รายพระนามและรายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เนื้อหาในหน้านี้เป็นบัญชีรายพระนามและรายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฏหลักฐานในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาจนถึงแต่รัชกาลปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือระยะที่พระราชทานตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสสริยาภรณ์สำหรับความดีความชอบเหรียญดุษฎีมาลา ปีมะเมีย จัตวาศก ศักราช 1244 และระยะที่พระราชทานตามพระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา พุทธศักราช 2484

หมายเหตุ
 • พระยศ/ยศ/บรรดาศักดิ์/คำนำหน้านาม ของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา ณ ที่นี้ เป็นพระยศ/ยศ/บรรดาศักดิ์/คำนำหน้านามที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ณ เวลาที่ได้ตีพิมพ์ประกาศการพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา
 • สำหรับหมายเหตุเกี่ยวกับนามสกุลซึ่งทำเป็นอักษรตัวเอนขนาดเล็ก (ในกรณีที่เอกสารต้นฉบับไม่ระบุนามสกุลของผู้ได้รับพระราชทาน) เป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเพิ่มเติมในแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อประกอบการศึกษา

พระราชทานตาม พ.ร.บ. เครื่องราชอิสสริยาภรณ์สำหรับความดีความชอบเหรียญดุษฎีมาลา ปีมะเมีย จัตวาศก ศักราช 1244[แก้]

รัชกาลที่ 5[แก้]

พระนาม/นามผู้ได้รับพระราชทาน สังกัด/ตำแหน่งในทางราชการ ชนิดเหรียญ ชนิดเข็ม เหตุแห่งการพระราชทาน วันทีได้รับพระราชทาน
หลวงวาทิตบรเทศ นายแตรในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา ได้รับราชการฉลองพระเดชพระคุณเปนทหารแตรไปรเวตในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์มาช้านาน แลได้เรียนวิชาชำนิชำนาญในการโน้ตแตรเสมอกับชาวยุโรปคนหนึ่ง ได้รับราชการหัดแตรในกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ แลในกรมทหารรักษาพระบรมมหาราชวัง แลในกรมทหารน่าทั้งสามกรม วันจันทร์ เดือน 10 ขึ้น 6 ค่ำ
ปีรกาสัปตศก จ.ศ. 1247
(14 กันยายน พ.ศ. 2428)[1]
นายเปล่ง หลานเจ้าพระยาพลเทพ (ฉิม)
หมายเหตุ: สกุลเวภาระ
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา เล่าเรียนวิชาเนติยบัณฑิต ฤๅหมอกฎหมาย
(หมายเหตุ: สำเร็จการศึกษาจากสำนักมิดเดิลเทมเปิล ประเทศอังกฤษ)
วันอาทิตย์ เดือน 10 แรม 2 ค่ำ
ปีกุนนพศก จ.ศ. 1249
(4 กันยายน พ.ศ. 2430)[2][3]
หม่อมราชวงษ์ใหญ่สุวพรรณ ในพระองค์เจ้าสายสนิทวงษ
หมายเหตุ: ราชสกุลสนิทวงศ์
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา ไปเรียนวิชาหมอในประเทศยุโรปได้สำเรจตลอด วันพฤหัสบดี เดือน 10 แรม 6 ค่ำ
ปีกุนนพศก จ.ศ. 1249
(8 กันยายน พ.ศ. 2430)[4]
นายมนู บุตรนายโหมด กระสาปนกิจโกศล มหาดเล็ก
หมายเหตุ: สกุลอมาตยกุล
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา มีวิชาแช่เครื่องเงินเครื่องทองอย่างดีหนึ่ง วันพฤหัสบดี เดือน 10 แรม 6 ค่ำ
ปีกุนนพศก จ.ศ. 1249
(8 กันยายน พ.ศ. 2430)[5]
นายร้อยโท หม่อมราชวงษ์สนิท ศิลปวิทยา มีความรู้วิชาช่าง ได้ทำการเปนนายช่างในที่ทั้งปวง มีโรงพยาบาลเปนต้น สำเร็จมาแล้วเปนอันมาก วันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น 7 ค่ำ
ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. 1250
(10 ธันวาคม พ.ศ. 2431)[6]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทวะวงษ์วะโรประการ
หมายเหตุ: ต้นราชสกุลเทวกุล
เหรียญดุษฎีมาลาเงินกาไหล่ทอง ศิลปวิทยา วิชาเลข แต่งประติทินเปนต้น 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[7]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสาตรศุภกิจ
หมายเหตุ: ต้นราชสกุลทองแถม
เหรียญดุษฎีมาลาเงินกาไหล่ทอง ศิลปวิทยา วิชาช่าง 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[7]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ
หมายเหตุ: ต้นราชสกุลดิศกุล
เหรียญดุษฎีมาลาเงินกาไหล่ทอง ศิลปวิทยา ตำราเรียน 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[7]
พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์
หมายเหตุ: ต้นราชสกุลจิตรพงศ์
เหรียญดุษฎีมาลาเงินกาไหล่ทอง ศิลปวิทยา วิชาช่างเขียน 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[7]
หลวงเลขาวิจารณ์ ช่างเขียน เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[7]
ขุนฉายาสาทิศกร (ทองดี)
หมายเหตุ: สกุลจิตราคนี บุตรหลวงอัคนีนฤมิตร (ฟรานซิส จิตร จิตราคนี)
ช่างถ่ายรูป เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[7]
นายทอง ช่างเขียน เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[7]
นายจ่าง ช่างเขียน เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[7]
นายใหญ่ ช่างเขียน เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[7]
นายแวว ช่างปั้น เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[7]
นายเชน ช่างแกะ เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[7]
นายเอม ช่างทอง เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[7]
นายคำขาว ช่างทอง เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[7]
นายทิม ช่างทอง เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[7]
นายกัน ช่างทอง เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[7]
นายและ ช่างทอง เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 109
(พ.ศ. 2433 ค.ศ. 1891)[7]
ขุนประเสริฐอักษรนิติ์ (แพ)
หมายเหตุ: สกุลตาละลักษมณ์
กรมศึกษาธิการ ศิลปวิทยา 10 ตุลาคม ร.ศ. 111
(พ.ศ. 2435 ค.ศ. 1892)[8]
ขุนพรหมรักษา (กร)
หมายเหตุ: สกุลหงสกุล
ปลัดกรมช่างทหารในไทยขวา ศิลปวิทยา 22 มกราคม ร.ศ. 111
(พ.ศ. 2435 ค.ศ. 1893)[9]
พระเจ้าอินทรวิชยานนท์ พระเจ้านครเชียงใหม่ เหรียญดุษฎีมาลาเงินกาไหล่ทอง ราชการแผ่นดิน 20 พฤษภาคม ร.ศ. 112
(พ.ศ. 2436 ค.ศ. 1893)[10]
พระยาฤทธิสงครามรามภักดี (อับดุลฮามิด) พระยาไทรบุรี เหรียญดุษฎีมาลาเงินกาไหล่ทอง ราชการแผ่นดิน 20 พฤษภาคม ร.ศ. 112
(พ.ศ. 2436 ค.ศ. 1893)[10]
เจ้าพระยารัตนบดินทร์ (รอด)
หมายเหตุ: สกุลกัลยาณมิตร
ที่สมุหนายก ราชการแผ่นดิน 20 มิถุนายน ร.ศ. 112
(พ.ศ. 2436 ค.ศ. 1893)[11]
พระยาเพ็ชราภิบาลนฤเบศร (ทัด) เจ้าเมืองหนองจิก ราชการแผ่นดิน 13 มิถุนายน ร.ศ. 113
(พ.ศ. 2437 ค.ศ. 1894)[12]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโศภณ
หมายเหตุ: ต้นราชสกุลสวัสดิวัตน์
เหรียญดุษฎีมาลาเงินกาไหล่ทอง ราชการแผ่นดิน 30 มกราคม ร.ศ. 113
(พ.ศ. 2437 ค.ศ. 1895)[13]
ศิลปวิทยา 30 มกราคม ร.ศ. 113
(พ.ศ. 2437 ค.ศ. 1895)[13]
พระยาวิสุทธ์สุริยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เปีย)
หมายเหตุ: ราชสกุลมาลากุล
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ไม่ระบุ 30 มกราคม ร.ศ. 113
(พ.ศ. 2437 ค.ศ. 1895)[13]
หมอบาสเตียน เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา ความชอบในวิชาแต่งหนังสือ 20 เมษายน ร.ศ. 115
(พ.ศ. 2439 ค.ศ. 1896)[14]
นายชื่น มหาดเล็ก บุตรพระยาทิพย์โกษา ราชการในพระองค์ 6 พฤศจิกายน ร.ศ. 115
(พ.ศ. 2439 ค.ศ. 1896)[15]
ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน ร.ศ. 115
(พ.ศ. 2439 ค.ศ. 1896)[15]
พระยาสีหราชเดโชไชย (โต) ราชการในพระองค์ 21 กันยายน ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1897)[16]
พระรัตนโกษา (เล็ก) ราชการในพระองค์ 21 กันยายน ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1897)[16]
นายกวด หุ้มแพร (หม่อมหลวงวราห์) ราชการในพระองค์ 21 กันยายน ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1897)[16]
นายพินัยราชกิจ หุ้มแพร (อ้น) ราชการในพระองค์ 21 กันยายน ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1897)[16]
นายสุดจินดา หุ้มแพร (ชม) ราชการในพระองค์ 21 กันยายน ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1897)[16]
นายเพิ่ม มหาดเล็ก ราชการในพระองค์ 21 กันยายน ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1897)[16]
พระยาวุฒิการบดี (หม่อมราชวงษ์คลี่) จางวางธรรมการ ราชการแผ่นดิน 8 มกราคม ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1898)[17]
พระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์ (ตนกูอับดลอาศิศ) รายามุดาเมืองไทรบุรี ราชการแผ่นดิน 8 มกราคม ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1898)[17]
หลวงรำไพพงษ์บริพัตร (จิตร) กรมรถไฟ เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 23 มกราคม ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1898)[18]
หลวงโทรเลขธุรการี (เข็ม) เจ้ากรม กรมโทรเลข เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 23 มกราคม ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1898)[18]
หลวงไปรสนีย์ธุรานุรักษ์ (เหม) เจ้ากรม กรมไปรสนีย์ เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 23 มกราคม ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1898)[18]
นายชู เปรียญ กระทรวงธรรมการ เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 23 มกราคม ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1898)[18]
พระยาราชวรานุกูล (อ่วม) ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ราชการแผ่นดิน 24 มกราคม ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1898)[18]
นายลออ มหาดเล็ก บุตรพระยาเพ็ชรรัตน เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 26 มกราคม ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1898)[18]
พระยาวิชิตภักดี (ขำ) ผู้ว่าราชการเมืองไชยา เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ไม่ระบุ 11 มกราคม ร.ศ. 116
(พ.ศ. 2440 ค.ศ. 1898)[19]
พระยามนูเนติบรรหาร (จีน) กระทรวงยุติธรรม เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 22 พฤศจิกายน ร.ศ. 117
(พ.ศ. 2441 ค.ศ. 1898)[20]
มองสิเออร์เรคามี ผู้ตรวจการชั่งเขียน กรุงปารีศ เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 21 เมษายน ร.ศ. 118
(พ.ศ. 2442 ค.ศ. 1899)[21]
หลวงไพศาลศิลปสาตร (สนั่น)
หมายเหตุ: ราชสกุลเทพหัสดิน
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 21 กันยายน ร.ศ. 118
(พ.ศ. 2442 ค.ศ. 1899)[22]
นายชำนาญกระบวน (พัน) กระทรวงมหาดไทย เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ราชการแผ่นดิน 30 กันยายน ร.ศ. 118
(พ.ศ. 2442 ค.ศ. 1899)[23]
เจ้าบุญวาทยวงษ์มานิต (บุญวงษ์) เมืองนครลำปาง ราชการแผ่นดิน 18 มกราคม ร.ศ. 118
(พ.ศ. 2442 ค.ศ. 1900)[24]
ขุนอุดมภักดี (กลั่น) กระทรวงกระลาโหม เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ราชการแผ่นดิน 19 มกราคม ร.ศ. 118
(พ.ศ. 2442 ค.ศ. 1900)[25]
นายตาด มหาดเล็ก บุตรหลวงชำนิบรรณาคม
หมายเหตุ: สกุลจารุรัตน
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 9 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 118
(พ.ศ. 2442 ค.ศ. 1900)[26]
พระยาวิเชียรคีรี ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา ศิลปวิทยา 28 พฤษภาคม ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[27]
มิสเตอร์ยอนซัน สารวัตรใหญ่ในกรมศึกษาธิการ ศิลปวิทยา 7 กรกฎาคม ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[28]
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงษ์
หมายเหตุ: ต้นราชสกุลอาภากร
ศิลปวิทยา 23 กรกฎาคม ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[29]
หลวงประสิทธิปฏิมา ศิลปวิทยา 2 สิงหาคม ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[30]
นายเรือโท หลวงประฎิยัตินาวายุทธ์ ศิลปวิทยา 14 สิงหาคม ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[31]
หม่อมภารตราชา (โต)
หมายเหตุ: ราชสกุลมนตรีกุล
ศิลปวิทยา 24 กันยายน ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[32]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ราชการในพระองค์ 2 ตุลาคม ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[33]
ขุนวิจารณ์จักรกิจ (วิลเลียม)
หมายเหตุ: สกุลบุญยรัตกลิน
กรมทหารเรือ ศิลปวิทยา 2 ตุลาคม ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[33]
หม่อมชาติเดชอุดม (สท้านกลาง) ศิลปวิทยา 11 ตุลาคม ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[34]
หลวงสารสาสนพลขันธ์ (ยี,อี,เยรินี) ศิลปวิทยา 31 ตุลาคม ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[34]
ขุนฉายาสาทิศกร (สอาด)
หมายเหตุ: สกุลจิตราคนี
ศิลปวิทยา 1 พฤศจิกายน ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[34]
พระยาวิเศษสงคราม (สดสะปี) เจ้าเมืองปลิด ราชการแผ่นดิน 29 พฤศจิกายน ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1900)[35]
หม่อมเจ้าปรานี ในพระเจ้าบรมวงษเธอ กรมหลวงมหิศรวรินทรามเรศม์
หมายเหตุ: ราชสกุลมหากุล
ศิลปวิทยา 3 มกราคม ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1901)[36]
หมอ เอช, อาดัมเซน ศิลปวิทยา 3 มกราคม ร.ศ. 119
(พ.ศ. 2443 ค.ศ. 1901)[36]
พระวาสุเทพ (ยี,เชา) เจ้ากรมตำรวจภูธร ราชการแผ่นดิน 11 ตุลาคม ร.ศ. 120
(พ.ศ. 2444 ค.ศ. 1901)[37]
จีนซัน นายช่างไม้ กรมทหารเรือ ศิลปวิทยา 25 พฤศจิกายน ร.ศ. 120
(พ.ศ. 2444 ค.ศ. 1901)[38]
นายร้อยโท หม่อมเจ้าบวรเดช
หมายเหตุ: ราชสกุลกฤดากร
กรมทหารบก ศิลปวิทยา 15 ธันวาคม ร.ศ. 120
(พ.ศ. 2444 ค.ศ. 1901)[39]
นายร้อยเอก หลวงชิตสรการ (จิตร์)
หมายเหตุ: สกุลมัธยมจันทร์
ราชการแผ่นดิน 11 พฤษภาคม ร.ศ. 121
(พ.ศ. 2445 ค.ศ. 1902)[40]
ขุนฤทธิสรเพลิง นายเวรช่างพลพัน ศิลปวิทยา 2 ตุลาคม ร.ศ. 121
(พ.ศ. 2445 ค.ศ. 1902)[41]
พระสถิตย์นิมานการ (หม่อมราชวงศ์ชิด)
หมายเหตุ: ราชสกุลอิศรศักดิ์
ศิลปวิทยา 6 ธันวาคม ร.ศ. 121
(พ.ศ. 2445 ค.ศ. 1902)[42]
พระยาอนุชิตชาญไชย (สาย)
หมายเหตุ: สกุลสิงหเสนี
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ราชการแผ่นดิน 19 กันยายน ร.ศ. 122
(พ.ศ. 2446 ค.ศ. 1903)[43]
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เหรียญดุษฎีมาลาทองคำ ศิลปวิทยา 21 กันยายน ร.ศ. 122
(พ.ศ. 2446 ค.ศ. 1903)[43]
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตร์สุขุมพันธุ์ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต
หมายเหตุ: ต้นราชสกุลบริพัตร
เหรียญดุษฎีมาลาทองคำ ศิลปวิทยา 21 กันยายน ร.ศ. 122
(พ.ศ. 2446 ค.ศ. 1903)[43]
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ
หมายเหตุ: ต้นราชสกุลจักรพงษ์
เหรียญดุษฎีมาลาทองคำ ศิลปวิทยา 21 กันยายน ร.ศ. 122
(พ.ศ. 2446 ค.ศ. 1903)[43]
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระภาณุพันธุวงษ์วรเดช
หมายเหตุ: ต้นราชสกุลภานุพันธุ์
เหรียญดุษฎีมาลาทองคำ
(พระราชทานแทนของเดิม)
ศิลปวิทยา 21 กันยายน ร.ศ. 122
(พ.ศ. 2446 ค.ศ. 1903)[43]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
หมายเหตุ: ต้นราชสกุลทองใหญ่
เหรียญดุษฎีมาลาเงินกาไหล่ทอง ศิลปวิทยา 21 กันยายน ร.ศ. 122
(พ.ศ. 2446 ค.ศ. 1903)[43]
หม่อมราชวงศ์ศุข ในพระวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ
หมายเหตุ: ราชสกุลดารากร
ช่างกลึง ศิลปวิทยา 28 กันยายน ร.ศ. 122
(พ.ศ. 2446 ค.ศ. 1903)[44]
นายจัน ช่างเขียน ศิลปวิทยา 28 กันยายน ร.ศ. 122
(พ.ศ. 2446 ค.ศ. 1903)[44]
หลวงโลกทีป (ชุ่ม) เจ้ากรมโหรน่า ศิลปวิทยา 20 ตุลาคม ร.ศ. 122
(พ.ศ. 2446 ค.ศ. 1903)[45]
ขุนหลวงพระไกรสี (เทียม)
หมายเหตุ: สกุลบุนนาค
กระทรวงยุติธรรม เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 13 มกราคม ร.ศ. 122
(พ.ศ. 2446 ค.ศ. 1904)[46]
นายชด กระทรวงยุติธรรม เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 22 มกราคม ร.ศ. 122
(พ.ศ. 2446 ค.ศ. 1904)[47]
มิสเตอร์คาเตอ ศิลปวิทยา 7 เมษายน ร.ศ. 123
(พ.ศ. 2447 ค.ศ.1904)[48]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ ราชการในพระองค์ 23 กันยายน ร.ศ. 123
(พ.ศ. 2447 ค.ศ.1904)[49]
ขุนสมานธาตุวิสุทธิ์ (เปลี่ยน)
หมายเหตุ: สกุลกาญจนรันย์
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 26 มิถุนายน ร.ศ. 124
(พ.ศ. 2448 ค.ศ.1905)[50]
หม่อมนเรนทรราชา (หม่อมราชวงศ์สิทธิ์) ราชนิกุล
หมายเหตุ: ราชสกุลสุทัศน
ศิลปวิทยา 17 สิงหาคม ร.ศ. 124
(พ.ศ. 2448 ค.ศ. 1905)[51]
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตร์ไชยากร เหรียญดุษฎีมาลาทองคำ ศิลปวิทยา 20 กันยายน ร.ศ. 124
(พ.ศ. 2448 ค.ศ. 1905)[52]
พระยาสุริยานุวัตร (เกิด)
หมายเหตุ: สกุลบุนนาค
แทนเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 กันยายน ร.ศ. 124
(พ.ศ. 2448 ค.ศ. 1905)[52]
ราชการแผ่นดิน 20 กันยายน ร.ศ. 124
(พ.ศ. 2448 ค.ศ. 1905)[52]
นายหลี ช่างสลัก เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 2 ตุลาคม ร.ศ. 124
(พ.ศ. 2448 ค.ศ. 1905)[53]
นายพลโท เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม)
หมายเหตุ: สกุลแสง-ชูโต
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ราชการในพระองค์ 6 กันยายน ร.ศ. 125
(พ.ศ. 2449 ค.ศ.1906)[54]
ราชการแผ่นดิน 6 กันยายน ร.ศ. 125
(พ.ศ. 2449 ค.ศ.1906)[54]
กล้าหาญ 6 กันยายน ร.ศ. 125
(พ.ศ. 2449 ค.ศ.1906)[54]
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร เหรียญดุษฎีมาลาทองคำ ศิลปวิทยา 21 กันยายน ร.ศ. 125
(พ.ศ. 2449 ค.ศ.1906)[55]
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ เหรียญดุษฎีมาลาทองคำ ศิลปวิทยา 21 กันยายน ร.ศ. 125
(พ.ศ. 2449 ค.ศ.1906)[55]
พระระถาจารณ์ประจักษ์ (โมรา) เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 24 มกราคม ร.ศ. 126
(พ.ศ. 2450 ค.ศ. 1908)[56]
ขุนเสนาะดุริยางค์ (แช่ม)
หมายเหตุ: สกุลสุนทรวาทิน
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 18 มีนาคม ร.ศ. 126
(พ.ศ. 2450 ค.ศ. 1908)[57]
หลวงจินดาภิรมย์ (เรียบ) ศิลปวิทยา 9 มิถุนายน ร.ศ. 127
(พ.ศ. 2451 ค.ศ. 1908)[58]
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ เหรียญดุษฎีมาลาทองคำ ศิลปวิทยา 20 กันยายน ร.ศ. 127
(พ.ศ. 2451 ค.ศ. 1908)[59]
พระราชเดชภักดี (บัว) เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 18 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 127
(พ.ศ. 2452 ค.ศ. 1909)[60]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธพงษ์ เหรียญดุษฎีมาลาเงินกาไหล่ทอง ศิลปวิทยา 14 เมษายน ร.ศ. 128
(พ.ศ. 2452 ค.ศ. 1909)[61]
นายพันโท หลวงภูวนารถนฤบาล (ผาด)
หมายเหตุ: ราชสกุลเทพหัสดิน
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 9 มกราคม ร.ศ. 128
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[62]
หลวงพฤฒิสารประสิทธิ์ (อัมพร) เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 13 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 128
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[63]
หม่อมเจ้าดำรง ในพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
หมายเหตุ: ราชสกุลปราโมช
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 16 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 128
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[63]
หม่อมเจ้าอนุชาติศุขสวัสดิ์ ในพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช
หมายเหตุ: ราชสกุลศุขสวัสดิ
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 17 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 128
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[63]
นายจัน ช่างลงยา เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 17 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 128
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[63]
มิสเตอร์เกรเลิต ช่างทอง เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 28 กุมภาพันธ์ ร.ศ. 128
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[63]
หม่อมเจ้าฉลาดลภเลอสรร ในพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร
หมายเหตุ: ราชสกุลกมลาสน์
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 9 มิถุนายน ร.ศ. 129
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[64]
หม่อมราชวงศ์โต๊ะ บุตร์หม่อมเจ้าถนอม ในพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ
หมายเหตุ: ราชสกุลนพวงษ์
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 9 มิถุนายน ร.ศ. 129
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[64]
หม่อมเจ้าชาติชูศักดิ์ ในพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์
หมายเหตุ: ราชสกุลทวีวงศ์
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 กันยายน ร.ศ. 129
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[65]
หลวงนิพัทธกุลพงษ์ (ชิน) เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 กันยายน ร.ศ. 129
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[65]
หลวงสมิทธิ์เลขา (ปลั่ง) เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 กันยายน ร.ศ. 129
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[65]

รัชกาลที่ 6[แก้]

พระนาม/นามผู้ได้รับพระราชทาน สังกัด/ตำแหน่งในทางราชการ ชนิดเหรียญ ชนิดเข็ม เหตุแห่งการพระราชทาน วันทีได้รับพระราชทาน
หม่อมอนุรุธเทวา (หม่อมราชวงศ์สายหยุด)
หมายเหตุ: ราชสกุลสนิทวงศ์
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม ร.ศ. 129
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1910)[66]
หม่อมเจ้าทองเชื้อธรรมชาติ ในพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมขุนสรรพสาตรศุภกิจ
หมายเหตุ: ราชสกุลทองแถม
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 2 มกราคม ร.ศ. 129
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1911)[66]
หลวงเทพรจนา (สิน)
หมายเหตุ: สกุลปฏิมาประกร
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 8 มกราคม ร.ศ. 129
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1911)[67]
หลวงประสานดุริยศัพท์ (แปลก)
หมายเหตุ: สกุลประสานศัพท์
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 14 มกราคม ร.ศ. 129
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1911)[68]
นายพลตรี พระยาสโมสรสรรพการ (ทัด)
หมายเหตุ: สกุลศิริสัมพันธ์
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 16 มกราคม ร.ศ. 129
(พ.ศ. 2453 ค.ศ. 1911)[68]
หลวงระบำภาษา (ทองใบ)
หมายเหตุ: สกุลสุวรรณภารต
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 26 สิงหาคม ร.ศ. 130
(พ.ศ. 2454 ค.ศ. 1911)[69]
หลวงนัฏกานุรักษ์ (ทองดี)
หมายเหตุ: สกุลสุวรรณภารต
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 26 สิงหาคม ร.ศ. 130
(พ.ศ. 2454 ค.ศ. 1911)[69]
หลวงพำนักนัจนิกร (เพิ่ม)
หมายเหตุ: สกุลสุครีวกะ
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 26 สิงหาคม ร.ศ. 130
(พ.ศ. 2454 ค.ศ. 1911)[69]
หม่อมเจ้าเสรฐศิริ ในพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
หมายเหตุ: ราชสกุลกฤดากร
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 25 พฤศจิกายน ร.ศ. 130
(พ.ศ. 2454 ค.ศ. 1911)[70]
นายพันตรี หม่อมเจ้าพันธุประวัติ ในพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมหมื่นพรหมวรานุรักษ์
หมายเหตุ: ราชสกุลเกษมสันต์
ศิลปวิทยา 18 มกราคม ร.ศ. 130
(พ.ศ. 2454 ค.ศ. 1912)[71]
นายร้อยเอก หลวงอภิบาลภูวนารถ (จำรัส) ศิลปวิทยา 18 มกราคม ร.ศ. 130
(พ.ศ. 2454 ค.ศ. 1912)[71]
หลวงพินิตนิตินัย (บุญช่วย)
หมายเหตุ: สกุลวณิกกุล
ศิลปวิทยา 30 ธันวาคม ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455 ค.ศ. 1912)[72]
หลวงจินดาภิรมย์ (จิตร)
หมายเหตุ: สกุล ณ สงขลา
ศิลปวิทยา 30 ธันวาคม ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455 ค.ศ. 1912)[72]
นายหัศบำเรอ หุ้มแพรพิเศษ (สหัด) ศิลปวิทยา 30 ธันวาคม ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455 ค.ศ. 1912)[72]
หลวงเทพยนต์ (จำรัส)
หมายเหตุ: สกุลยันตระประกร
ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455 ค.ศ. 1912)[72]
หลวงประดิษฐ์พิจารณ์การ (ก้อน)
หมายเหตุ: สกุลหุตะสิงห์
ศิลปวิทยา 1 มกราคม ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455 ค.ศ. 1913)[72]
พระอภิรักษ์ราชฤทธิ์ (สอน)
หมายเหตุ: สกุลศรเกตุ
โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 10 มกราคม ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455 ค.ศ. 1913)[73]
หลวงอภิบาลบุริมศักดิ์ (หม่อมหลวงทศทิศ)
หมายเหตุ: ราชสกุลอิศรเสนา
โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 10 มกราคม ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455 ค.ศ. 1913)[73]
หลวงราชดรุณรักษ์ (เสริญ)
หมายเหตุ: สกุลปันยารชุน
โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 10 มกราคม ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455 ค.ศ. 1913)[73]
หลวงเพลงไพเราะ (สม) กรมมหรสพ เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 10 มกราคม ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455 ค.ศ. 1913)[73]
นายบัว กรมมหรสพ เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 20 มกราคม ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455 ค.ศ. 1913)[73]
ขุนทิพจักษุสาตร์ (นิ่ม) กระทรวงวัง เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 10 มกราคม ร.ศ. 131
(พ.ศ. 2455 ค.ศ. 1913)[74]
นายร้อยโท หม่อมเจ้าทองทีฆายุ ในพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
หมายเหตุ: ราชสกุลทองใหญ่
เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 24 มีนาคม พ.ศ. 2455
(ค.ศ. 1913)[75]
พระยาเมธาธิบดี (สาตร์ สุทธเสถียร) เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1913)[76]
พระทิพจักษุสาตร์ (สุ่น สุนทรเวช) เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1913)[76]
พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชคุปต์) เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1914)[77]
พระยาบุรีนวราษฐ (ชวน สิงห์เสนี) เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1914)[77]
พระนรินทราภรณ์ (เปลี่ยน สุวรรณประกร) เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1914)[77]
นายหลุย เกอลอเน ช่างเขียนกรมศุขาภิบาล เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 11 มกราคม พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1914)[77]
นายพันโท หลวงศักดิศัลยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป) กระทรวงกลาโหม เหรียญดุษฎีมาลาเงิน ศิลปวิทยา 13 มกราคม พ.ศ. 2456
(ค.ศ. 1914)[77]
พระผดุงสาครศาสตร์ (สรรเสริญ สุขยางค์) ศิลปวิทยา 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)[78]
นายนาวาโท หลวงประดิยัตินาวายุทธ (ศรี กมลนาวิน) ศิลปวิทยา 21 ธันวาคม พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)[79]
นายนาวาตรี หลวงหาญสมุทร (บุญมี พันธุมนาวิน) ศิลปวิทยา 21 ธันวาคม พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)[80]
นายนาวาตรี หลวงนิเทศกลกิจ (อิน) ศิลปวิทยา 21 ธันวาคม พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)[81]
นายเรือเอก หลวงไชยนาวา (ถนอม ศุกรคุปต์) ศิลปวิทยา 21 ธันวาคม พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)[82]
หม่อมเจ้าสิทธิพร ในพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
หมายเหตุ: ราชสกุลกฤดากร
ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1914)[83]
นายพันโท หลวงยอดอาวุธ (รัตน อาวุธ) กระทรวงกระลาโหม ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1915)[83]
นายพันตรี หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สินศุข) กระทรวงกระลาโหม ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1915)[83]
นายร้อยเอก หลวงทยานพิฆาฏ (ทิพย์ เกตุทัต) ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2457
(ค.ศ. 1915)[83]
นาย อี. มันเฟรดี กรมศิลปากร ศิลปวิทยา 16 สิงหาคม พ.ศ. 2458
(ค.ศ. 1915)[84]
รองอำมาตย์เอก แอบ รักตประจิต ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2458
(ค.ศ. 1915)[85]
นาย อี. ฮิลลี ศิลปวิทยา 2 มกราคม พ.ศ. 2458
(ค.ศ. 1916)[85]
นาย แอล.อาร์. เดอร์ลามะโฮติแอร์ นายช่างศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล ศิลปวิทยา 18 มิถุนายน พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)[86]
รองเสวกโท หลวงชำนาญโยธา (แดง จุลเสน) ศิลปวิทยา 26 มิถุนายน พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)[87]
จางวางตรี พระยาบุษยรถบดี (ทับทิม อมาตยกุล) ศิลปวิทยา 25 ตุลาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)[88]
จ่า หลวงประชานกลกิจ (เปล่ง โชติมัย) ศิลปวิทยา 25 ตุลาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)[88]
จ่า หลวงนาวีวราสา (ยืน นาวีเสถียร) ศิลปวิทยา 25 ตุลาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)[88]
รองหุ้มแพร ขุนดนตรีบรรเลง (อุ่น ดุรยะชีวิน) ศิลปวิทยา 25 ตุลาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)[88]
นายลิโกลี ช่างกรมศิลปากร ศิลปวิทยา 25 ตุลาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)[88]
นายร้อยเอก หลวงศักดาพลรักษ์ (ชื่น พุทธิแพทย์) ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1916)[89]
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกวีพจนสุปรีชา
หมายเหตุ: ต้นราชสกุลกัลยาณะวงศ์
ศิลปวิทยา 6 มกราคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1917)[90]
อำมาตย์โท พระยาพจนสุนทร (เรือง อติเปรมานนท์) ศิลปวิทยา 6 มกราคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1917)[90]
รองอำมาตย์โท หลวงเจนจีนอักษร (สุดใจ)
หมายเหตุ: สกุลตัณฑากาศ
ศิลปวิทยา 6 มกราคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1917)[90]
หม่อมเจ้าธานีนิวัต ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 4 กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
หมายเหตุ: ราชสกุลโสณกุล
ศิลปวิทยา 19 มีนาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1917)[91]
มหาเสวกตรี พระยานนทิเสนสุเรนทรภักดี (แม๊ก เศียนเสวี) ศิลปวิทยา 19 มีนาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1917)[91]
จ่า พระสุนทรลิขิต (ต่อม บุนนาค) ศิลปวิทยา 19 มีนาคม พ.ศ. 2459
(ค.ศ. 1917)[91]
หม่อมเจ้าเขจรจรัสฤทธิ์ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์
หมายเหตุ: ราชสกุลกฤดากร
ศิลปวิทยา 25 มิถุนายน พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1917)[92]
รองอำมาตย์เอก หลวงศรีบัญชา (ทวน ธรรมชีวะ) ศิลปวิทยา 25 มิถุนายน พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1917)[92]
หลวงสฤษดิการบรรจง (สมาน ปันยารชุน) ศิลปวิทยา 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1917)[93]
หลวงประกาศกลศิลป์ (ผิน บุรณยุกติ) ศิลปวิทยา 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1917)[93]
นายพันโท หลวงยุทธการบัญชา (เจือ อุดมศิลป์) ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1917)[94]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสิงหวิกรมเกรียงไกร (ได้รับพระราชทานเหรียญมาก่อนแล้ว) ราชการแผ่นดิน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1917)[95]
จ่า พระประชานกลกิจ (ชุ่ม ยันตรโกวิท) ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1917)[95]
หุ้มแพร หลวงอภิบาลบุริมศักดิ์ (เพียร ไตติลานนท์) ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1917)[95]
จางวางเอก พระยาประสิทธิ์ศุภการ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ ณ กรุงเทพ) ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1918)[96]
นายร้อยเอก หลวงจบกระบวนยุทธ (ชิต ยุวนะเตมีย์) ราชการแผ่นดิน 1 มกราคม พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1918)[96]
นาย เอ. มากัน กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ศิลปวิทยา 21 มกราคม พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1918)[96]
นายเรือตรี เนียม วัชรเสถียร ศิลปวิทยา 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2460
(ค.ศ. 1918)[97]
เสวกเอก อาร์. ปัวซ์ แพทย์ประจำพระองค์ ศิลปวิทยา 9 สิงหาคม พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)[98]
หัวหมื่น พระบรมบาทบำรุง (พิณ ศริวรรธนะ) ศิลปวิทยา 26 ธันวาคม พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)[99]
นายพันตรี ดำริห์ อมาตยกุล ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)[100]
นายร้อยเอก หลวงทรงวิชัย (เจริญ จันฉาย) ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)[100]
หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
หมายเหตุ: ราชสกุลกฤดากร
ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)[101]
หม่อมเจ้าวิบูลย์สวัสดิ์วงศ์ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 4 กรมพระสมมตอมรพันธุ์
หมายเหตุ: ราชสกุลสวัสดิกุล
ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)[101]
จ่า พระประดิษฐไพเราะ (เอวัน วารศิริ) ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)[101]
เสวกตรี พระมานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1918)[101]
อำมาตย์ตรี หลวงอรรถกัลยาณวากย์ (วัน จามรมาน) ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1919)[102]
รองหุ้มแพร ขุนประเสริฐหัตถกิจ (สาย ลิมปิรังษี) ศิลปวิทยา 2 มกราคม พ.ศ. 2461
(ค.ศ. 1919)[103]
มหาเสวกตรี พระยาพจนปรีชา (หม่อมราชวงศ์สำเริง อิศรศักดิ์ ณ กรุงเทพ) ศิลปวิทยา 1 เมษายน พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1919)[104]
นายร้อยเอก หลวงกำจรจตุรงค์ (อาจ อินทรโยธิน) ศิลปวิทยา 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1919)[105]
นายร้อยเอก ศิริ อินทรผล ศิลปวิทยา 29 ธันวาคม พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1919)[106]
จอมพล เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล ณ กรุงเทพ) ราชการแผ่นดิน 30 ธันวาคม พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1919)[107]
มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร (หม่อมราชวงศ์ลพ สุทัศน์ ณ กรุงเทพ) ราชการแผ่นดิน 30 ธันวาคม พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1919)[107]
มหาเสวกเอก เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล ณ กรุงเทพ) ราชการแผ่นดิน 30 ธันวาคม พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1919)[107]
มหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์ ณ กรุงเทพ) ราชการแผ่นดิน 30 ธันวาคม พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1919)[107]
อำมาตย์ตรี หลวงอินทปัญญา (วงศ์ ลัดพลี) ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1919)[107]
รองเสวกตรี หลวงนิมิตเลขา (ฉาย เทียมศิลปไชย) ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1920)[107]
นาย เอ. โตนาเรลี กรมศิลปากร ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2462
(ค.ศ. 1920)[107]
มหาดเล็กวิเศษ หลวงกลการเจนจิต (เภา วสุวัต) ศิลปวิทยา 15 มกราคม พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1921)[108]
หม่อมเจ้าสุขปรารภ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร
หมายเหตุ: ราชสกุลกมลาศน์
ศิลปวิทยา 16 มกราคม พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1921)[108]
อำมาตย์ตรี หลวงเสถียรฐาปนกิจ (ดวง บุนนาค) ศิลปวิทยา 16 มกราคม พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1921)[108]
รองอำมาตย์เอก โยน ใยประยูร ศิลปวิทยา 16 มกราคม พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1921)[108]
รองอำมาตย์เอก วงจันทร์ วิมุกตานนท์ ศิลปวิทยา 21 มีนาคม พ.ศ. 2463
(ค.ศ. 1921)[109]
จอมพล สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต เสนาธิการทหารบก (ได้รับพระราชทานเหรียญมาก่อนแล้ว) ราชการแผ่นดิน 4 ธันวาคม พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)[110]
นายพันตรี หลวงณรงค์สงคราม (เทพ พันธุมเสน) ศิลปวิทยา 4 ธันวาคม พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)[111]
รองอำมาตย์เอก ชม อุบลรามโกมุท ศิลปวิทยา 4 ธันวาคม พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)[111]
ศาสตราจารย์ ยอชส์ เซเดส์ กระทรวงศึกษาธิการ ศิลปวิทยา 30 ธันวาคม พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)[112]
หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ์
หมายเหตุ: ราชสกุลวรวรรณ
ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)[112]
จ่า พระอนุกรมจิตรายนต (พุ่ม สุจริตระกะ) ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1921)[112]
มหาดเล็กสำรอง ขุนเทพลักษณเลขา (สระ หุตะพร) ศิลปวิทยา 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1922)[113]
หม่อมเจ้านิลประภัศร ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 4 กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ
หมายเหตุ: ราชสกุลเกษมศรี
กระทรวงกระลาโหม ศิลปวิทยา 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464
(ค.ศ. 1922)[114]
นายเซซิล โทมัส ศิลปวิทยา เนื่องในการที่แกะพระรูป ณ กรุงลอนดอน 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1922)[115]
อำมาตย์โท หลวงพรหมบัญชา (พร้อม สุวรรณเสถียร) ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1922)[116]
รองอำมาตย์เอก หลวงโศภณพิทยาภรณ์ (หม่อมหลวงอุไร อิศรเสนา ณ กรุงเทพ) ศิลปวิทยา 31 ธันวาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1922)[116]
หุ้มแพร หลวงยงเยี่ยงครู (จิ๋ว รามนัฏ) ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[117]
รองหุ้มแพร ขุนทรงนัจวิธี (หรุ่น อรุณะนัฏ) ศิลปวิทยา 1 มกราคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[117]
รองเสวกโท หลวงสุวรรณกิจชำนาญ (เวศ ศิลปีกุล) ศิลปวิทยา 2 มกราคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[117]
ว่าที่นายนาวาโท หลวงชำนิกลการ (ฉา โพธิทัพ) ศิลปวิทยา 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[118]
นายนาวาเอก พระปรีชาชลจร (วัน จารุภา) ศิลปวิทยา 13 มีนาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[119]
นายนาวาเอก พระฤทธิคำรณ (เทียบ นายเรือ) ศิลปวิทยา 13 มีนาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[119]
นายนาวาโท หลวงชลัมพิสัยเสนี (แฉล้ม สถีรศิลปิน) ศิลปวิทยา 13 มีนาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[119]
นายนาวาโท หลวงแม่นศรจักร์ (แม้น ปรีดิขนิษฐ์) ศิลปวิทยา 13 มีนาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[119]
นายนาวาตรี หลวงสิทธิเดชสมุทรขันธ์ (สาย นพเสถียร) ศิลปวิทยา 13 มีนาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[119]
นายนาวาตรี หลวงจักรานุกรกิจ (วงศ์ สุจริตกุล) ศิลปวิทยา 13 มีนาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[119]
นายนาวาตรี หลวงกลพิทย์ประพิณ (ผาด ผาตินาวิน) ศิลปวิทยา 13 มีนาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[119]
นายนาวาตรี หลวงสาครยุทธวิชัย (สาคร สิทธิศิริ) ศิลปวิทยา 13 มีนาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[119]
นายนาวาตรี หลวงเจียรเจนสมุทร์ (เจียร บุตรานนท์) ศิลปวิทยา 13 มีนาคม พ.ศ. 2465
(ค.ศ. 1923)[119]
อำมาตย์ตรี หลวงมนูภาณวิมลศาสตร์ (ชม จามรมาน) กระทรวงยุติธรรม ศิลปวิทยา 30 เมษายน พ.ศ. 2466
(ค.ศ. 1923)[120]
นายประสพ ตีระนันทน์ บุตร์หลวงวิจิตรเจียรไน (ทองสุก ตีระนันทน์) ศิลปวิทยา 15 มกราคม พ.ศ. 2466
(ค.ศ. 1924)[121]
นายเรือเอก สวัสดิ์ นีละนิธี กระทรวงทหารเรือ ไม่ระบุ 1 กันยายน พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)[122]
อำมาตย์เอก พระยาอนุสาสน์พณิชยการ (แฉล้ม คุปตารักษ์) ศิลปวิทยา 30 ธันวาคม พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)[123]
อำมาตย์ตรี หลวงสาโรชรัตนนิมมานก์ (สาโรช สุขยางค์) ศิลปวิทยา 30 ธันวาคม พ.ศ. 2467
(ค.ศ. 1924)[123]

รัชกาลที่ 7[แก้]

พระนาม/นามผู้ได้รับพระราชทาน สังกัด/ตำแหน่งในทางราชการ ชนิดเหรียญ ชนิดเข็ม เหตุแห่งการพระราชทาน วันทีได้รับพระราชทาน
อำมาตย์เอก พระประสาทธาตุการย์ (กิมบี๊ ประนิช) กระทรวงพาณิชย์และคมนาคม ศิลปวิทยา 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1926)[124]
รองอำมาตย์เอก หลวงสุทธิอรรถนฤมนตร์ (สุธ เลขยานนท์) กระทรวงยุติธรรม ศิลปวิทยา 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1926)[124]
พระเจนดุริยางค์ (ปีเตอร์ ไฟท์ วาทยะกร) ศิลปวิทยา 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2469
(ค.ศ. 1927)[125]
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ศิลปวิทยา
ราชการแผ่นดิน
6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[126]
นายพลโท หม่อมเจ้าอลงกฎ
หมายเหตุ: ราชสกุลศุขสวัสดิ
ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[127]
นายพลตรี พระยารามรณรงค์ (หม่อมหลวงชวย ฉัตรกุล ณ อยุธยา) ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[127]
นายพันเอก พระโลหะอาวุธ (จู วัชรเสถียร) ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[127]
นายพันโท หม่อมเจ้าตรีทิเพศพงศ์
หมายเหตุ: ราชสกุลเทวกุล
ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[127]
นายพันโท พระศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ) ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[127]
นายพันโท หลวงเวชยันต์รังสฤต (มุนี มหาสันทนะ) ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[127]
นายพันตรี หม่อมเจ้านักขัตรมงคล
หมายเหตุ: ราชสกุลกิติยากร
ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[127]
นายพันตรี หม่อมสนิทวงศ์เสนี (หม่อมราชวงศ์ตัน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[127]
นายพันตรี หลวงวิภัติภูมิประเทศ (ฮะ หุตานุกรม) ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[127]
นายพันตรี หลวงพสุธาวิภาค (สด เจนภูมิศาสตร์) ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[127]
นายพันตรี หลวงบริภัณฑ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ) ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[127]
นายพันตรี หลวงพิศาลศัลยกรณ์ (หม่อมหลวงอังกาบ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[127]
นายพันตรี หลวงอาทรธุราวุธ (หม่อมหลวงอภิรุม ชุมสาย ณ อยุธยา) ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[127]
นายพันตรี หลวงเนรมิตไพชยนต์ (เซี้ยง ศุษิลวรณ์) ศิลปวิทยา 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1927)[127]
อำมาตย์เอก พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) ศิลปวิทยา 8 มีนาคม พ.ศ. 2470
(ค.ศ. 1928)[128]
รองเสวกเอก หลวงประดิษฐไพเราะ (สอน ศิลปบรรเลง) ศิลปวิทยา 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2472
(ค.ศ. 1929)[129]
นายพันโท หลวงอำนวยสงคราม (ถม เกษะโกมล) กล้าหาญ เสียชีวิตในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ จากเหตุการณ์กบฎบวรเดช 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[130]
นายร้อยเอก ขุนศุกรนาคเสนีย์ (เจือ ศุกรนาค) กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[130]
นายร้อยโท น่วม ทองจรรยา กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[130]
นายดาบ ละมัย แก้วนิมิต กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[130]
นายดาบ สมบุญ บัวชม กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[130]
จ่านายสิบ หล่อ วงพราม กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[130]
จ่านายสิบ แฉล้ม ศักดิ์ศิริ กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[130]
นายสิบเอก ชั้ว เผือกทุ่งใหญ่ กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[130]
นายสิบเอก ทองอิน เผือกผาสุก กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[130]
นายสิบเอก เช้า สุขสวย กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[130]
นายสิบเอก พัน ยังสว่าง กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[130]
นายสิบเอก จัน ศุขเนตร กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[130]
นายสิบเอก บุญช่วย สุมาลย์มาศ กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[130]
นายสิบเอก ดา ทูคำมี กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[130]
นายสิบเอก หลิม เงินเจริญ กล้าหาญ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[130]
นายร้อยตำรวจเอก ขุนประดิษฐสกลการ (ไปล่ จันทประดิษฐ) กล้าหาญ เสียชีวิตในขณะปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ระหว่างไปทำการสืบราชการที่จังหวัดนครราชสีมา 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[131]
นายร้อยตำรวจตรี ทอง แก่นอบเชย กล้าหาญ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1933)[131]
นายร้อยโท ขุนอันเวสวีรยุทธ (อั้น ขำเดช) กระทรวงกลาโหม ศิลปวิทยา 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476
(ค.ศ. 1934)[132]
นายพันตรี หลวงกาจสงคราม (เทียน เก่งระดมยิง) กล้าหาญ 28 เมษายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[133]
นายร้อยโท ขุนพจน์ศรศักดิ์ (พจน์ ชุณหะวัณ) กล้าหาญ 28 เมษายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[133]
นายร้อยตรี กระแส พงศ์สุพัฒน์ กล้าหาญ 28 เมษายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[133]
นายร้อยตรี ตุ๊ จารุเสถียร กล้าหาญ 28 เมษายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[133]
นายสิบเอก สุก สังไพรวัน กล้าหาญ 28 เมษายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[133]
นายสิบโท หนุน เอี่ยมบริสุทธิ์ กล้าหาญ 28 เมษายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[133]
นายสิบโท ด่วน อินวงศ์ กล้าหาญ 28 เมษายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[133]
นายสิบตรี มาไล อุปภูติ กล้าหาญ 28 เมษายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[133]
นายสิบตรี สิงห์โต สังกาศ กล้าหาญ 28 เมษายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[133]
นายสิบตรี ไส ชูประทุม กล้าหาญ 28 เมษายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[133]
นายสิบตำรวจโท นุช อังโสภา กล้าหาญ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[134]
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) นายกรัฐมนตรี ราชการแผ่นดิน 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[135]
นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขิตตะสังคะ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ราชการแผ่นดิน 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1934)[135]
นายพันโท หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร พึ่งพระคุณ) รองอธิบดีกรมตำรวจ ราชการแผ่นดิน 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477
(ค.ศ. 1935)[136]

รัชกาลที่ 8[แก้]

พระนาม/นามผู้ได้รับพระราชทาน สังกัด/ตำแหน่งในทางราชการ ชนิดเหรียญ ชนิดเข็ม เหตุแห่งการพระราชทาน วันทีได้รับพระราชทาน
นายพันตรี หลวงละออภูมิลักษณ์ (ละออ บุนนาค) กระทรวงกลาโหม เหรียญดุษฎีมาลา ศิลปวิทยา 29 มิถุนายน พ.ศ. 2478
(ค.ศ. 1935)[137]
นายพันโท พระอร่ามรณชิต (อ๊อด จุลานนท์) กระทรวงเศรษฐการ เหรียญดุษฎีมาลา ศิลปวิทยา 6 กันยายน พ.ศ. 2478
(ค.ศ. 1935)[138]
นายพันเอก พระเริงรุกปัจจามิตร (ทอง รักสงบ) เหรียญดุษฎีมาลา ราชการแผ่นดิน (พระราชทานเป็นเกียรติยศแก่ศพ) 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478
(ค.ศ. 1935)[139]
หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) เหรียญดุษฎีมาลา ราชการแผ่นดิน 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481
(ค.ศ. 1939)[140]
หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ (ได้รับพระราชทานเหรียญมาก่อนแล้ว) ราชการแผ่นดิน 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481
(ค.ศ. 1939)[141]
นายร้อยตำรวจโท ชื่น นิมิตตะ กระทรวงมหาดไทย เหรียญดุษฎีมาลา กล้าหาญ 5 กันยายน พ.ศ. 2482
(ค.ศ. 1939)[142]
นายสนิท ตุงคะมณี กระทรวงเศรษฐการ เหรียญดุษฎีมาลา ศิลปวิทยา 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)[143]
ว่าที่นายเรืออากาศเอก ศานิต นวลมณี เหรียญดุษฎีมาลา กล้าหาญ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)[144]
ว่าที่นายเรืออากาศเอก จวน สุขเสริม เหรียญดุษฎีมาลา กล้าหาญ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)[144]
ว่าที่นายเรืออากาศตรี เฉลิม ดำสัมฤทธิ์ เหรียญดุษฎีมาลา กล้าหาญ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2483
(ค.ศ. 1940)[144]

พระราชทานตามพระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา พุทธศักราช 2484[แก้]

ตามพระราชบัญญัติเหรียญดุษฎีมาลา พุทธศักราช 2484 ได้กำหนดให้ปรับเปลี่ยนลักษณะเหรียญบางส่วน และพระราชทานเฉพาะเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เท่านั้น

รัชกาลที่ 8[แก้]

พระนาม/นามผู้ได้รับพระราชทาน สังกัด/ตำแหน่งในทางราชการ สาขา วันทีได้รับพระราชทาน
นายพันเอก สงวน โรจนวงศ์ กระทรวงกลาโหม 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484[145]
นายพันตรี หลวงนิตย์เวชชวิศิษฏ์ (นิตย์ เปาเวทย์) กระทรวงมหาดไทย 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484[145]
นายพันตรี ประจักษณ์ ทองประเสริฐ กระทรวงศึกษาธิการ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2484[145]

รัชกาลที่ 9[แก้]

พระนาม/นามผู้ได้รับพระราชทาน สังกัด/ตำแหน่งในทางราชการ สาขา พระราชทานประจำปี วันทีได้รับพระราชทาน
พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ อนุมานราชธน) สำนักนายกรัฐมนตรี 29 มกราคม พ.ศ. 2496[146]
นายเสริม วินิจฉัยกุล สำนักนายกรัฐมนตรี 29 มกราคม พ.ศ. 2496[146]
นายหยุด แสงอุทัย สำนักนายกรัฐมนตรี 29 มกราคม พ.ศ. 2496[146]
นายศิลป พีระศรี กระทรวงวัฒนธรรม 29 มกราคม พ.ศ. 2496[146]
นายจ่าง รัตนะรัต กระทรวงอุตสาหกรรม 29 มกราคม พ.ศ. 2496[146]
ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม 24 กันยายน พ.ศ. 2499[147]
นาวาเอก ประยูร พิณสวัสดิ์ กระทรวงกลาโหม 3 ตุลาคม พ.ศ. 2499[148]
นายสมาน บุณยรัตพันธุ์ กระทรวงคมนาคม 3 ตุลาคม พ.ศ. 2499[148]
นายเลื่อน พงษ์โสภณ กระทรวงอุตสาหกรรม 3 ตุลาคม พ.ศ. 2499[148]
พระวรเวทย์พิสิฐ (วรเวทย์ ศิวะศริยานนท์) กระทรวงศึกษาธิการ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2502[149]
พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) กระทรวงยุติธรรม 6 ตุลาคม พ.ศ. 2502[150]
หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล กระทรวงเกษตร 23 ธันวาคม พ.ศ. 2503[151]
พลเรือโท ศรี ดาวราย กระทรวงกลาโหม 20 เมษายน พ.ศ. 2503[152]
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสพ รัตนากร กระทรวงสาธารณสุข แพทยศาสตร์ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2504[153]
หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2507[154]
นายโชติ สุวัตถิ สำนักนายกรัฐมนตรี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508[155]
นายอวย เกตุสิงห์ สำนักนายกรัฐมนตรี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509[156]
นายฝน แสงสิงแก้ว กระทรวงสาธารณสุข 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509[156]
พันเอก ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2509[157]
หลวงพิณพากยพิทยาเภท (พิณ เมืองแมน) กระทรวงสาธารณสุข แพทยศาสตร์ 21 เมษายน พ.ศ. 2509[158]
นายเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย แพทยศาสตร์ 21 เมษายน พ.ศ. 2509[158]
นายสุด แสงวิเชียร สำนักนายกรัฐมนตรี 15 กันยายน พ.ศ. 2509[159]
หลวงวิศาลศิลปกรรม (เชื้อ ปัทมจินดา) สำนักนายกรัฐมนตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2509[160]
นายสมบุญ ผ่องอักษร กระทรวงสาธารณสุข 24 มีนาคม พ.ศ. 2510 [161]
นายเฉลิม พรมมาส กระทรวงสาธารณสุข 24 มีนาคม พ.ศ. 2510 [161]
นายดิเรก ชัยนาม ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี 5 เมษายน พ.ศ. 2510[162]
นายอุดม โปษะกฤษณะ สำนักนายกรัฐมนตรี 29 กันยายน พ.ศ. 2510 [163]
นายวีกิจ วีรานุวัตติ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 29 กันยายน พ.ศ. 2510 [163]
นายบุญรอด บิณฑสันต์ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 8 เมษายน พ.ศ. 2511[164]
นายระพี สาคริก สำนักนายกรัฐมนตรี 26 กันยายน พ.ศ. 2511[165]
นายประกอบ ตู้จินดา กระทรวงสาธารณสุข แพทยศาสตร์ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512[166]
นายโกมล เพ็งศรีทอง กระทรวงสาธารณสุข แพทยศาสตร์ 19 เมษายน พ.ศ. 2512[167]
นายสัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2512[168]
หลวงจำรูญเนติศาสตร์ (จำรูญ โปษยานนท์) สำนักนายกรัฐมนตรี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2512[168]
นายเดือน บุนนาค สำนักนายกรัฐมนตรี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2512[168]
นายประวัติ ปัตตพงศ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2512[168]
นายประมูล สุวรรณศร สำนักนายกรัฐมนตรี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2512[168]
พระนิติการณ์ประสม (สงวน ชัยเฉนียน) สำนักนายกรัฐมนตรี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2512[168]
นายก่าน ขลวิจารณ์ กระทรวงเกษตร 6 ธันวาคม พ.ศ. 2512 [169]
คุณหญิงศรีประไพ ผ่องอักษร สภากาชาดไทย พ.ศ. 2512 [170]
นายจรัส ยามะรัต สำนักนายกรัฐมนตรี 30 มกราคม พ.ศ. 2513[171]
นายสตางค์ มงคลสุข สำนักนายกรัฐมนตรี 30 มกราคม พ.ศ. 2513[171]
พลโท อัมพร ศรีไชยยันต์ กระทรวงยุติธรรม 12 เมษายน พ.ศ. 2513[172]
ร้อยตำรวจโท แสง มนวิทูร กระทรวงศึกษาธิการ 12 เมษายน พ.ศ. 2513[172]
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ. 2514[170]
พันตรี พินิจ ปัตตพงศ์ กระทรวงกลาโหม 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514[173]
นาวาอากาศตรี พิศิษฐ บูรณศิริ กระทรวงกลาโหม 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514[173]
นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ กระทรวงศึกษาธิการ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514[173]
นายมนตรี ตราโมท กระทรวงศึกษาธิการ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514[173]
นางแผ้ว สนิทวงศ์เสนี กระทรวงศึกษาธิการ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514[173]
นายเอิบ ณ บางช้าง กระทรวงสาธารณสุข 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514[173]
นายร่มไทร สุวรรณิก พ.ศ. 2517[170]
นายกษาน จาติกวาณิช พ.ศ. 2517[170]
นายชัชวาล โอสถานนท์ พ.ศ. 2517[170]
นายกำธร พันธุลาภ นิติศาสตร์ 22 กันยายน พ.ศ. 2523[174]
นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล สังคมศาสตร์ 22 กันยายน พ.ศ. 2523[174]
นายวิทูร โอสถานนท์ แพทยศาสตร์ 22 กันยายน พ.ศ. 2523[174]
นายสมาน มันตาภรณ์ แพทยศาสตร์ 22 กันยายน พ.ศ. 2523[174]
นายประเสริฐ ณ นคร มนุษยศาสตร์ 22 กันยายน พ.ศ. 2523[174]
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล มนุษยศาสตร์ 22 กันยายน พ.ศ. 2523[174]
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ รักงาม วิศวกรรมศาสตร์ 22 กันยายน พ.ศ. 2523[174]
นาวาอากาศเอก มรกต ชาญสำรวจ วิศวกรรมศาสตร์ 22 กันยายน พ.ศ. 2523[174]
นาวาอากาศโท สมหมาย ยอดประสิทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ 22 กันยายน พ.ศ. 2523[174]
นาวาอากาศโท พินิจ สุระกุล วิศวกรรมศาสตร์ 22 กันยายน พ.ศ. 2523[174]
นายจำลอง หะริณสุต แพทยศาสตร์ 9 มกราคม พ.ศ. 2524[175]
นายเต็ม สมิตินันท์ วิทยาศาสตร์ 9 มกราคม พ.ศ. 2524[175]
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ศึกษาศาสตร์ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2525[176]
นายอารีย์ สิทธิมังค์ เกษตรศาสตร์ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2525[176]
นายประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล วิทยาศาสตร์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2526[177]
นายอารี วัลยะเสวี แพทยศาสตร์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2526[177]
พันโท ดุษฎี อุปถัมภ์ วิศวกรรมศาสตร์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2526[177]
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช นิติศาสตร์ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2527[178]
คุณหญิงตระหนักจิต หะริณสุต แพทยศาสตร์ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2527[178]
นายณัฐ ภมรประวัติ แพทยศาสตร์ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2527[178]
นายประเวศ วะสี แพทยศาสตร์ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2527[178]
นายวิศิษฏ์ สิตปรีชา แพทยศาสตร์ 16 เมษายน พ.ศ. 2528[179]
นาวาเอก นิรันดร์ ชิตานนท์ วิศวกรรมศาสตร์ 16 เมษายน พ.ศ. 2528[179]
นาวาเอก วิโรจน์ ชมชื่นจิตต์ วิศวกรรมศาสตร์ 16 เมษายน พ.ศ. 2528[179]
นายเกษม จาติกวณิช วิศวกรรมศาสตร์และการบริหาร 16 เมษายน พ.ศ. 2528[179]
ศาสตราจารย์นายแพทย์ กัมพล ประจวบเหมาะ แพทยศาสตร์ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2529[180]
พลเอก สัมผัส พาสนยงภิญโญ วิศวกรรมศาสตร์ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2529[180]
หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร แพทยศาสตร์ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2530[181]
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช วรรณศิลป์ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2530[182]
นายธีระ รามสูต แพทยศาสตร์ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2530[182]
นายสง่า สรรพศรี วิทยาศาสตร์และการบริหาร 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2530[182]
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2531 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2532[183]
นายสุพร เกิดสว่าง แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2533 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2534[184]
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 14 มกราคม พ.ศ. 2535[185]
นางภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2535 21 มิถุนายน พ.ศ. 2537[186]
นางสาวสาคร ธนมิตต์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2535 21 มิถุนายน พ.ศ. 2537[186]
นายอรุณ เผ่าสวัสดิ์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2536 19 ธันวาคม พ.ศ. 2537[187]
นายอำพล เสนาณรงค์ เกษตรศาสตร์ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2538[188]
นายจอมจักร จันทรสกุล แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2538 18 ตุลาคม พ.ศ. 2539[189]
นายพันธุ์พิษณุ์ สาครพันธ์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2538 18 ตุลาคม พ.ศ. 2539[189]
นายศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2539 22 สิงหาคม พ.ศ. 2540[190]
นายชัยอนันต์ สมุทวณิช สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2540 12 สิงหาคม พ.ศ. 2541[191]
นายประยูร กาญจนดุล นิติศาสตร์ พ.ศ. 2540 12 สิงหาคม พ.ศ. 2541[191]
นายอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2540 12 สิงหาคม พ.ศ. 2541[191]
นายภิญโญ สุวรรณคีรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2541 16 เมษายน พ.ศ. 2542[192]
นายไพบูลย์ นัยเนตร วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2541 16 เมษายน พ.ศ. 2542[192]
นายปริญญา สากิยลักษณ์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2541 16 เมษายน พ.ศ. 2542[192]
นายบุญชอบ พงษ์พานิช แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2541 16 เมษายน พ.ศ. 2542[192]
นายประภาศน์ อวยชัย นิติศาสตร์ พ.ศ. 2541 16 เมษายน พ.ศ. 2542[192]
นายพนัส สิมะเสถียร สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2541 16 เมษายน พ.ศ. 2542[192]
นายอมร รักษาสัตย์ สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2542 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543[193]
นายประเวศ ลิมปรังษี วิจิตรศิลป์ (สถาปัตยกรรมไทย) พ.ศ. 2542 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543[193]
นายพินิจ สุวรรณะบุณย์ วิจิตรศิลป์ (ด้านการออกแบบประยุกต์ศิลป์) พ.ศ. 2542 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543[193]
นายเสรี หวังในธรรม วิจิตรศิลป์ (ด้านนาฏศิลป์ไทย) พ.ศ. 2542 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543[193]
นายสถิตย์ สิริสิงห วิทยาศาสตร์ (ด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน) พ.ศ. 2542 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543[193]
นายมนตรี ตู้จินดา แพทยศาสตร์ (ด้านโรคภูมิแพ้ในเด็ก) พ.ศ. 2542 6 มิถุนายน พ.ศ. 2543[193]
นายเสฐียรพงษ์ วรรณปก มนุษยศาสตร์ (ด้านศาสนา) พ.ศ. 2543 9 เมษายน พ.ศ. 2545[194]
นายจำนงค์ ทองประเสริฐ มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2544 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546[195]
นายศักดิ์ศรี แย้มนัดดา (ถึงแก่อนิจกรรม) มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2544 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546[195]
นายมานะ พิทยาภรณ์ (ถึงแก่อนิจกรรม) นิติศาสตร์ พ.ศ. 2544 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546[195]
นายวิทิต มันตาภรณ์ นิติศาสตร์ พ.ศ. 2544 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546[195]
นายสวัสดิ์ ตันติสุข วิจิตรศิลป์ พ.ศ. 2544 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546[195]
นางชนิกา ตู้จินดา แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2544 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546[195]
นายเทอดชัย ชีวะเกตุ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2544 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546[195]
นางสุมน อมรวิวัฒน์ ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2545 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2547[196]
นายสุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2545 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2547[196]
นายศุภชัย ไชยธีรพันธุ์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2545 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2547[196]
นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2546 27 ธันวาคม พ.ศ. 2547[197]
นายเดชา บุญค้ำ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2546 27 ธันวาคม พ.ศ. 2547[197]
หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2548 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550[198]
นายธารา ตริตระการ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2549 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550[198]
นายยงยุทธ วัชรดุลย์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2549 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550[198]
นายอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2549 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550[198]
นางเจริญใจ สุนทรวาทิน มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2549 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550[198]
นายนิยะดา เหล่าสุนทร มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2550 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551[199]
นายลิขิต ธีรเวคิน สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2550 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551[199]
นางเกษรี ณรงค์เดช สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2550 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551[199]
นางสาวพิไล พูลสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2550 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551[199]
นายสมศักดิ์ ปัญญาแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2550 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551[199]
นายยง ภู่วรวรรณ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2550 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551[199]
นายสุรพล อิสรไกรศีล แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2550 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551[199]
นางมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เศรษฐศาสตร์ พ.ศ. 2550 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551[199]
นายไชยยศ เหมะรัชตะ นิติศาสตร์ พ.ศ. 2551 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552[200]
นายวินัย ดะห์ลัน วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552[200]
นายสุทัศน์ ฟู่เจริญ วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552[200]
นายสกล พันธุ์ยิ้ม วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2551 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552[200]
นายสมชาย วงศ์วิเศษ วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552[200]
นายอรุณ ชัยเสรี วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552[200]
นายวินัย สุวัตถี แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2551 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552[200]
นายสุนทร ตัณฑนันท์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2551 5 มิถุนายน พ.ศ. 2552[200]
นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ นิติศาสตร์ พ.ศ. 2552 4 มีนาคม พ.ศ. 2553[201]
นายระวี ภาวิไล วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2552 4 มีนาคม พ.ศ. 2553[201]
นายสำรวย ช่วงโชติ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2552 4 มีนาคม พ.ศ. 2553[201]
นายปัญญา บริสุทธิ์ มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2553 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554[202]
นายสุรพล วิรุฬห์รักษ์ สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2553 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554[202]
นายประพนธ์ วิไลรัตน์ วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2553 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554[202]
นางวันเพ็ญ ชัยคำภา วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2553 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554[202]
นายสมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554[202]
นายสมหวัง ด่านชัยวิจิตร แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2553 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554[202]
นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิพันธ์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2553 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554[202]
ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี ภู่ตระกูล แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2553 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554[202]
นายเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2554 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555[203]
นายวิษณุ เครืองาม นิติศาสตร์ พ.ศ. 2554 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555[203]
นายนิกร ดุสิตสิน แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2554 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555[203]
คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2554 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555[203]
นายวัชระ กสิณฤกษ์ เทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2554 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555[203]
พันเอก ชูชาติ พิทักษากร ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2555 25 มีนาคม พ.ศ. 2556[204]
นายประเสริฐ โศภน วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555 25 มีนาคม พ.ศ. 2556[204]
นายวิชัย ริ้วตระกูล วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2555 25 มีนาคม พ.ศ. 2556[204]
นายบูรณะ ชวลิตธำรง แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2555 25 มีนาคม พ.ศ. 2556[204]
นางสาวทัศน์ยานี จันทนยิ่งยง แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2555 25 มีนาคม พ.ศ. 2556[204]
นายสายชล เกตุษา เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 25 มีนาคม พ.ศ. 2556[204]
นางเพ็ชรี สุมิตร ประวัติศาสตร์ พ.ศ. 2555 25 มีนาคม พ.ศ. 2556[204]
นายมติ ตั้งพานิช สถาปัตยกรรม พ.ศ. 2555 25 มีนาคม พ.ศ. 2556[204]
นางศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2556 11 เมษายน พ.ศ. 2557[205]
นางสดใส พันธุมโกมล มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2556 11 เมษายน พ.ศ. 2557[205]
นายสมชาย ทองเต็ม วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2556 11 เมษายน พ.ศ. 2557[205]
คุณหญิงนิตยา สุวรรณเวลา แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2556 11 เมษายน พ.ศ. 2557[205]
นางสาวอังกาบ ปราการรัตน์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2556 11 เมษายน พ.ศ. 2557[205]
นายสุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 11 เมษายน พ.ศ. 2557[205]
นางสาวปราณี กุลละวณิชย์ มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2557 20 มีนาคม พ.ศ. 2558[206]
นายอมเรศ ภูมิรัตน วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2557 20 มีนาคม พ.ศ. 2558[206]
นายสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2557 20 มีนาคม พ.ศ. 2558[206]
พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557 20 มีนาคม พ.ศ. 2558[206]
นายพูนพิศ อมาตยกุล ดนตรี พ.ศ. 2557 20 มีนาคม พ.ศ. 2558[206]
นางสาวรื่นฤทัย สัจจพันธุ์ มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2558 25 เมษายน พ.ศ. 2559[207]
นางสาวนงลักษณ์ วิรัชชัย ศึกษาศาสตร์ พ.ศ. 2558 25 เมษายน พ.ศ. 2559[207]
นางสาวพิไลพันธ์ พุธวัฒนะ วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 25 เมษายน พ.ศ. 2559[207]
นายสุธี อักษรกิตติ์ วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 25 เมษายน พ.ศ. 2559[207]
นายเกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2558 25 เมษายน พ.ศ. 2559[207]
นายกำแหง จาตุรจินดา แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2558 25 เมษายน พ.ศ. 2559[207]
นายธีระ ทองสง แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2558 25 เมษายน พ.ศ. 2559[207]
พันเอกหญิง ถนอมศรี ศรีชัยกุล แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2558 25 เมษายน พ.ศ. 2559[207]
ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2558 25 เมษายน พ.ศ. 2559[207]

รัชกาลที่ 10[แก้]

พระนาม/นามผู้ได้รับพระราชทาน สังกัด/ตำแหน่งในทางราชการ สาขา พระราชทานประจำปี วันทีได้รับพระราชทาน
นางนววรรณ พันธุเมธา มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2559 16 มีนาคม พ.ศ. 2560[208]
นายวิทย์ พิณคันเงิน วิจิตรศิลป์ พ.ศ. 2559 16 มีนาคม พ.ศ. 2560[208]
นายวิชา มหาคุณ นิติศาสตร์ พ.ศ. 2559 16 มีนาคม พ.ศ. 2560[208]
นายจรัส สุวรรณเวลา แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2559 16 มีนาคม พ.ศ. 2560[208]
นายเจริญ โชติกวณิชย์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2559 16 มีนาคม พ.ศ. 2560[208]
นายรัชตะ รัชตะนาวิน แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2559 16 มีนาคม พ.ศ. 2560[208]
นายสันติ เล็กสุขุม มนุษยศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[209]
นางกุลวดี มกราภิรมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[209]
นายปิยะสาร ประเสริฐธรรม วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[209]
นายธีระวัฒน์ เหมะจุฑา แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[209]
นางฉวีวรรณ บุนนาค แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[209]
นางวันดี วราวิทย์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[209]
นายนิวัตน์ มณีกาญจน์ แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[209]
นายนิพนธ์ ฉัตรทิพากร แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[209]
นายสมชัย ปทุมาสูตร แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[209]
นายพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[209]
นายสุจินต์ จินายน เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[209]
นายกีรติ บุญเจือ จริยศาสตร์ พ.ศ. 2560 28 มีนาคม พ.ศ. 2561[209]

อ้างอิง[แก้]

 1. Royal Thai Government Gazette. 1 (039): 346.
 2. Royal Thai Government Gazette. 4 (021): 163.
 3. Royal Thai Government Gazette. 4 (023): 180.
 4. Royal Thai Government Gazette. 4 (024): 191.
 5. Royal Thai Government Gazette. 4 (024): 191.
 6. Royal Thai Government Gazette. 5 (038): 326.
 7. 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 Royal Thai Government Gazette. 7 (043): 392.
 8. Royal Thai Government Gazette. 9 (029): 237.
 9. Royal Thai Government Gazette. 9 (044): 387.
 10. 10.0 10.1 Royal Thai Government Gazette. 10 (009): 115.
 11. Royal Thai Government Gazette. 10 (013): 159.
 12. Royal Thai Government Gazette. 11 (013): 99.
 13. 13.0 13.1 13.2 Royal Thai Government Gazette. 11 (045): 384.
 14. Royal Thai Government Gazette. 13 (004): 48.
 15. 15.0 15.1 Royal Thai Government Gazette. 13 (032): 365.
 16. 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 Royal Thai Government Gazette. 14 (031): 463.
 17. 17.0 17.1 Royal Thai Government Gazette. 14 (042): 730.
 18. 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 Royal Thai Government Gazette. 14 (044): 755.
 19. Royal Thai Government Gazette. 14 (045): 774.
 20. Royal Thai Government Gazette. 15 (035): 358.
 21. Royal Thai Government Gazette. 16 (004): 54.
 22. Royal Thai Government Gazette. 16 (026): 363.
 23. Royal Thai Government Gazette. 16 (028): 420.
 24. Royal Thai Government Gazette. 16 (044): 628.
 25. Royal Thai Government Gazette. 16 (044): 625.
 26. Royal Thai Government Gazette. 16 (046): 652.
 27. Royal Thai Government Gazette. 17 (011): 105.
 28. Royal Thai Government Gazette. 17 (016): 176.
 29. Royal Thai Government Gazette. 17 (018): 214.
 30. Royal Thai Government Gazette. 17 (020): 250.
 31. Royal Thai Government Gazette. 17 (021): 260.
 32. Royal Thai Government Gazette. 17 (028): 358.
 33. 33.0 33.1 Royal Thai Government Gazette. 17 (030): 396.
 34. 34.0 34.1 34.2 Royal Thai Government Gazette. 17 (033): 446.
 35. Royal Thai Government Gazette. 17 (037): 529.
 36. 36.0 36.1 Royal Thai Government Gazette. 17 (043): 618.
 37. Royal Thai Government Gazette. 18 (030): 538.
 38. Royal Thai Government Gazette. 18 (035): 688.
 39. Royal Thai Government Gazette. 18 (038): 746.
 40. Royal Thai Government Gazette. 19 (007): 112.
 41. Royal Thai Government Gazette. 19 (028): 577.
 42. Royal Thai Government Gazette. 19 (040): 763.
 43. 43.0 43.1 43.2 43.3 43.4 43.5 Royal Thai Government Gazette. 20 (027): 445.
 44. 44.0 44.1 Royal Thai Government Gazette. 20 (028): 462.
 45. Royal Thai Government Gazette. 20 (031): 525.
 46. Royal Thai Government Gazette. 20 (042): 733.
 47. Royal Thai Government Gazette. 20 (044): 770.
 48. Royal Thai Government Gazette. 21 (002): 24.
 49. Royal Thai Government Gazette. 21 (027): 465.
 50. Royal Thai Government Gazette. 22 (015): 363.
 51. Royal Thai Government Gazette. 22 (021): 486.
 52. 52.0 52.1 52.2 Royal Thai Government Gazette. 22 (027): 599.
 53. Royal Thai Government Gazette. 22 (028): 615.
 54. 54.0 54.1 54.2 Royal Thai Government Gazette. 23 (024): 613.
 55. 55.0 55.1 Royal Thai Government Gazette. 23 (028): 716.
 56. Royal Thai Government Gazette. 24 (044): 1194.
 57. Royal Thai Government Gazette. 24 (052): 1413.
 58. Royal Thai Government Gazette. 25 (011): 322.
 59. Royal Thai Government Gazette. 25 (026): 758.
 60. Royal Thai Government Gazette. 25 (047): 1374.
 61. Royal Thai Government Gazette. 26: 100.
 62. Royal Thai Government Gazette. 26: 2309.
 63. 63.0 63.1 63.2 63.3 63.4 Royal Thai Government Gazette. 26: 2627.
 64. 64.0 64.1 Royal Thai Government Gazette. 27: 421.
 65. 65.0 65.1 65.2 Royal Thai Government Gazette. 27: 1563.
 66. 66.0 66.1 Royal Thai Government Gazette. 27: 2408.
 67. Royal Thai Government Gazette. 27: 2439.
 68. 68.0 68.1 ราชกิจจานุเบกษา, [พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา], เล่ม 27, ตอน 2ง, 29 มกราคม พ.ศ. 2453, หน้า 2643.
 69. 69.0 69.1 69.2 Royal Thai Government Gazette. 28: 1166.
 70. Royal Thai Government Gazette. 28: 1955.
 71. 71.0 71.1 Royal Thai Government Gazette. 28: 2393.
 72. 72.0 72.1 72.2 72.3 72.4 Royal Thai Government Gazette. 29: 2445.
 73. 73.0 73.1 73.2 73.3 73.4 Royal Thai Government Gazette. 29: 2339.
 74. Royal Thai Government Gazette. 29: 2464.
 75. Royal Thai Government Gazette. 29: 2861.
 76. 76.0 76.1 Royal Thai Government Gazette. 30: 2552.
 77. 77.0 77.1 77.2 77.3 77.4 Royal Thai Government Gazette. 30: 2673.
 78. Royal Thai Government Gazette. 31: 1936.
 79. Royal Thai Government Gazette. 31: 2240.
 80. Royal Thai Government Gazette. 31: 2240.
 81. Royal Thai Government Gazette. 31: 2240.
 82. Royal Thai Government Gazette. 31: 2240.
 83. 83.0 83.1 83.2 83.3 Royal Thai Government Gazette. 31: 2404.
 84. Royal Thai Government Gazette. 32: 1048.
 85. 85.0 85.1 Royal Thai Government Gazette. 32: 2530.
 86. Royal Thai Government Gazette. 33: 722.
 87. Royal Thai Government Gazette. 33: 804.
 88. 88.0 88.1 88.2 88.3 88.4 Royal Thai Government Gazette. 33: 1931.
 89. Royal Thai Government Gazette. 33: 3102.
 90. 90.0 90.1 90.2 Royal Thai Government Gazette. 33: 3267.
 91. 91.0 91.1 91.2 Royal Thai Government Gazette. 33: 3717.
 92. 92.0 92.1 Royal Thai Government Gazette. 34: 947.
 93. 93.0 93.1 Royal Thai Government Gazette. 34: 1278.
 94. Royal Thai Government Gazette. 34: 3178.
 95. 95.0 95.1 95.2 Royal Thai Government Gazette. 34: 3217.
 96. 96.0 96.1 96.2 Royal Thai Government Gazette. 34: 3323.
 97. Royal Thai Government Gazette. 34: 3470.
 98. Royal Thai Government Gazette. 35: 1090.
 99. Royal Thai Government Gazette. 35: 2614.
 100. 100.0 100.1 Royal Thai Government Gazette. 35: 2852.
 101. 101.0 101.1 101.2 101.3 Royal Thai Government Gazette. 35: 2939.
 102. Royal Thai Government Gazette. 35: 3013.
 103. Royal Thai Government Gazette. 35: 3056.
 104. Royal Thai Government Gazette. 36: 20.
 105. Royal Thai Government Gazette. 36: 475.
 106. Royal Thai Government Gazette. 36: 3073.
 107. 107.0 107.1 107.2 107.3 107.4 107.5 107.6 Royal Thai Government Gazette. 36: 3318.
 108. 108.0 108.1 108.2 108.3 Royal Thai Government Gazette. 37: 3631.
 109. Royal Thai Government Gazette. 37: 4221.
 110. Royal Thai Government Gazette. 38: 2605.
 111. 111.0 111.1 Royal Thai Government Gazette. 38: 2606.
 112. 112.0 112.1 112.2 Royal Thai Government Gazette. 38: 3211.
 113. Royal Thai Government Gazette. 38: 3409.
 114. Royal Thai Government Gazette. 38: 3675.
 115. Royal Thai Government Gazette. 39: 741.
 116. 116.0 116.1 Royal Thai Government Gazette. 39: 3213.
 117. 117.0 117.1 117.2 Royal Thai Government Gazette. 39: 3418.
 118. Royal Thai Government Gazette. 39: 3538.
 119. 119.0 119.1 119.2 119.3 119.4 119.5 119.6 119.7 119.8 Royal Thai Government Gazette. 40: 273.
 120. Royal Thai Government Gazette. 40: 1171.
 121. Royal Thai Government Gazette. 40: 3668.
 122. Royal Thai Government Gazette. 41: 1735.
 123. 123.0 123.1 Royal Thai Government Gazette. 41: 3565.
 124. 124.0 124.1 Royal Thai Government Gazette. 43: 3130.
 125. Royal Thai Government Gazette. 43: 4302.
 126. Royal Thai Government Gazette. 44: 2532.
 127. 127.00 127.01 127.02 127.03 127.04 127.05 127.06 127.07 127.08 127.09 127.10 127.11 127.12 127.13 Royal Thai Government Gazette. 44: 2566.
 128. Royal Thai Government Gazette. 44: 4047.
 129. Royal Thai Government Gazette. 44: 4047.
 130. 130.00 130.01 130.02 130.03 130.04 130.05 130.06 130.07 130.08 130.09 130.10 130.11 130.12 130.13 130.14 Royal Thai Government Gazette. 50: 2455.
 131. 131.0 131.1 Royal Thai Government Gazette. 50: 2456.
 132. Royal Thai Government Gazette. 50: 3322.
 133. 133.0 133.1 133.2 133.3 133.4 133.5 133.6 133.7 133.8 133.9 Royal Thai Government Gazette. 51: 439.
 134. Royal Thai Government Gazette. 51: 1236.
 135. 135.0 135.1 Royal Thai Government Gazette. 51: 3156.
 136. Royal Thai Government Gazette. 51: 4377.
 137. Royal Thai Government Gazette. 52: 1184.
 138. Royal Thai Government Gazette. 52: 1915.
 139. Royal Thai Government Gazette. 52: 2461.
 140. Royal Thai Government Gazette. 55: 4032.
 141. Royal Thai Government Gazette. 55: 4032.
 142. Royal Thai Government Gazette. 56: 1647.
 143. Royal Thai Government Gazette. 57: 3037.
 144. 144.0 144.1 144.2 Royal Thai Government Gazette. 57: 3065.
 145. 145.0 145.1 145.2 Royal Thai Government Gazette. 58 (): 4507.
 146. 146.0 146.1 146.2 146.3 146.4 Royal Thai Government Gazette. 70 (14): 691.
 147. Royal Thai Government Gazette. 73 (81): 3005.
 148. 148.0 148.1 148.2 Royal Thai Government Gazette. 73 (84): 3187.
 149. Royal Thai Government Gazette. 76 (80): 2042.
 150. Royal Thai Government Gazette. 76 (96): 2363.
 151. ราชกิจจานุเบกษา, [1], เล่ม ๗๗, ตอน ๓๗, ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓, หน้า ๑๔๐๕
 152. ราชกิจจานุเบกษา, [2], เล่ม ๗๘, ตอน ๓, ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔, หน้า ๔๕
 153. Royal Thai Government Gazette. 78 (84): 5.
 154. Royal Thai Government Gazette. 81 (47): 3.
 155. Royal Thai Government Gazette. 82 (96): 2763.
 156. 156.0 156.1 Royal Thai Government Gazette. 83 (13): 770.
 157. ราชกิจจานุเบกษา, [3], เล่ม ๘๓, ตอน ๕๘, ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙, หน้า ๕
 158. 158.0 158.1 ราชกิจจานุเบกษา, [4], เล่ม ๘๓, ตอน ๓๙, ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙, หน้า ๕
 159. Royal Thai Government Gazette. 83 (83): 3015.
 160. ราชกิจจานุเบกษา, [5], เล่ม ๘๓, ตอน ๑๐๙, ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๙, หน้า ๒๒
 161. 161.0 161.1 Royal Thai Government Gazette. 84 (30): 1141.
 162. Royal Thai Government Gazette. 84 (31): 1243.
 163. 163.0 163.1 Royal Thai Government Gazette. 84 (97): 2728.
 164. Royal Thai Government Gazette. 85 (33): 1169.
 165. Royal Thai Government Gazette. 85 (91): 2996.
 166. ราชกิจจานุเบกษา, [6], เล่ม ๘๖, ตอน ๑๗, ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๒, หน้า ๒๘
 167. ราชกิจจานุเบกษา, [7], เล่ม ๘๖, ตอน ๓๖, ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒, หน้า ๑๗
 168. 168.0 168.1 168.2 168.3 168.4 168.5 Royal Thai Government Gazette. 86 (46): 1835.
 169. Royal Thai Government Gazette. 86 (113): 3553.
 170. 170.0 170.1 170.2 170.3 170.4 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์. รายพระนาม รายนาม และผลงานโดยสรุปของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา แพทย์ทั่วประเทศ และนักวิทยาศาสตร์ที่เคยปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งแต่ พ.ศ. 2495–2558. ใน จุลสารเกลียวสัมพันธ์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2559. หน้า 28-41.
 171. 171.0 171.1 Royal Thai Government Gazette. 87 (11): 518.
 172. 172.0 172.1 Royal Thai Government Gazette. 87 (36): 1499.
 173. 173.0 173.1 173.2 173.3 173.4 173.5 Royal Thai Government Gazette. 88 (20): 485.
 174. 174.0 174.1 174.2 174.3 174.4 174.5 174.6 174.7 174.8 174.9 ราชกิจจานุเบกษา, [8], เล่ม ๙๗, ตอน ๑๖๐, ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓, หน้า ๓๕
 175. 175.0 175.1 ราชกิจจานุเบกษา, [9], เล่ม ๙๘, ตอน ๑๐, ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔, หน้า ๒๓
 176. 176.0 176.1 ราชกิจจานุเบกษา, [10], เล่ม ๙๙, ตอน ๑๐๑, ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕, หน้า ๒๐
 177. 177.0 177.1 177.2 ราชกิจจานุเบกษา, [11], เล่ม ๑๐๐, ตอน ๕๖, ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖, หน้า ๒๖
 178. 178.0 178.1 178.2 178.3 Royal Thai Government Gazette. 101 (134): 14.
 179. 179.0 179.1 179.2 179.3 Royal Thai Government Gazette. 102 (59): 2273.
 180. 180.0 180.1 Royal Thai Government Gazette. 103 (100): 7.
 181. Royal Thai Government Gazette. 104 (93): 1.
 182. 182.0 182.1 182.2 Royal Thai Government Gazette. 104 (99): 6.
 183. Royal Thai Government Gazette. 106 (121): 1.
 184. Royal Thai Government Gazette. 108 (209): 3.
 185. Royal Thai Government Gazette. 109 (29): 1.
 186. 186.0 186.1 Royal Thai Government Gazette. 111 (13): 78.
 187. Royal Thai Government Gazette. 111 (23): 3.
 188. Royal Thai Government Gazette. 112 (10): 9.
 189. 189.0 189.1 Royal Thai Government Gazette. 114 (7): 1.
 190. Royal Thai Government Gazette. 114 (20): 5.
 191. 191.0 191.1 191.2 Royal Thai Government Gazette. 115 (15): 6.
 192. 192.0 192.1 192.2 192.3 192.4 192.5 Royal Thai Government Gazette. 116 (7): 11.
 193. 193.0 193.1 193.2 193.3 193.4 193.5 Royal Thai Government Gazette. 117 (13): 7.
 194. Royal Thai Government Gazette. 119 (6): 18.
 195. 195.0 195.1 195.2 195.3 195.4 195.5 195.6 Royal Thai Government Gazette. 120 (7): 1.
 196. 196.0 196.1 196.2 Royal Thai Government Gazette. 121 (12): 5.
 197. 197.0 197.1 Royal Thai Government Gazette. 122 (2): 21.
 198. 198.0 198.1 198.2 198.3 198.4 Royal Thai Government Gazette. 124 (8): 5.
 199. 199.0 199.1 199.2 199.3 199.4 199.5 199.6 199.7 Royal Thai Government Gazette. 125 (11): 7.
 200. 200.0 200.1 200.2 200.3 200.4 200.5 200.6 200.7 Royal Thai Government Gazette. 126 (9): 126.
 201. 201.0 201.1 201.2 Royal Thai Government Gazette. 127 (5): 3.
 202. 202.0 202.1 202.2 202.3 202.4 202.5 202.6 202.7 Royal Thai Government Gazette. 128 (14): 8.
 203. 203.0 203.1 203.2 203.3 203.4 Royal Thai Government Gazette. 129 (30): 16.
 204. 204.0 204.1 204.2 204.3 204.4 204.5 204.6 204.7 Royal Thai Government Gazette. 130 (10): 31.
 205. 205.0 205.1 205.2 205.3 205.4 205.5 Royal Thai Government Gazette. 131 (9): 3.
 206. 206.0 206.1 206.2 206.3 206.4 Royal Thai Government Gazette. 132 (10): 3.
 207. 207.0 207.1 207.2 207.3 207.4 207.5 207.6 207.7 207.8 Royal Thai Government Gazette. 133 (12): 4.
 208. 208.0 208.1 208.2 208.3 208.4 208.5 ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 134 ตอนที่ 18ข หน้า 3.
 209. 209.00 209.01 209.02 209.03 209.04 209.05 209.06 209.07 209.08 209.09 209.10 209.11 ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 135 ตอนที่ 11ข หน้า 2.