมู่ 7 หมู่บ้าน

 1. หมู่บ้านน้ำใส
 2. หมู่บ้านเทียมแข้
 3. หมู่บ้านหางกุด
 4. หมู่บ้านดอนแหน
 5. หมู่บ้านสว่างอารมณ์
 6. หมู่บ้านยางเครือ
 7. หมู่บ้านขุมดิน

ที่ตั้ง[แก้]

ตำบลน้ำใส ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอจตุรพักตรพิมาน ประมาณ13 กิโลเมตรเป็นตำบลที่มีการคมนาคมสะดวกพอสมควร มีถนนติดต่อกับตำบลอื่นทุกตำบล โดยถนนสายหลักเป็นถนนลาดยาง สามารถขนส่งสินค้าเข้าตัวเมืองได้อย่างสะดวก ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบโล่ง ดินเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเหมาะกับการทำเกษตรกรรม โดยมีแหล่งน้ำที่สำคัญ คือ ห้วยกุดน้ำใส หนองขุมดิน หนองทุ่ม หนองแก และหนองนกเขียน

ลักษณะภูมิอากาศ[แก้]

อากาศโดยส่วนใหญ่ของตำบลน้ำใสร้อนและแห้งแล้ง เนื่องจากมีแหล่งป่าไม้จำนวนน้อย อุณหภูมิในฤดูแล้ง สูงสุดประมาณ 40 องศาเซลเซียส ต่ำสุดประมาณ 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิในฤดูฝน สูงสุดประมาณ 38 องศาเซลเซียส ต่ำสุดประมาณ 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิในฤดูหนาว สูงสุดประมาณ 35 องศาเซลเซียส ต่ำสุดประมาณ 15 องศาเซลเซียส

เขตตำบลน้ำใส[แก้]

บ้านน้ำใส 2 หมู่[แก้]
 • หมู่ที่ 1
 • หมู่ที่ 6
บ้านเทียมแข้ 2 หมู่[แก้]
 • หมู่ที่ 2
 • หมู่ที่10
บ้านหางกุด 1 หมู่[แก้]
 • หมู่ที่ 5
บ้านดอนแหน 1 หมู่[แก้]
 • หมู่ที่ 8
บ้านสว่างอารมณ์ 1 หมู่[แก้]
 • หมู่ที่ 7
บ้านยางเครือ 1 หมู่[แก้]
 • หมู่ที่ 3
บ้านขุมดิน 2 หมู่[แก้]
 • หมู่ที่ 4
 • หมู่ที่ 9

อาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 • ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
 • ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
 • ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด

แหล่งท่องเที่ยว[แก้]

อตีดวัดร้าง คือ วัดป่าบ้านน้ำใส จะมีหลวงปู่น้ำใสที่ชาวตำบลน้ำใส และหมู่บ้านใกล้เคียง ให้ความนับถือเป็นอย่างมาก เมื่อมาบนขอพรให้ช่วยรักษา จะได้ผลดังที่ท่านบนขอไว้ และเมื่อได้ผลแล้วก็ควรนำของที่บนไว้มาแก้บน เพื่อเป็นการเคารพ บูชา ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเอกรักษ์ ตายตัว ประเพณีแข่งเรือพายลำห้วยกุดน้ำใส การแข่งขันกีฬาตำบล บุญสรงกู่ บุณบั้งไฟ ทุ่งนา

ประวัติ[แก้]

ตำบลน้ำใสอำเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด เดิมมีพ่อขุนศรีกับพวกรวม 12 ครอบครัว มีกลุ่มคนแตกศึกมาพักที่นี้ครั้งสมัยพระวอ พระตา หยุดพักที่ข้างลำห้วยเพราะเห็นว่าน้ำในห้วยใสสะอาดอีกทั้งมีปลามากมาย น้ำในห้วยสามารถนำมากดื่มได้ ห้วยกุดน้ำใสเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์จึงตั้งบ้านเรือนที่บริเวณนั้นต่อมาเผ่าต่าง ๆ ก็อพยพตามมาอยู่ที่แห่งนี้ เช่น ชนเผ่าข่า ขอม จีน เขมร และลาว ทำนาเป็นอาชีพหลัก ปลูกผักบ้าง จึงก่อตั้งหมู่บ้านใน พ.ศ. 1828 ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านกุดน้ำใส มีพ่อขุนศรีเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน หลังตั้งหมู่บ้านเสร็จ ชาวบ้านคิดว่ายังขาดที่พึ่งทางจิตใจจึงก่อตั้งวัดขึ้นชื่อ วัดป่าน้ำใส มีพระครูลูกแก้วประจำวัดต่อมาพระครูลูกแก้วมรณภาพวัดก็กลายเป็นวัดร้างพ.ศ. 2501ได้ยกฐานะเป็นวัดอีกครั้งและในปีพ.ศ. 2504 มีพระง่อง จนตสีโล เป็นเจ้าอาวาส จึงเรียกชื่อวัดเป็น วัดบ้านน้ำใส ตั้งแต่นั้นมาคนเพิ่มมากขึ้นหมู่บ้านจึงแยกออกเป็น 2 หมู่ ก่อนนี้บ้านน้ำใสเป็นส่วนหนึ่งของตำบลดงแดง ต่อมาแยกออกเป็นตำบลน้ำใส

อ้างอิง[แก้]

อบต.น้ำใส กำเนิดและพัฒนาการองค์การบริหารส่วนตำบล พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537