ชนิกา ตู้จินดา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ชนิกา ตู้จินดา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 เมษายน พ.ศ. 2483 (82 ปี)
พรรค ประชาธิปัตย์
ศาสนา พุทธ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ชนิกา ตู้จินดา ( 25 เมษายน พ.ศ. 2483 ) เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ ได้รับการยกย่องเป็นปูชนียแพทย์แพทยสภา[1]

การศึกษา[แก้]

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๖
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขากุมารเวชศาสตร์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๐๘
 • Diplomate American Board of Pediatrios ขณะศึกษา ณ Children's Hospital, Harvard University, USA พ.ศ. ๒๕๑๓
 • Master of Science (Pediatrics) University of Colorado Medical Center, U.S.A. พ.ศ. ๒๕๑๔
 • อนุมัติบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์จากแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๑๘
 • ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑

หน้าที่การงาน[แก้]

 • อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ประธานโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินทร์
 • ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • อุปนายกคนที่ ๑ ของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล HA และ HPH ของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

พย.ชนิกา เคยสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2544 ลำดับที่ 33 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง เนื่องจากลาออกจากสมาชิกพรรค

หน้าที่การงานในปัจจุบัน[แก้]

 • นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
 • กรรมการ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
 • ประธานศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์

ชีวิตครอบครัว[แก้]

บิดา คือ พ.อ.แสง จุละจาริตต์ อดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ลำดับที่ 7 มารดา คือ นางอำนวย จุละจาริตต์ (ณ ระนอง)

พี่น้อง
 1. พล.ต. สุชาติ จุละจาริตต์
 2. นายสมชาย จุละจาริตต์ อดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ลำดับที่ 15
 3. ศ.พญ. ชนิกา ตู้จินดา
 4. นายชาติชาย จุละจาริตต์
คู่สมรส
 • ศ.นพ.มนตรี ตู้จินดา
บุตร - ธิดา
 1. นาง มนนิกา ณ สงขลา
 2. พญ. ชนิษฎา ตู้จินดา
 3. นาย ธานิสสร ตู้จินดา

รางวัลเคยที่ได้รับ[แก้]

 • ได้รับรางวัลแม่ดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐
 • เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔
 • รางวัลสตรีไทยดีเด่น จากสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗
 • รางวัลบุคลากรดีเด่น ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐
 • รางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๔

ผลงานทางวิชาการ[แก้]

 • คู่มือเลี้ยงลูก
 • เรื่องสั้นของหมอชนิกา
 • หมอชนิกาตอบปัญหาเด็กวัย 1-4 ปี
 • เคล็ดลับแม่มือใหม่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ปูชนียแพทย์แพทยสภา
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๖, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๑
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๖
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา ประจำปี ๒๕๔๔, เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๗ ข หน้า ๑, ๑๑ เมษายน ๒๕๔๖
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๗๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๗๙, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๕