รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทาน ม.จ.ก.

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์

เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ (The Most Illustrious Order of the Royal House of Chakri) มีอักษรย่อว่า ม.จ.ก. มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประธานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์และทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะพระราชทานและเรียกคืนเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์นี้ได้ ปัจจุบัน เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์มีจำนวน 25 สำรับ สำหรับพระมหากษัตริย์ 1 สำรับ สมเด็จพระบรมราชินี 1 สำรับ และพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่สืบเนื่องโดยตรงในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือผู้ซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์ดังกล่าวได้เสกสมรสด้วยอีก 23 สำหรับ นอกจากนี้ ยังสามารถพระราชทานแก่ประมุขของต่างประเทศซึ่งไม่นับรวมใน 25 สำรับอีกด้วย โดยมีพระนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ เช่น

พระราชวงศ์ไทย[แก้]

  ผู้ได้รับถวายหรือรับพระราชทาน ม.จ.ก. ที่ยังทรงพระชนม์

ฝ่ายหน้า[แก้]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พระนาม อ้างอิง
6 กันยายน พ.ศ. 2425 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (มหาสวามิศราธิบดี)
กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระบำราบปรปักษ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรศักดาพิศาล
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมหลวงจักรพรรดิพงษ์
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมหลวงภาณุพันธุวงศ์วรเดช
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนเรศรวรฤทธิ์ [1]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรีชากร
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช [2]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม [3]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทวะวงศ์วโรปการ [4]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าจิตรเจริญ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2426 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศิริธัชสังกาศ
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2426 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพรหมวรานุรักษ์ [5]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร [6]
26 มีนาคม พ.ศ. 2429 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์ [1]
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2429 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ [2]
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ [3]
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2431 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสาตรศุภกิจ [4]
9 มีนาคม พ.ศ. 2432 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ กรมขุนเทพทวาราวดี [5]
2 ธันวาคม พ.ศ. 2432 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ [6]
15 มกราคม พ.ศ. 2434 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมขุนมไหสูริยสงขลา [7]
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมขุนพิษณุโลกประชานาถ
5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2434 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาดา [8]
17 มีนาคม พ.ศ. 2434 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์ [9]
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมขุนลพบุรีราเมศร์
24 มีนาคม พ.ศ. 2434 พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ [10]
19 กันยายน พ.ศ. 2435 พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ [11]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล
29 มีนาคม พ.ศ. 2438 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ [12]
พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2439 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ [13]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าจันทรทัตจุฑาธาร
11 มิถุนายน พ.ศ. 2440 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช [14]
2 มกราคม พ.ศ. 2440 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ [15]
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป [16]
8 มกราคม พ.ศ. 2441 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมขุนนครราชสีมา [17]
21 กันยายน พ.ศ. 2443 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ [18]
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิศาลบวรศักดิ
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2443 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสรฐวงษ์วราวัตร [19]
28 ธันวาคม พ.ศ. 2446 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ [20]
20 กันยายน พ.ศ. 2447 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ [21]
18 มกราคม พ.ศ. 2447 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย [22]
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร [23]
4 มีนาคม พ.ศ. 2448 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนศุโขไทยธรรมราชา [24]
19 กันยายน พ.ศ. 2449 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ [25]
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นวรวัฒน์สุภากร [25]
21 กันยายน พ.ศ. 2450 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ [26]
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2452 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ [27]
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พระนาม อ้างอิง
23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (มหาสวามิศราธิบดี)
31 มีนาคม พ.ศ. 2454 พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ [28]
12 มกราคม พ.ศ. 2463 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช (พระราชทาน ม.จ.ก. ประดับเพชร) [29]
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2463 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์ [30]
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช [31]
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พระนาม อ้างอิง
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (มหาสวามิศราธิบดี)
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2472 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทววงศวโรทัย [32]
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ [33]
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
ปี พระนาม อ้างอิง
2 มีนาคม พ.ศ. 2477 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (ประธานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.จ.ก.)
19 กันยายน พ.ศ. 2478 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา [34]
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช [35]
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ (พระราชทาน ม.จ.ก. ประดับเพชร) [35]
19 กันยายน พ.ศ. 2486 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร [36]
11 ธันวาคม พ.ศ. 2488 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร [37]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปี พระนาม อ้างอิง
9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ประธานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.จ.ก.)
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต [38]
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร [39]
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2495 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์
4 ธันวาคม พ.ศ. 2508 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ [40]
5 ธันวาคม พ.ศ. 2515 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ [41]
29 มีนาคม พ.ศ. 2537 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ [42]
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พระนาม อ้างอิง
13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ประธานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.จ.ก.)
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ฝ่ายใน[แก้]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปี พระนาม อ้างอิง
6 กันยายน พ.ศ. 2425 สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี (ตำแหน่งมหาสวามินี)
พระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร
พระนางเธอ พระองค์เจ้าสุขุมาลมารศรี [7] เก็บถาวร 2009-02-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
พระนางเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแม้นเขียน
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสงี่ยม
พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์
พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี [8]
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ สุนทรศักดิกัลยาวดี
22 ธันวาคม พ.ศ. 2430 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี [43]
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2431 พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร วโรฬารลักษณสมบัติ รัตนกุมารี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล สรรพสกนธ์กัลยาณี
20 มีนาคม พ.ศ. 2435 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากินรี [44]
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุตรี
24 มกราคม พ.ศ. 2439 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ [45]
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา
8 มกราคม พ.ศ. 2441 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล [17]
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
8 กันยายน พ.ศ. 2464 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ [46]
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา [47]
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465 พระวรราชชายาเธอ พระอินทรศักดิศจี [48]
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี [49]
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา [35]
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ [35]
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
25 มีนาคม พ.ศ. 2493 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา [50]
28 เมษายน พ.ศ. 2493 สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ [51]
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี [38]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี
4 ธันวาคม พ.ศ. 2500 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี [52]
6 ธันวาคม พ.ศ. 2504 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี [53]
5 ธันวาคม พ.ศ. 2510 พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี [54]
14 ธันวาคม พ.ศ. 2514 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ [55]
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี [56]
3 มกราคม พ.ศ. 2520 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ [57]
4 เมษายน พ.ศ. 2520 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต [58]
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระราชินีสุทิดา [59]
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี [60]
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา [61]

พระเจ้าประเทศราช[แก้]

วันที่ ประเทศราช พระนาม / นาม อ้างอิง
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 นครเชียงใหม่ พระเจ้าอินทวิชยานนท์ [62]

ชาวต่างประเทศ[แก้]

  ผู้ได้รับถวายหรือรับพระราชทาน ม.จ.ก. ที่ยังทรงพระชนม์และยังมีชีวิตอยู่

วันที่ ประเทศ พระนาม / นาม อ้างอิง
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2430  บริเตนใหญ่ สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย [63]
 บริเตนใหญ่ สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักร
1 กันยายน พ.ศ. 2430  เยอรมนี จักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 1
22 ธันวาคม พ.ศ. 2430  ญี่ปุ่น สมเด็จพระจักรพรรดิมุตสึฮิโตะ [64]
29 ตุลาคม พ.ศ. 2431  สวีเดน สมเด็จพระเจ้าออสการ์ที่ 2 แห่งสวีเดน
4 มกราคม พ.ศ. 2432  ออสเตรีย-ฮังการี จักรพรรดิฟรันทซ์ โยเซฟที่ 1
20 มีนาคม พ.ศ. 2433  รัสเซีย แกรนด์ดยุกนิโคลัส อเล็กซานโดรวิช ซาเรวิช [65]
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2434  เยอรมนี จักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 2
 รัสเซีย จักรพรรดิอะเลคซันดร์ที่ 3
 เดนมาร์ก พระเจ้าคริสเตียนที่ 9
 อิตาลี พระเจ้าอุมแบร์โตที่ 1
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2440  บริเตนใหญ่ สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 แห่งสหราชอาณาจักร
18 ธันวาคม พ.ศ. 2435  จักรวรรดิออตโตมัน สุลต่านอับดุล ฮามิดที่ 2 [66]
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2440  อิตาลี เจ้าชายโทมัส ดยุกแห่งเจนัว [67]
1 มิถุนายน พ.ศ. 2440 เจ้าชายเอมานูเอล ฟิลิเบอโต ดยุกแห่งเอออสตา [68]
เจ้าชายวิตโตริโอ เอมานูเอเล มกุฎราชกุมาร [68]
6 มิถุนายน พ.ศ. 2440 สมเด็จพระราชินีมาร์เกอริตา [68]
23 มิถุนายน พ.ศ. 2441  ออสเตรีย-ฮังการี อาร์ชดยุกลุดวิก วิกเตอร์ [69]
อาร์ชดยุกออทโท ฟรันซ์ [69]
อาร์ชดยุคยูเก้น [69]
4 กรกฎาคม พ.ศ. 2441  รัสเซีย แกรนด์ดยุคไมเคิล อเล็กซานโดรวิช [70]
แกรนด์ดยุกเซิดย์ อเล็กซานโดรวิช [70]
แกรนด์ดยุกอเล็กซี่ อเล็กซานโดรวิช [70]
แกรนด์ดยุกปอล อเล็กซานโดรวิช [70]
แกรนด์ดยุกอเล็กซานเดอร์ มิเคโลวิช [70]
แกรนด์ดยุกไมเคิล มิโคเลวิช [70]
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2441  สวีเดน เจ้าชายออสการ์ กุสตาฟ อดอล์ฟ มกุฎราชกุมาร [71]
เจ้าชายคาร์ล ดยุกแห่งเวสเตอร์เกิตลันด์ [71]
เจ้าชายยูจีน ดยุกแห่งนาร์ก [71]
เจ้าชายออสการ์ เบอร์นาดอตต์ [71]
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2441  เดนมาร์ก เจ้าชายเฟรเดอริก มกุฎราชกุมาร [72]
เจ้าชายคริสเตียน [72]
เจ้าชายวัลเดมาร์ [72]
10 ธันวาคม พ.ศ. 2441  อิตาลี เจ้าชายวิทโทริโอ เอมมานูเอล เคานต์แห่งตูริน [73]
14 สิงหาคม พ.ศ. 2442 ซัคเซิน สมเด็จพระเจ้าอัลเบิร์ต [74]
เจ้าชายจอร์จ [74]
เจ้าชายฟรีดริช ออกัสตัส [74]
29 สิงหาคม พ.ศ. 2442  เยอรมนี ดยุคโยฮันน์ อัลแบร์ทแห่งเมคเลินบวร์ค [75]
7 กันยายน พ.ศ. 2442  เนเธอร์แลนด์ สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมินา [76]
สมเด็จพระราชินีเอ็มมา [76]
9 กันยายน พ.ศ. 2442  เบลเยียม สมเด็จพระเจ้าเลออปอลที่ 2 [77]
19 กันยายน พ.ศ. 2442  ฝรั่งเศส เฟลิกส์ ฟอร์ [78]
5 ตุลาคม พ.ศ. 2442 บาเดิน แกรนด์ดยุคเฟรเดริคที่ 1
12 ตุลาคม พ.ศ. 2442  ญี่ปุ่น สมเด็จพระจักรพรรดินีฮารูโกะ [79]
18 ตุลาคม พ.ศ. 2442 สเปน พระเจ้าอัลฟอนโซที่ 13 [80]
สมเด็จพระราชินีมาเรีย คริสตินา [80]
23 ตุลาคม พ.ศ. 2442  โปรตุเกส สมเด็จพระเจ้าคาร์ลอสที่ 1 [81]
เจ้าชายอัลฟอนโซ ดยุกแห่งโปรโต [81]
24 ธันวาคม พ.ศ. 2442  ปรัสเซีย เจ้าชายเฮนรี [82]
9 ธันวาคม พ.ศ. 2443  ญี่ปุ่น เจ้าชายโยชิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร [83]
2 เมษายน พ.ศ. 2445  เยอรมนี เจ้าชายเฟรเดอริค ฟรานซิสที่ 4 แกรนด์ดยุกแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเวรีน [84]
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2445  รัสเซีย แกรนด์ดยุกบอริส วลาดิมิโรวิช [85]
1 มิถุนายน พ.ศ. 2445  ออสเตรีย-ฮังการี อาร์ชดยุกฟรันซ์ แฟร์ดีนันท์ [86]
6 มิถุนายน พ.ศ. 2445  ปรัสเซีย เจ้าชายไอเทิล ฟรีดริช [84]
8 มิถุนายน พ.ศ. 2445  ฝรั่งเศส เจ้าชายดองการ์ลอส เดอบัวร์บอง อีบัวร์บอง [87]
29 สิงหาคม พ.ศ. 2445 เอมีล ลูแบ [88]
7 กันยายน พ.ศ. 2445 รัสเซีย จักรวรรดิรัสเซีย แกรนด์ดยุกคอนสแตนติน คอนสแตนดีโนวิช [89]
2 มกราคม พ.ศ. 2447  อิตาลี เจ้าชายลุยจิ อาเมดีโอ ดยุคแห่งอบรูซซี [90]
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447  ปรัสเซีย เจ้าชายอดาลเบิร์ท [91]
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 บาวาเรีย เจ้าชายจอร์จ [92]
20 มิถุนายน พ.ศ. 2450  ฝรั่งเศส อาร์มองด์ ฟาลีแยร์ส [93]
25 ตุลาคม พ.ศ. 2454  สวีเดน เจ้าชายกุสตาฟ อดอล์ฟ มกุฎราชกุมาร [94]
เจ้าชายวิลเฮล์ม ดยุกแห่งเซอเดร์มันลันด์
1 สิงหาคม พ.ศ. 2460  ฝรั่งเศส แรมง ปวงกาเร [95]
16 สิงหาคม พ.ศ. 2460  บริเตนใหญ่ สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8 แห่งสหราชอาณาจักร
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2460  เดนมาร์ก สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 แห่งเดนมาร์ก [96]
30 มกราคม พ.ศ. 2468  ญี่ปุ่น เจ้าชายฮิโระฮิโตะ มกุฎราชกุมาร [97]
30 มกราคม พ.ศ. 2468  ฝรั่งเศส กาสตง ดูแมรก์ [97]
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472  เดนมาร์ก เจ้าชายคนุด รัชทายาท [98]
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2474  เบลเยียม เจ้าชายเลโอโปลด์ ดยุกแห่งบราบันต์ [99]
8 เมษายน พ.ศ. 2474  ญี่ปุ่น สมเด็จพระจักรพรรดินีนางาโกะ [100]
26 มีนาคม พ.ศ. 2476  อิตาลี เจ้าชายอุมแบร์โต มกุฏราชกุมาร [33]
19 เมษายน พ.ศ. 2477  ฝรั่งเศส อัลแบรด์ เลอเบริง [33]
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480  บริเตนใหญ่ สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 [101]
28 มิถุนายน พ.ศ. 2482  ญี่ปุ่น เจ้าชายยาซูฮิโตะ ชิจิบุโนะมิยะ [102]
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2482  บริเตนใหญ่ เจ้าชายเฮนรี ดยุกแห่งกลอสเตอร์ [103]
20 มกราคม พ.ศ. 2492  เดนมาร์ก เจ้าชายแอกเซิล [104]
15 ธันวาคม พ.ศ. 2497  กัมพูชา พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ [105]
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2501  เอธิโอเปีย สมเด็จพระจักรพรรดิฮัยเลอ ซึลลาเซที่ 1
28 มิถุนายน พ.ศ. 2503  สหรัฐ ดไวต์ ดี. ไอเซนฮาวร์ [106]
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2503  บริเตนใหญ่ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 [107]
6 กันยายน พ.ศ. 2503  เดนมาร์ก สมเด็จพระราชินีอิงกริด [108]
เจ้าหญิงมาร์เกรเธอ [108]
19 กันยายน พ.ศ. 2503  นอร์เวย์ สมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 [109]
เจ้าชายฮารัลด์ มกุฎราชกุมาร [108]
21 กันยายน พ.ศ. 2503  สวีเดน สมเด็จพระราชินีลูอีส [108]
เจ้าชายเบร์ติล ดยุกแห่งฮัลลันด์ [108]
4 ตุลาคม พ.ศ. 2503  เบลเยียม สมเด็จพระราชาธิบดีโบดวง [110]
11 ตุลาคม พ.ศ. 2503  ฝรั่งเศส ชาร์ลส์ เดอ โกลล์ [111]
17 ตุลาคม พ.ศ. 2503  ลักเซมเบิร์ก แกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อต [112]
เจ้าชายเฟลิกซ์แห่งบูร์บง-ปาร์มา [108]
แกรนด์ดยุกฌ็อง [108]
24 ตุลาคม พ.ศ. 2503  เนเธอร์แลนด์ สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนา [113]
เจ้าชายแบร์นฮาร์ทแห่งลิพเพอ-บีสเทอร์เฟ็ลท์ [108]
เจ้าหญิงเบียทริกซ์ เจ้าหญิงแห่งออเรนจ์-นัสเซา [108]
21 กันยายน พ.ศ. 2503  กรีซ สมเด็จพระราชินีฟรีแดรีกี [114]
สมเด็จพระราชาธิบดีคอนสแตนตินที่ 2 แห่งกรีซ
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2506  ญี่ปุ่น เจ้าชายอากิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร [115]
เจ้าหญิงมิจิโกะ มกุฎราชกุมารี
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507  เบลเยียม โดน่า ฟาบิโอลา
22 มกราคม พ.ศ. 2511 จักรวรรดิอิหร่าน จักรพรรดินีฟาราห์
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549  สเปน สมเด็จพระราชาธิบดีฆวน การ์โลสที่ 1 [116]
สมเด็จพระราชินีโซเฟีย [116]
30 มกราคม พ.ศ. 2556  มาเลเซีย สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุล ฮาลิม มูอัซซัม ชาห์ [117]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เลื่อนกรมและตั้งกรม, เล่ม ๓, ตอน ๑, ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๙, หน้า ๑
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกรม, เล่ม ๓, ตอน ๙, ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๒๙, หน้า ๖๘
 3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งกรม, เล่ม ๓, ตอน ๓๔, ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๒๙, หน้า ๒๘๓
 4. ราชกิจจานุเบกษา, การตั้งกรมพระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงษ์ เป็น กรมหมื่นสรรพสาตรศุภกิจ, เล่ม ๕, ตอน ๓๓, ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๑, หน้า ๒๘๑
 5. ราชกิจจานุเบกษา, การรับพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนาม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ , เล่ม ๕, ตอน ๕๐, ๓๐ เมษายน พ.ศ.๑๘๘๘, หน้า ๔๓๗
 6. ราชกิจจานุเบกษา, การตั้งกรมพระองค์เจ้าวรวรรณกร สถาปนาพระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าวรวรรณกรเป็นพระองค์เจ้าต่างกรม มีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่า พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธุพงษ์, เล่ม ๖, ตอน ๓๖, ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๓๒, หน้า ๓๐๒
 7. ราชกิจจานุเบกษา, การรับพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนาม , เล่ม ๘, ตอน ๔๓, ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๔, หน้า ๓๘๕
 8. ราชกิจจานุเบกษา, การตั้งกรมพระองค์เจ้าโสภณบัณฑิตย์, เล่ม ๘, ตอน ๔๕, ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๔, หน้า ๔๐๗
 9. ราชกิจจานุเบกษา, กำหนดการรับพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนาม, เล่ม ๘, ตอน ๔๘, ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๔, หน้า ๔๓๓
 10. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘, ตอน ๕๒, ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๔, หน้า ๔๖๙
 11. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชพิธี ศรีสัจปานกาลพระราชทานพระไชยวัฒน์ องค์เล็กและเครื่องราชอิสริยาภรณ์และตั้งองคมนตรี, เล่ม ๙, ตอน ๒๖, ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๓ ๑๙๙
 12. ราชกิจจานุเบกษา, เครื่องยศแลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทาน, เล่ม ๑๓, ตอน ๑, ๕ เมษายน ค.ศ.๑๘๙๖, หน้า ๒๔
 13. ราชกิจจานุเบกษา, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทานแก่ท่านที่ได้รับพระสุพรรณบัตรและหิรัญบัตร เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓, ตอน ๓๔, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๙, หน้า ๔๑๗
 14. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประเทศยุโรป เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๔, ตอน ๒๕, ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๐, หน้า ๓๒๗
 15. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๔, ตอน ๔๑, ๙ มกราคม พ.ศ.๒๔๔๐, หน้า ๗๐๑
 16. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๕, ตอน ๓๓, ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๑, หน้า ๓๔๓
 17. 17.0 17.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๕, ตอน ๔๒, ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๑, หน้า ๔๔๓
 18. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์, เล่ม ๑๗, ตอน ๒๘, ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๓, หน้า ๓๕๖
 19. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาจักรีบรมราชวงษ์, เล่ม ๑๗, ตอน ๓๕, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓, หน้า ๕๐๐
 20. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชพิธีมหามงคลการโสกันต์, เล่ม ๒๐, ตอน ๔๑, ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๔๖, หน้า ๗๐๓
 21. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาจักรีบรมราชวงษ์, เล่ม ๒๑, ตอน ๒๗, ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๔๖๓
 22. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชพิธีมหามงคลการโสกันต์ และพระราชทานพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก, เล่ม ๒๑, ตอน ๔๔, ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๗๙๕
 23. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาจักรีบรมราชวงษ์, เล่ม ๒๑, ตอน ๔๔, ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๘๐๓
 24. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาจักรีบรมราชวงษ์, เล่ม ๒๒, ตอน ๕๐, ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๘, หน้า ๑๑๔๘
 25. 25.0 25.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๒๓, ตอน ๒๗, ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๔๔๙, หน้า ๖๗๙
 26. ราชกิจจานุเบกษา, ระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๒๔, ตอน ๓๓, ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๐, หน้า ๘๑๔
 27. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๒๖, ตอน ๐ ง, ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๒, หน้า ๒๖๒๕
 28. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๔, หน้า ๔๘
 29. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องขัตติราชอิสริยาภรณ์ มหาจักรีบรมราชวงศ์, เล่ม ๓๗, ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๓, หน้า ๓๔๕๐
 30. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๗, ตอน ๐, ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓, หน้า ๒๘๐๒
 31. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์, เล่ม ๔๐, ตอน ๐ ง, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖, หน้า ๒๖๒๖
 32. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง มหาจักรีบรมราชวงศ์, เล่ม ๔๖, ตอน ง, ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๒, หน้า ๒๙๒๘
 33. 33.0 33.1 33.2 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๑, ตอน ๐ ง, ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๗, หน้า ๓๗๐๓
 34. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๒, ตอน ๐ง, ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๘, หน้า ๑๙๘๐
 35. 35.0 35.1 35.2 35.3 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๕, ตอน ๐ ง, ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๑, หน้า ๒๘๐๑
 36. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๐, ตอน ๔๙ ง, ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๖, หน้า ๒๙๑๙
 37. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2009-02-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๖๒, ตอน ๗๐ ง, ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘, หน้า ๑๙๐๐
 38. 38.0 38.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๗, ตอน ๒๗ ง, ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, หน้า ๑๙๙๕
 39. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๙, ตอน ๒๙ ง, ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕, หน้า ๑๒๘๖
 40. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยากรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ เก็บถาวร 2019-05-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๒, ตอน ๑๑๑ ง ฉบับพิเศษ, ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘, หน้า ๑๒
 41. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๙, ตอน ๒๐๒ ง ฉบับพิเศษ, ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕, หน้า ๓๓
 42. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง มหาจักรีบรมราชวงศ์, เล่ม ๑๑๑, ตอน ๕ ข, ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗, หน้า ๕
 43. ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวพระราชพิธีโสกันต พระราชพิธีโสกันตพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุธาทิพยรัตน และพระราชทานพระสุพรรณบัตรและเครื่องราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ฟ้าสุธาทิพยรัตน, เล่ม ๔, ตอน ๓๘, ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๐, หน้า ๓๐๐
 44. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, เล่ม ๙, ตอน ๕๒, ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๓๕, หน้า ๔๕๗
 45. ราชกิจจานุเบกษา, เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์และเครื่องยศที่พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอที่ได้รับพระสุพรรณบัตร, เล่ม ๑๓, ตอน ๔๕, ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๙, หน้า ๕๔๘
 46. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายใน, เล่ม ๓๘, ตอน ง, ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔, หน้า ๑๖๐๔
 47. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๓๘, ตอน๐ ง, ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๔, หน้า ๒๓๗๖
 48. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักกรีบรมราชวงศ์ เก็บถาวร 2009-02-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๙, ตอน ง, ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๕, หน้า ๒๓๔๕
 49. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝ่ายใน, เล่ม ๔๒, ตอน ๐ง, ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๘, หน้า ๓๖๗๐
 50. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๗, ตอน ๑๘ ง, ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓, หน้า ๑๓๔๙
 51. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๖๗, ตอน ๒๔ ง ฉบับพิเศษ, ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๓, หน้า ๑
 52. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องขัตติยาราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์, เล่ม ๗๔, ตอน ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๙๒
 53. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๘, ตอน ๑๐๔ ง ฉบับพิเศษ, ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔, หน้า ๑๗
 54. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องขัตติราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี, เล่ม ๘๔, ตอน ๑๒๘ ง ฉบับพิเศษ, ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐, หน้า ๒๖
 55. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-09-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๘, ตอน ๑๕๑ ง ฉบับพิเศษ, ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔, หน้า ๓๐
 56. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2011-11-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๑, ตอน ๑๔๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๗, หน้า ๑
 57. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ เก็บถาวร 2019-05-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๔, ตอน ๙ ง ฉบับพิเศษ, ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐, หน้า ๖
 58. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๔, ตอน ๓๐ ง, ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐, หน้า ๑๕๓๗
 59. "ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 133 (39ข): 2. 11 พฤษภาคม 2562.
 60. "ประกาศสถาปนา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (15ข): 8. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 61. "ประกาศสถาปนา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 136 (15ข): 9. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-05-05. สืบค้นเมื่อ 2019-05-05. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
 62. ราชกิจจานุเบกษา, ถวายบังคมพระบรมรูปและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-05-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐, ตอน ๓๔, ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๑๘๙๓, หน้า ๓๖๗
 63. ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวรับพระราชสาสน์ พระราชสาสน์จากกษัตริย์ในประเทศยุโรปที่ทรงยินดีในการได้รับพระราชสาสน์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔, ตอน ๒๖, ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๓๐, หน้า ๒๑๔
 64. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชสาสนไปญี่ปุ่น เก็บถาวร 2019-05-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔, ตอน ๓๗, ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๓๐, หน้า ๒๙๖
 65. ราชกิจจานุเบกษา, การรับฮิสอิมปีเรียลไฮเนสแกรนด์ดุกซารวิตส์กรุงรุสเซีย เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗, ตอน ๕๒, ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๓๓, หน้า ๔๗๕
 66. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙, ตอน ๓๘, ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๓๕, หน้า ๓๑๖
 67. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๔, ตอน ๑๒, ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๑๘๙๗, หน้า ๑๔๙
 68. 68.0 68.1 68.2 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประเทศยุโรป เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๔, ตอน ๒๕, ๑๙ กันยายน พ.ศ.๑๘๙๗, หน้า ๓๒๗
 69. 69.0 69.1 69.2 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ประเทศยุโรป เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๕, ตอน ๔๑, ๘ มกราคม พ.ศ.๒๔๔๑, หน้า ๔๒๑
 70. 70.0 70.1 70.2 70.3 70.4 70.5 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ประเทศยุโรป เก็บถาวร 2019-05-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๕ , ตอน ๔๓, ๒๒ มกราคม พ.ศ.๑๘๙๙, หน้า ๔๔๘
 71. 71.0 71.1 71.2 71.3 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทีประเทศยุโรป เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๕, ตอน ๔๙, ๕ มีนาคม พ.ศ.๑๘๙๙ , หน้า ๕๒๓
 72. 72.0 72.1 72.2 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ประเทศยุโรป เก็บถาวร 2019-05-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๕, ตอน ๕๑, ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๑๘๙๙, หน้า ๕๕๙
 73. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๕, ตอน ๓๗, ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๑, หน้า ๓๘๘
 74. 74.0 74.1 74.2 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ประเทศยุโรป เก็บถาวร 2019-05-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๖, ตอน ๔๑, ๒๓ เมษายน พ.ศ.๑๘๙๙, หน้า ๕๕
 75. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประเทศยุโรป (ต่อแผ่นที่ ๔ หน้า ๕๘) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๖, ตอน ๕, ๓๐ เมษายน พ.ศ.๑๘๙๙, หน้า ๖๓
 76. 76.0 76.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประเทศยุโรป (ต่อแผ่นที่ ๕ หน้า ๖๔) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๖, ตอน ๖, ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๑๘๙๙, หน้า ๘๒
 77. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประเทศยุโรป (ต่อแผ่นที่ ๖ หน้า ๘๓) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๖, ตอน ๗, ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๑๘๙, หน้า ๙ ๘๙
 78. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประเทศยุโรป (ต่อแผ่นที่ ๗ หน้า ๙๐) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๖, ตอน ๘, ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๑๘๙๙, หน้า ๑๑๐
 79. ราชกิจจานุเบกษา, บอกอรรคราชทูตสยาม เรื่องเฝ้าถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์เอมเปรสกรุงญี่ปุ่นถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บรมมหาจักรีวงษ์ฝ่ายใน ซึ่งสมเด็จพระบรมราชินีนารถมีพระราชเสาวณีย์โปรดเกล้า ฯ ให้เชิญมาถวายเอมเปรสญี่ปุ่น เก็บถาวร 2019-05-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๖, ตอน ๔๖, ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๔๒, หน้า ๖๕๘
 80. 80.0 80.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประเทศยุโรป (ต่อแผ่นที่ ๙ หน้า ๑๓๐) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๖, ตอน ๑๐, ๔ มิถุนายน พ.ศ.๑๘๙๙, หน้า ๑๓๔
 81. 81.0 81.1 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประเทศยุโรป (ต่อแผ่นที่ ๑๐ หน้า ๑๓๖) เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๖, ตอน ๑๑, ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๑๘๙๙, หน้า ๑๔๓
 82. ราชกิจจานุเบกษา, การรับฮิสรอแยลไฮเนส ปรินศเฮนรี สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรุงปรุสเซีย เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๖, ตอน ๓๙, ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๒, หน้า ๕๕๐
 83. ราชกิจจานุเบกษา, ข้อความในใบบอกพระยาฤทธิรงค์รณเฉท อรรคราชทูตสยามกรุงญี่ปุ่น เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์ มหาจักรีบรมราชวงษ์แก่มกุฎราชกุมาร กรุงญี่ปุ่น เก็บถาวร 2019-05-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๗, ตอน ๓๗, ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๓, หน้า ๕๒๗
 84. 84.0 84.1 ราชกิจจานุเบกษา, ส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปพระราชทานเจ้าต่างประเทศ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๙, ตอน ๑๑, ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๔๕, หน้า ๑๘๗
 85. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-05-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 19, ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๕, หน้า ๑๔๖
 86. ราชกิจจานุเบกษา, ส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปพระราชทาน เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๙, ตอน ๙, ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๔๕, หน้า ๑๔๗
 87. ราชกิจจานุเบกษา, ส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปพระราชทานเจ้าต่างประเทศ ฮิสรอแยล ไฮเนส ปรินศ์ ดองการ์ลอส เดอร์บัวร์บอง แห่งฝรั่งเศส เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๙, ตอน ๑๐, ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๔๕, หน้า ๑๖๖
 88. ราชกิจจานุเบกษา, ส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรกรีบรมราชวงษ์พระราชทานแก่ มองซิเออ เอมินลูเบด์ ประธานาธิบดีแห่งฝรั่งเศส เก็บถาวร 2019-05-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๙, ตอน ๒๘, ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๔๕, หน้า ๕๗๘
 89. ราชกิจจานุเบกษา, ส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชรุจิไปพระราชทาน เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๙, ตอน ๒๓, ๗ กันยายน พ.ศ.๒๔๔๕, หน้า ๔๗๐
 90. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๑, ตอน ๔๓, ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๔๔๗, หน้า ๗๗๕
 91. ราชกิจจานุเบกษา, การรับฮิสรอแยล ไฮเนสปรินซ์อาดาลเบิด แห่งกรุงปรุสเซีย เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๑, ตอน ๓๖, ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๔๗, หน้า ๖๔๕
 92. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-05-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๓, ตอน ๓๕, ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๔๙, หน้า ๘๙๓
 93. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาจักรีบรมราชวงษ์ เก็บถาวร 2019-05-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๔, ตอน ๑๕, ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๐, หน้า ๓๘๘
 94. ราชกิจจานุเบกษา, ส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปพระราชทาน เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๒๘, ตอน ๐ ง, ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๔, หน้า ๑๖๙๕
 95. ราชกิจจานุเบกษา,พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาจักรีบรมราชวงศ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน,เล่ม ๓๔, ตอน ๐ ง, ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๐, หน้า ๑๓๙๕
 96. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๓๔, ตอน ๐ ง, ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๔๖๐, หน้า ๓๕๓๑
 97. 97.0 97.1 ราชกิจจานุเบกษา, ส่งเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ไปพระราชทาน เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๒, ตอน ๐ ง, ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๖๘, หน้า ๓๓๔๓
 98. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๖, ตอน ๐ ง, ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๗๒, หน้า ๔๑๒๘
 99. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-05-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๘, ตอน ๐ ง, ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๗๔, หน้า ๔๖๕๒
 100. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-05-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๔๘, ตอน ๐ ง, ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๔, หน้า ๓๓๗๓
 101. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๔, ตอน ๐ ง, ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๘๐, หน้า ๒๙๐๓
 102. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปพระราชทาน เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๖,ตอน ๐ง, ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๒, หน้า ๑๐๐๒
 103. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปพระราชทาน เก็บถาวร 2019-05-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๕๖, ตอน ๐ ง, ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๘๒, หน้า ๑๑๔๑
 104. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2019-05-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๖๖, ตอน ๕, ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๒, หน้า ๒๘๘
 105. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง ถวายเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์แด่พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชา เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๑, ตอน ๘๖ ง, ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๗, หน้า ๒๘๘๐
 106. ราชกิจจานุบเกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ มหาจักรีบรมราชวงศ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๙, ตอน ๖๒ ง, ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๕, หน้า ๑๕๕๔
 107. ราชกิจจานุบเกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถวายเครื่องขัติยราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งประเทศอังกฤษ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๑, ตอน ๘๕ ง, ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๗, หน้า ๒๓๐๑
 108. 108.0 108.1 108.2 108.3 108.4 108.5 108.6 108.7 108.8 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-04-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๒, ตอน ๑๑๓ ง, ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๘, หน้า ๓๒๖๓
 109. ราชกิจจานุบเกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถวายเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ แด่พระมหากษัตริย์แห่งประเทศนอรเว เก็บถาวร 2019-05-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๒, ตอน ๑๑๓ ง, ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๘, หน้า ๓๓๓๕
 110. ราชกิจจานุบเกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถวายเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ แด่พระมหากษัตรืย์แห่งประเทศเบลเยี่ยม เก็บถาวร 2019-05-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๒, ตอน ๑๑๓ ง, ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๘, หน้า ๓๓๓๖
 111. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องขัติยาชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๑, ตอน ๘๕ ง, ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๗, หน้า ๒๓๐๒
 112. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี พระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๒, ตอน ๑๑๓ ง, ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๘, หน้า ๓๓๓๗
 113. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถวายเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งประเทศเนเทอร์แลนด์, เล่ม ๘๒, ตอน ๑๑๓ ง, ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๘, หน้า ๓๓๓๘
 114. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศกรีซ เก็บถาวร 2014-12-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๐, ตอน ๓๕ ง, ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๐๖, หน้า ๑๑๐๓
 115. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2014-12-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๑, ตอน ๒๒ ง, ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๗, หน้า ๕๗๒
 116. 116.0 116.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดี ฆวน คาร์ลอส ที่ ๑ และสมเด็จพระราชินีโซเฟียแห่งสเปน เก็บถาวร 2014-08-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๓, ตอน ๗ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙, หน้า ๖
 117. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แด่สมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย เก็บถาวร 2019-05-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๓๐, ตอน ๖ ข, ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖, หน้า ๑

บรรณานุกรม[แก้]

 • สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, ตำนานเครื่องราชอิศริยาภรณ์สยาม, พระนคร, โสภณพิพรรฒธนากร, 2468.