สุรพล อิสรไกรศีล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สุรพล อิสรไกรศีล
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 (70 ปี)
ราชบุรี
คู่สมรส รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตนา อิสรไกรศีล

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา และราชบัณฑิต แพทย์ชาวไทย แพทย์เชี่ยวชาญด้านมะเร็งโรคเลือดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับของแพทย์ไทยและแพทย์ต่างชาติ[1]

ประวัติ[แก้]

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล เกิดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2493 ที่อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เป็นบุตรชายคนโตของนายกิมฮง และนางสมพร อิสรไกรศีล มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน สมรสกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตนา อิสรไกรศีล มีบุตรและธิดาทั้งหมด 3 คน คือ นางสาวฤชุตา อิสรไกรศีล, นางสาววิชญา อิสรไกรศีล และนายแพทย์ภคภณ อิสรไกรศีล

การศึกษา[แก้]

สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และระดับปริญญาตรีที่คณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลเมื่อปี พ.ศ. 2515 และ 2517 ตามลำดับ จากนั้นจึงได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภาในปี พ.ศ. 2521 ก่อนที่จะไปศึกษาต่อที่ University of Ulm ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และได้รับประกาศนียบัตร ในสาขา Experimental Hematology เมื่อปี พ.ศ. 2525 ต่อมาจึงได้รับประกาศนียบัตรจาก Fred Hutchinson Cancer Research Center มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2529 และได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวเมื่อปี พ.ศ. 2528 [2]

ประวัติการทำงาน[แก้]

นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 11 สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกจุฬาภรณ์ [3], ผู้อำนวยการศูนย์โลหิตวิทยา โรงพยาบาลวัฒโนสถ [4] และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคเลือด โรงพยาบาลธนบุรี [5]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

รางวัลเกียรติคุณ[แก้]

 • พ.ศ. 2535 ผลงานวิจัยดีเด่นทางคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • พ.ศ. 2536 ผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ
 • พ.ศ. 2536 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย (ร่วมรับรางวัล)
 • พ.ศ. 2537 ศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • พ.ศ. 2538 ผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ (ร่วมรับรางวัล)
 • พ.ศ. 2538 รางวัลนักวิจัยอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • พ.ศ. 2539 ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๙
 • พ.ศ. 2541 รางวัลจาก National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI),National Institute of Health (NIH) สหรัฐอเมริกา ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี ของ NHLBI
 • พ.ศ. 2548 เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • พ.ศ. 2549 หัวหน้ากลุ่มวิจัยโครงการเครือข่ายกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • พ.ศ. 2551 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย
 • พ.ศ. 2561 รางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ

ผลงาน[แก้]

 • ผู้ก่อตั้ง Asia Pacific Bone Marrow Transplantation, เมื่อปี พ.ศ. 2531
 • ผู้ก่อตั้ง Asian Hematology Association- การค้นคว้าวิจัยเรื่องโรคโลหิตจางอะพลาสติกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2546
 • ผลงานวิจัยเรื่องการปลูกถ่ายไขกระดูกและการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด
 • การศึกษาวิจัยเรื่อง เซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์ต้นกำเนิดบำบัด (stem cell and stem cell therapy)

อ้างอิง[แก้]