ตำบลห้วยสำราญ (อำเภอขุขันธ์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลห้วยสำราญ
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Huai Sam Ran
ประเทศไทย
จังหวัดศรีสะเกษ
อำเภออำเภอขุขันธ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด31 ตร.กม. (12 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (-)
 • ทั้งหมด5,385 คน
 • ความหนาแน่น173.70 คน/ตร.กม. (449.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 33140
รหัสภูมิศาสตร์330522
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลห้วยสำราญ เป็นตำบลหนึ่งใน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตำบลที่แยกตัวออกมาจากตำบลห้วยเหนือ โดยมีบ้านแทรงเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดในตำบลห้วยสำราญเนื่องจากมีการค้นพบเจดีย์โบราณ[1]

ภูมิศาสตร์[แก้]

ตำบลห้วยสำราญ เป็นตำบลใน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อาณาเขต ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประกาศวันที่ 8 สิงหาคม 2540 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 114 ตอนพิเศษ 69 ง ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2540 มีเนื้อที่ประมาณ 42.40 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขต ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดกึ่งกลางลำห้วยสำราญ เหนือทำนบดิน บริเวณพิกัด VB 038290 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่านถนนสายบ้านชะนำ-บ้านอังกุล บริเวณพิกัด VB 056288 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดผ่านลำห้วยตึ๊กชู บริเวณพิกัด VB 063286 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทุ่งนาถึงถนนสายบ้านจี-บ้านแทรง บริเวณพิกัด VB 112280 ตัดผ่านถนนตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านคลองส่งน้ำ บริเวณพิกัด VB 125285 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สิ้นสุดที่หลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ด้านทิศตะวันตก บริเวณพิกัด VB 135289 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร
  • ทิศใต้ ติดกับ ตำบลโสน ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ริมห้วยเหนือด้านทิศตะวันตก บริเวณพิกัด VB 124249 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตัดผ่านทางเกวียนสายบ้านก่อ-บ้านราษีพัฒนา บริเวณพิกัด VB 116243 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านทางเกวียนสายบ้านก่อ-บ้านบุตาฮี บริเวณพิกัด VB 101234 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงหลักไม้แก่น บริเวณพิกัด VB 093203 ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผ่านถนนสายบ้านราษีพัฒนา-บ้านโสน บริเวณพิกัด VB 080236 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดผ่านทางเกวียนสายบ้านโสน-บ้านคะนาสามัคคี บริเวณพิกัด VB 068242 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผ่านห้วยตึ๊กชู บริเวณพิกัด VB 061244 ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดผ่านห้วยธาตุ บริเวณพิกัด VB 021252 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสิ้นสุดที่ฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยสำราญ บริเวณพิกัด VB 024253 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 11 กิโลเมตร
  • ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักไม้แก่นริมคลองส่งน้ำด้านทิศตะวันตก บริเวณพิกัด VB 135289 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านถนนสายบ้านห้วย-บ้านแทรง บริเวณบล็อกคอนเวอส บริเวณพิกัด VB 127267 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้สิ้นสุดที่หลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ริมห้วยเหนือด้านทิศตะวันตก บริเวณพิกัด VB 124249 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 4.5 กิโลเมตร
  • ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยสำราญ บริเวณพิกัด VB 024253 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ไปตามลำห้วยสำราญ ไปสิ้นสุดที่กึ่งกลางลำห้วยสำราญด้านทิศเหนือทำนบดิน บริเวณพิกัด VB 038290 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 4.5 กิโลเมตร

ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับเนินเขา

การปกครอง[แก้]

ตำบลห้วยสำราญประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน คือ

ประชากร[แก้]

จำนวนประชากรทั้งหมด 5,459 คน แยกเป็น ชาย 2,748 คน หญิง 2,711 คน จำนวนครัวเรือน 1,245 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2558)

อาชีพของตำบล[แก้]

ประชากรในตำบลห้วยสำราญส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำนา ค้าขาย และ หัตถกรรมจักสาน ทอผ้า โดยเฉพาะที่ บ้านหนองก๊อก หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยสำราญ ประดิษฐ์ ผอบ ทำจากใบตาล ส่งออกต่างประเทศ[2]

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.mapculture.org/coppermine/displayimage.php?album=15&pos=1[ลิงก์เสีย]
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-08-31. สืบค้นเมื่อ 2011-10-23.