โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
โรงเรียนอนุบาลดำรงฯ2.jpg
เป็นคนดี มีความรู้ เชิดชูสถาบัน
150 ถ.ดำรงสถิต ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Anubandumrongrachanuson school
อักษรย่อ อ.ดร.
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4
สถาปนา 1 มีนาคม พ.ศ. 2458
เพลง มาร์ชอนุบาลดำรงราชานุสรณ์, ธงดำรง
เว็บไซต์

โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (อ.ดร.) เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ถนนดำรงสถิต หมู่ 5 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต4 จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้น อนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีเนื้อที่ 63 ไร่ 1 งาน 75.3 ตรารางวา

ดำรงราชานุสรณ์[แก้]

คำว่า"ดำรงราชา"มาจากพระนามของ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ คำว่า"นุสรณ์"หมายถึง โรงเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคล คำว่า"อนุบาล"มาจากสหวิทยาเขตอนุบาลในจังหวัดศรีสะเกษ ในภาษาอังกฤษเขียนว่า Anubandumrongrachanuson school

ข้อมูลทั่วไป[แก้]

 • ปรัชญาโรงเรียน - สุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
 • คำขวัญโรงเรียน - เป็นคนดี มีความรู้ เชิดชูสถาบัน
 • อัตลักษณ์ - ทำดีทุกกาล สื่อสารสองภาษา (Be Fine, Be Bilingual)
 • เอกลักษณ์ - โรงเรียนยอดนิยม (The most Popular School)
 • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน - หลวงพ่อดำรงมงคลมุณี
 • ตราสัญลักษณ์โรงเรียน - ดอกบัว รูปตัว อ โดยมีชื่อโรงเรียนและคำขวัญโรงเรียนล้อมรอบ
 • สี - ขาวฟ้า
 • โรงเรียนในฝัน - ทำดีทุกกาล สื่อสารสองภาษา (Be Fine, Be Bilingual)
 • โรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558
 • วันเกียรติภูมิสถาบัน - 1 ธันวาคม ของทุกปี

โครงการที่สำคัญ[แก้]

อาคารสถานที่[แก้]

ลำดับ ชื่ออาคาร ลักษณะอาคาร หมายเหตุ
1 อาคารดำรงสถิต อาคารคอนกรีต 2 ชั้น อาคารเรียนห้อง MSEP และ ห้องบริหาร
2 อาคารเฉลิมพระเกรียติ ๘o พรรษา อาคารคอนกรีต 3 ชั้น อาคารเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นป.1-6
3 อาคารเฉลิมพระเกรียติ ๖o พรรษา อาคารคอนกรีต 2 ชั้น อาคารเรียนประจำชั้นป.5
4 อาคารดำรงคงมั่น อาคารคอนกรีต 2 ชั้น อาคารเรียนประจำชั้น ป.1-ป.2
5 อาคารดำรงกันทรลักษ์ อาคารไม้ 2 ชั้น อาคารเรียนประจำชั้นป.3
6 อาคารดำรงศุภวัฒน์ อาคารคอนกรีต 2 ชั้น อาคารเรียนประจำชั้นป.4
7 อาคารดำรงพิพัฒชัย ครึ่งไม้-คอนกรีต อาคารส่วนต่อของป.5
8 อาคารดำรงโภชนา อาคารโครงไม้ โรงอาหาร
9 หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ อาคารคอนกรีต หอประชุมของโรงเรียน
10 อาคารดำรงดรุณทิพย์ อาคารไม้ 1 ชั้น อาคารประจะชั้น อนุบาล 1
11 อาคารดำรงอรุณฉาย อาคารไม้ 1 ชั้น อาคารประจำชั้นอนุบาล 2
12 อาคารดำรงนิทัศน์ อาคารครึ่งไม้-คอนกรีต อาคารพลศึกษาและศิลปะ
13 อาคารดำรงบรรณิทัศน์ อาคารคอนกรีตชั้นเดียว ห้องสมุด

สถานที่สำคัญในโรงเรียน[แก้]

 • ลานบันฑิต
 • ศาลากลางน้ำ
 • ศาลาสี่หลัง
 • สนามโรงเรียน
 • สวนวิทยาศาสตร์
 • ห้องประชุมดำรงราชานุสรณ์
 • สวนที่ประดิษฐานหลวงพ่อดำรงมงคลมุณี
 • พระอนุเสาวรีย์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 • สนามกีฬาดำรงราชานุสรณ์

รางวัลดีเด่น[แก้]

 • รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับทอง
 • รางวัลโรงเรียนต้นแบบหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ( 4 มีนาคม พ.ศ. 2552)
 • โรงเรียนผ่านการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" จากมูลนิธิสมเด็จพระราชพระเทพรัตนราชสุดา (27 มิถุนายน 2555)
 • รางวัลศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2555" (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)