สุรพล อิสรไกรศีล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์
สุรพล อิสรไกรศีล
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
นายกราชบัณฑิตยสภา
ดำรงตำแหน่ง
12 เมษายน พ.ศ. 2562 – 11 เมษายน พ.ศ. 2564
อุปนายก สมบูรณ์ สุขสำราญ
สุรพล วิรุฬห์รักษ์
ก่อนหน้า โสภา ชูพิกุลชัย ชีปมันน์
ถัดไป สุรพล วิรุฬห์รักษ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 (72 ปี)
ราชบุรี
คู่สมรส รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตนา อิสรไกรศีล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรพล อิสรไกรศีล อดีตนายกราชบัณฑิตยสภา และราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545) แพทย์ชาวไทย แพทย์เชี่ยวชาญด้านมะเร็งโรคเลือดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับของแพทย์ไทยและแพทย์ต่างชาติ[1]

ประวัติ[แก้]

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล เกิดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 ที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นบุตรชายคนโตของนายกิมฮง และนางสมพร อิสรไกรศีล มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน สมรสกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตนา อิสรไกรศีล มีบุตรและธิดาทั้งหมด 3 คน คือ นางสาวฤชุตา อิสรไกรศีล, นางสาววิชญา อิสรไกรศีล และนายแพทย์ภคภณ อิสรไกรศีล

การศึกษา[แก้]

ประถมศึกษา โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2513-2517

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2518-2521

Cert.in Experimental Hematology มหาวิทยาลัยอุล์ม ประเทศเยอรมนี, 2523-2525

Fred Hutchinson Cancer Research Center มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา, 2528-2529

อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาโลหิตวิทยา, 2528

FRCPA, 2540; FRCPath, 2540; FACP, 2541; FRCP (London), 2542

ประวัติการทำงาน[แก้]

ตำแหน่งสำคัญในอดีต         รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

                                       ศาสตราจารย์ ระดับ 11 สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

                                       ผู้อำนวยการศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกจุฬาภรณ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งปัจจุบัน                 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                       ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

                                       ผู้อำนวยการศูนย์โลหิตวิทยากรุงเทพ

                                       Chief Faculty, Center of Excellence for Cancer, BDMS Group

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

รางวัลเกียรติคุณ[แก้]

 • พ.ศ. 2535 ผลงานวิจัยดีเด่นทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • พ.ศ. 2536 ผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2536 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย (ร่วมรับรางวัล)
 • พ.ศ. 2537 ศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • พ.ศ. 2538 ผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ (ร่วมรับรางวัล)
 • พ.ศ. 2538 รางวัลนักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • พ.ศ. 2539 ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2541 รางวัลจาก National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI),National Institute of Health (NIH) สหรัฐอเมริกา ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของ NHLBI
 • พ.ศ. 2548 เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • พ.ศ. 2549 หัวหน้ากลุ่มวิจัยโครงการเครือข่ายกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • พ.ศ. 2551 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย
 • พ.ศ. 2539, 2541, 2542, 2544, 2545, 2548, 2549, 2555 รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • พ.ศ. 2555 บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาการแพทย์และเทคโนโลยี
 • พ.ศ. 2556 บุคคลคุณภาพแห่งปี สาขาการแพทย์
 • พ.ศ. 2559 รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม (AG Ellis Research Award)
 • พ.ศ. 2561 รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ
 • พ.ศ.2564 ปริญญาแพทย์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564

ผลงาน[แก้]

 • ผู้ก่อตั้ง Asia Pacific Bone Marrow Transplantation, 2531, Asia Hematology Association, 2546
 • ผู้ก่อตั้งสมาคมวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด, 2554
 • การค้นคว้าวิจัยเรื่องโรคโลหิตจางอะพลาสติกในประเทศไทย
 • ผู้ก่อตั้ง Asian Hematology Association- การค้นคว้าวิจัยเรื่องโรคโลหิตจางอะพลาสติกในประเทศไทย
 • ผลงานวิจัยเรื่องการปลูกถ่ายไขกระดูกและการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
 • การศึกษาวิจัยเรื่อง เซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์ต้นกำเนิดบำบัด (stem cell and stem cell therapy)

อ้างอิง[แก้]

 1. ประวัติ นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล จากสำนักงานราชบัณฑิตสภา
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๔, ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข หน้า ๒๐, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๐
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เก็บถาวร 2009-02-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๗, ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒๓๑, ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๗