ตำบลสวาย (อำเภอปรางค์กู่)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ตำบลสวาย
อักษรไทยตำบลสวาย
อักษรโรมันTambon Sawai
จังหวัดศรีสะเกษ
อำเภอปรางค์กู่
พื้นที่
 • ทั้งหมด23.21 ตร.กม. (8.96 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2556)
 • ทั้งหมด4,134 คน คน
รหัสไปรษณีย์ 33170
รหัสภูมิศาสตร์330709
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลสวาย ตั้งอยู่ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่ ประมาณ 8 กิโลเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

 • ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ และตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ
 • ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
 • ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลกุดหวายอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติ[แก้]

ตำบลสวายเป็นตำบลที่แยกออกจากตำบลตูม ชื่อตำบลสวายตั้งตามชื่อหมู่บ้าน คือบ้านสวาย ซึ่งคำว่า "สวาย" ภาษาท้องถิ่นหมายถึงมะม่วง มีจำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน (ส่วย,เขมร)

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครอง[แก้]

ตำบลสวายแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10หมู่บ้าน ได้แก่

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่
1. บ้านสวาย หมู่ที่ 1
2. บ้านแสนแก้ว หมู่ที่ 2
3. บ้านขาม หมู่ที่ 3
4. บ้านทับขอน หมู่ที่ 4
5. บ้านท่าคอยนาง หมู่ที5
6. บ้านกระโพธิ์น้อย หมู่ที่ 6
7. บ้านไผ่ หมู่ที่ 7
8. บ้านสนิท หมู่ที่ 8
9. บ้านขามเหนือ หมู่ที่ 9
10. บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 10

เนื้อที่[แก้]

มีทั้งสิ้น ประมาณ 23.21 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 14,506.25 ไร่

สภาพทั่วไป[แก้]

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวาย เป็นที่ดอนส่วนมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 38-42 องศาเซลเซียส

การศึกษา[แก้]

ด้านการศึกษา[แก้]

สถานศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมประกอบด้วย ดังนี้

 1. โรงเรียนเด็กก่อนเกณฑ์ (ศูนย์เด็กวัดสวาย) จำนวน 1 แห่ง
 2. โรงเรียนประถม จำนวน 3 แห่ง
 3. โรงเรียนมัธยม จำนวน 1 แห่ง

ศาสนา[แก้]

 1. วัด/สำนักสงฆ์จำนวน 3 แห่ง

สาธารณสุข[แก้]

 1. สถานีอนามัยประจำหมู่บ้าน/ตำบล จำนวน 1 แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่[แก้]

 1. แร่ธาตุ/น้ำมัน/ก๊าซธรรมชาติ พื้นที่ตำบลสวายเป็นพื้นที่ดอนไม่มีทรัพยากรธรรมชาติประเภทแร่ธาตุ/น้ำมัน/ก๊าซธรรมชาติ
 2. คุณภาพอากาศ ดี
 3. คุณภาพเสียง ดี
 4. คุณภาพน้ำผิวดิน พอใช้ (มีปัญหาเรื่องสารพิษตกค้างที่มาจากการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงของเกษตรกร
 5. คุณภาพน้ำชายฝั่ง มีหมู่บ้านฝั่งห้วยทับทันมักจะประสบกับปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนขาดน้ำใช้ในฤดูแล้ง
 6. ป่าไม้ พื้นที่ตำบลไม่มีพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์

ลักษณะภูมิอากาศ[แก้]

 • ฤดูร้อน ประมาณเดือน มกราคม - พฤษภาคม อากาศจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 - 35 องศาเซลเซียส
 • ฤดูฝน ประมาณเดือน มิถุนายน - ตุลาคม จะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,000 มิลลิเมตร/ปี
 • ฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม อากาศจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 13 - 15 องศาเซลเซียส