ชนิกา ตู้จินดา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ชนิกา ตู้จินดา
นายกรัฐมนตรี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 เมษายน พ.ศ. 2483 (80 ปี)
พรรคการเมือง ประชาธิปัตย์
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ชนิกา ตู้จินดา ( 25 เมษายน พ.ศ. 2483 ) เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ท่านหนึ่งของประเทศไทย

การศึกษา[แก้]

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๖
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขากุมารเวชศาสตร์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๐๘
 • Diplomate American Board of Pediatrios ขณะศึกษา ณ Children's Hospital, Harvard University, USA พ.ศ. ๒๕๑๓
 • Master of Science (Pediatrics) University of Colorado Medical Center, U.S.A. พ.ศ. ๒๕๑๔
 • อนุมัติบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์จากแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๑๘
 • ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑

หน้าที่การงาน[แก้]

 • อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ประธานโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินทร์
 • ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • อุปนายกคนที่ ๑ ของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล HA และ HPH ของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หน้าที่การงานในปัจจุบัน[แก้]

 • นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
 • ประธานศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์

ชีวิตครอบครัว[แก้]

บิดา คือ พ.อ.แสง จุละจาริตต์ อดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ลำดับที่ 13 มารดา คือ นางอำนวย จุละจาริตต์ (ณ ระนอง)

พี่น้อง
 1. พล.ต. สุชาติ จุละจาริตต์
 2. นายสมชาย จุละจาริตต์ อดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ลำดับที่ 21
 3. ศ.พญ. ชนิกา ตู้จินดา
 4. นายชาติชาย จุละจาริตต์
คู่สมรส
 • ศ.นพ.มนตรี ตู้จินดา
บุตร - ธิดา
 1. นาง มนนิกา ณ สงขลา
 2. พญ. ชนิษฎา ตู้จินดา
 3. นาย ธานิสสร ตู้จินดา

รางวัลเคยที่ได้รับ[แก้]

 • ได้รับรางวัลแม่ดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐
 • เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔
 • รางวัลสตรีไทยดีเด่น จากสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗
 • รางวัลบุคลากรดีเด่น ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐
 • รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๔

ผลงานทางวิชาการ[แก้]

 • คู่มือเลี้ยงลูก
 • เรื่องสั้นของหมอชนิกา
 • หมอชนิกาตอบปัญหาเด็กวัย 1-4 ปี
 • เคล็ดลับแม่มือใหม่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]