ภิญโญ สุวรรณคีรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ภิญโญ สุวรรณคีรี
Pinyo-1.jpg
เกิด10 มีนาคม พ.ศ. 2480 (84 ปี)
จังหวัดสงขลา  ไทย
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่า
รางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)
ผลงานสำคัญ
โครงการสำคัญ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี (เกิด 10 มีนาคม พ.ศ. 2480) เป็นสถาปนิกชาวไทย อดีตอาจารย์และอาจารย์พิเศษประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี[1] นักการศึกษาสถาปัตยกรรมไทยประเพณี ราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ประเภทสถาปัตยศิลป์ รศ.ดร.ภิญโญ มีผลงานด้านสถาปัตยกรรมไทยมากมายทั้งในประเทศไทย รวมถึงต่างประเทศ จนได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม)

ประวัติ[แก้]

รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี เกิดเมื่อ 10 มีนาคม พ.ศ. 2480 เป็นบุตรของนายซ้อน และนางรื่น สุวรรณคีรี มีความสนใจงานด้านสถาปัตยกรรมไทยมาตั้งแต่เด็ก ๆ ในขณะที่มีอายุ 8 ขวบ พระครุปทุมธรรมธารี วัดสามบ่อ จังหวัดสงขลา ได้นำไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม เนื่องจากพระครูปทุมธรรมธารี มีความสามารถพิเศษ คือ เป็นช่างลาย เมื่อมีงานที่วัด ท่านพระครูฯ ก็จะลงมือเขียนลวดลายต่าง ๆ ด้วยตัวท่านเอง และเมื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี เกิดความสนใจและช่วยเป็นลูกมือ ท่านพระครูฯ จึงได้สอนการเขียนลายต่าง ๆ ให้ พระครูปทุมธรรมธารี นอกจากจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการเขียนลายแล้ว ท่านยังมีความเชี่ยวชาญในการแกะลายฉลุไม้ ซึ่งใช้ประดับหน้าบันวัด กุฏิ โรงเรียน เป็นต้น ทำให้ท่านมีลูกศิษย์ที่เป็นช่างเป็นจำนวนมาก และในทุก ๆ วันพระบรรดาช่างทั้งหลายจะมาแลกเปลี่ยนวิชาความรู้กันและช่วยท่านพระครูฯ ทำงานต่าง ๆ และเมื่อช่างเหล่านั้นเห็นถึงความสนใจและตั้งใจของ รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี จึงช่วยกันถ่ายทอดงานช่างต่าง ๆ ให้ เช่น การแกะรูปหนังตะลุง ลายประดับอาคาร ลายประดับเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลวดลายต่าง ๆ มาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็ก

การศึกษา[แก้]

เรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่ง รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ออกแบบร่วมกับเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี
โถงภายในสถานีสนามไชย

การทำงาน[แก้]

ราชบัณฑิตภิญโญ สุวรรณคีรีในระหว่างการทำงาน

รางวัล และ เกียรติคุณ[แก้]

จากการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมไทยจนเป็นที่ยอมรับ ทำให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ คนดีศรีมหาวชิราวุธ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาปนิกดีเด่น บุคคลตัวอย่างด้านการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมไทย สถาปนิกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมไทย ประเภทกิจกรรมและโครงการดีเด่น สถาปนิกผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ และสืบทอดผลงานสถาปัตยกรรมไทย การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม (สถาปัตยกรรมไทย) ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ดม.ศ.) รางวัลนิคเคอิเอเชีย ไพรซ์ สาขาศิลปวัฒนธรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย

อาจารย์ภิญโญได้รับเชิดชูเกียรติจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นศาสตราภิชาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2554 ในสาขาสถาปัตยกรรม

 • 2531: โล่เชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ มูลนิธิมหาวชิราวุธ
 • 2531: ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • 2536: บุคคลตัวอย่างด้านอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2536: ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • 2537: พระราชทานกิตติบัตร สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 2537: รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • 2538: พระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ
 • 2539: สถาปนิกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมไทย คณะกรรมการวันอนุรักษ์มรดกไทย
 • 2540: โล่เชิดชูเกียรติคนดีศรีมหาวชิราวุธ สมาคมนักเรียนเก่ามหาวชิราวุธ
 • 2540: สถาปนิกดีเด่นด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และสืบทอดผลงานสถาปัตยกรรมไทย คณะกรรมการวันอนุรักษ์มรดกไทย
 • 2540: บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม คณะอนุกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
 • 2543: รางวัลนิคเคอิ เอเชียไพรซ์ (สาขาศิลปวัฒนธรรม) (เข้ารับมอบรางวัล เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๓ ณ ประเทศญี่ปุ่น)
 • 2544: รางวัลเอเซียแปซิฟิก (สาขาศิลปวัฒนธรรม) (ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก)
 • 2544: ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • 2545: ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2546: ราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม ประเภทสถาปัตยศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
 • 2549: เพชรสยาม มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ชีวิตส่วนตัว[แก้]

ภิญโญ สุวรรณคีรี สมรสกับ นางลาวัณย์ สุวรรณคีรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ผลงานออกแบบ[แก้]

 • พ.ศ. ๒๕๐๙ ออกแบบอาคารประถมพุทธศาสตร์ จิตตภาวันวิทยาลัย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๑๑ ออกแบบอาคารห้องสมุดวิจารณ์ธรรม จิตตภาวันวิทยาลัย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๑๒
  • ออกแบบอาคารมัธยมพุทธศาสตร์ จิตตภาวันวิทยาลัย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
  • ออกแบบตำหนักสมเด็จ จิตตภาวันวิทยาลัย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๑๓ ออกแบบพระอุโบสถ วัดเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๑๔ ออกแบบฉากนาฏศิลป์ไทย ตอนนารายณ์ปราบนนทุก เพื่อเผยแพร่ศิลปะและนาฏศิลป์ไทยในงาน Thailand Night ณ เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพ็นซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. ๒๕๑๖ ออกแบบหอพระพุทธรูปพนัสบดี อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๑๗ ออกแบบพระอุโบสถวัดอรัญญิกาวาส จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๑๘
  • ออกแบบพระอุโบสถวัดไทยนิยม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
  • ออกแบบตกแต่งพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารท่านอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จังหวัดสกลนคร
 • พ.ศ. ๒๕๑๙ ออกแบบพระมหาเจดีย์วัดเกตุมวดี จังหวัดสมุทรสาคร
 • พ.ศ. ๒๕๒๐ ออกแบบพระมหาเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ วัดธรรมมงคล พระโขนง กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. ๒๕๒๑
  • ออกแบบศาลาไทย และกำแพงแก้ว วัดเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
  • ออกแบบศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ออกแบบตกแต่งพระอุโบสถวัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกแบบตกแต่งพิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร ท่านอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร
 • พ.ศ. ๒๕๒๓ ออกแบบอาคารอนุสรณ์ตระกูลเจียรวนนท์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๒๔
 • พ.ศ. ๒๕๒๕ ออกแบบพระมหาเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
 • พ.ศ. ๒๕๒๖ ออกแบบศาลพระลักษมีเทวี ธนาคารกรุงเทพ สีลม กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. ๒๕๒๗
  • ออกแบบเมรุพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดอุดรธานี
  • ออกแบบพลับพลาที่ประทับในอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ออกแบบพระอุโบสถวัดคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  • ออกแบบหอระฆัง วัดคลองมหาสวัสดิ์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  • ร่วมบูรณะหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๒๘
  • ออกแบบพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดอุดรธานี
  • ออกแบบเมรุพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่คำดี วัดถ้ำผาปู่ จังหวัดเลย
  • ออกแบบพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าศรีสุริโยทัย จังหวัดสระบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๒๙
  • ออกแบบหอพระพุทธรูปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต
  • ออกแบบศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดพะเยา
  • ออกแบบประตูชัยขุนเจืองธรรมิกราช กองพลที่ ๑๗ จังหวัดพะเยา
  • ออกแบบวิหารพระพุทธรูปวัดอนาลโย จังหวัดพะเยา
  • ออกแบบพระพุทธรูปนาคปรกสูง ๖๐ เมตร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
  • ออกแบบพระอุโบสถมูลนิธิธรรมกาย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดสมุทรสงคราม
  • ออกแบบประตูชัยกองทัพภาพที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก
  • ออกแบบเมรุพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่แหวน สุจิณโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ. ๒๕๓๐
  • ออกแบบพระอุโบสถวัดคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม
  • ออกแบบศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดกระบี่
  • ออกแบบพิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร ท่านอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัย จังหวัดอุดรธานี
 • พ.ศ. ๒๕๓๑
  • ออกแบบสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสงขลา
  • ออกแบบอาคารพุ่มข้าวบิณฑ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช
  • ออกแบบศาลาไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  • ออกแบบศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
  • ออกแบบโรงเรียนปริยัติธรรม วัดโพธิ์บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ออกแบบหอพระศิวเทพ ถนนปิ่นเกล้านครชัยศรี กรุงเทพฯ
  • ออกแบบหอพระภาณุรังษี วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี
  • ออกแบบพระบรมราชานุสรณ์ ๒ รัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ออกแบบศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (เรือนไทยหมู่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๓๒
  • ออกแบบหอฉัน วัดสทิงพระ จังหวัดสงขลา
  • ออกแบบซ่อมแซมพระอุโบสถจังหวัดสทิงพระ จังหวัดสงขลา
  • ออกแบบพระอุโบสถวัดเขาไชยสน จังหวัดพัทลุง
  • ออกแบบหอพระพุทธสีหภูมิบาล วิทยาลัยปกครอง กระทรวงมหาดไทย จังหวัดปทุมธานี
 • พ.ศ. ๒๕๓๓
  • ออกแบบวิหารหลวงพ่อสด วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี
  • ออกแบบสำนักแม่ชี เรือนไทยหมู่ เสถียรธรรมสถาน ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ
  • ออกแบบเรือนไทยหมู่ภาณุวัฒน์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 • พ.ศ. ๒๕๓๔
  • ออกแบบศาลารายวัดศิริพงษ์ ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ
  • ออกแบบฟาร์มจระเข้ บริษัทฟาร์มจระเข้พัทยา จังหวัดชลบุรี
  • ออกแบบศาลาการเปรียญ วัดหนองโดน จังหวัดสระบุรี
  • ออกแบบหอพระพุทธพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
 • พ.ศ. ๒๕๓๕
  • ออกแบบศาลพระทักษะเทวาธิราช
  • ออกแบบศาลาพระราชกรณียกิจ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
  • ออกแบบพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๔ อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ออกแบบหอพระพุทธรูปโรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
  • ออกแบบศาลฎีกา กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. ๒๕๓๖
  • ออกแบบพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารท่านอาจารย์บุญ จังหวัดสกลนคร
  • ออกแบบพระอุโบสถวัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพฯ
  • ออกแบบเรือนไทยหมู่มูลนิธิขจรประศาสน์ จังหวัดนนทบุรี
  • ออกแบบพระอุโบสถวัดป่ามัชฌิมาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์
  • ออกแบบศาลพระพรหม ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
  • ออกแบบศาลาธรรมแผ่นดินทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ออกแบบเมรุวัดเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชุบรี
  • ออกแบบเมรุวัดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  • ออกแบบหอพระพุทธรูป โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
 • พ.ศ. ๒๕๓๗
  • ออกแบบอาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • ออกแบบศาลพระศิวะและพระแม่อุมา โครงการพงษ์ศิริชัยคอมเพล็กซ์ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
  • ออกแบบศาลหลักเมืองอุดร จังหวัดอุดรธานี
  • ออกแบบพระอุโบสถวัดสิรินทรมหาวิหาร อำเภออ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม
  • ออกแบบเมรุถาวรวัดพระงาม จังหวัดนครปฐม
  • ออกแบบพระพุทธรูปใหญ่ ประจำวัดโคกมน ของหลวงปู่ชอบ จังหวัดเลย
  • ออกแบบวิหารพระพุทธรูป “พระพุทธเทวประชานาถบพิตร” วัดทรงธรรม อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
 • พ.ศ. ๒๕๓๘
  • ออกแบบพระอุโบสถ วัดไทยกุสินารามหาวิหาร ประเทศอินเดีย
  • ออกแบบหอพระพุทธรูป “สมเด็จมหาราชทรงครุฑ ภปร.” ประจำโรงเรียนนวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หมู่บ้านสัมมากร กรุงเทพฯ
 • พ.ศ. ๒๕๓๙
  • ออกแบบพระอุโบสถ วัดไทยลุมพินีมหาวิหาร ประเทศเนปาล
  • ออกแบบบุษบก ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
  • ออกแบบหอพระ”พุทธพุทธารญาณ” โรงเรียนราชวินิตศึกษา จังหวัดลพบุรี
  • ออกแบบพระมหาเจดีย์วัดทิพย์รัฐนิมิต (วัดบ้านจิก) จังหวัดอุดรธานี
 • พ.ศ. ๒๕๔๐
  • ออกแบบพระตำหนักแปรพระราชฐาน อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการคืนสู่แผ่นดินเกิดลุ่มน้ำปากพนัง สนองพระราชดำริ
  • ออกแบบพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม จังหวัดกระบี่
  • ออกแบบหอพระฟาร์มจระเข้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๔๑
  • ออกแบบหอประชุม เปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
  • ออกแบบเจดีย์พระธาตุ วัดภูริทัตตปฏิปทาราม ตำบลสามโคก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
  • ออกแบบศาลาไทยกาญจนาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ สวนสาธารณะโมดิอิน กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล
  • ออกแบบศูนย์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • ออกแบบตกแต่งวิหารพระนาคปรก วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
 • พ.ศ. ๒๕๔๒
  • ออกแบบบุษบกประดิษฐานพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ออกแบบพระพุทธมหามงคลมหาราช อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • พ.ศ. ๒๕๔๓
  • ออกแบบศาลาไทยเมืองฮัมบวร์ค ประเทศเยอรมนี
  • ออกแบบหอระฆัง วัดพุทธปทีป ประเทศอังกฤษ
  • ออกแบบตำหนักสมเด็จฯ วัดไทยลุมพินีมหาวิหาร ประเทศเนปาล
 • พ.ศ. ๒๕๔๔
  • ออกแบบเรือนไทยหมู่ ณ เมืองคลินตัน ประเทศแคนนาดา (ECHO VALLEY RANCH RESORT, Jesmond, Clinton, BC Canada.
  • ออกแบบกำแพงแก้วและประตู วัดพุทธปทีป ประเทศอังกฤษ
 • พ.ศ. ๒๕๔๕
  • ออกแบบหมู่เรือนไทย เรือนรับรองสถาบันการแพทย์แผนไทย จังหวัดนนทบุรี
  • ออกแบบศาลาหลักเมืองจังหวัดยะลา
 • พ.ศ. ๒๕๔๖
  • ออกแบบพระประธาน วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี
  • ออกแบบพลับพลาสมเด็จพระนางเจ้าฯ จังหวัดปัตตานี
  • ออกแบบหอพระโพธิ์ทอง จังหวัดอุดรธานี
 • พ.ศ. ๒๕๔๗
  • ออกแบบพระประธานหยก วัดไทยลุมพินีมหาวิหาร ประเทศเนปาล
  • ออกแบบศาลาการเปรียญวัดทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
  • ออกแบบเรือนไทยวรรณคดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ จังหวัดปทุมธานี
  • ออกแบบเมรุฌาปนกิจวัดมงคลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
 • พ.ศ. ๒๕๔๘
  • ออกแบบหอพระมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
  • ออกแบบศาลาไทยอีสเวสเซ็นเตอร์ ฮอนโนลูลู ประเทศฮาวาย
  • ออกแบบบุษบกพระบรมสารีริกธาตุ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภออ้อมน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ออกแบบพระอุโบสถ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภออ้อมน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • ออกแบบพระอุโบสถวัดกะเบียด จังหวัดนครศรีธรรมาราช
 • พ.ศ. ๒๕๔๙
  • ออกแบบหมู่กุฏิสงฆ์ วัดพยัคฆาราม จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ออกแบบบ้านคุณวิทยา ชนาพรรณ จังหวัดสมุทรปราการ
  • ออกแบบพระจตุคามรามเทพ พระประจำจังหวัดกระบี่
  • ออกแบบพระไภษัชคุรุไวทูรประภา วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี
  • ออกแบบเรือนไทย ศ.อุดม วโรดมสิกขดิตถ์
  • ออกแบบพระประธานและพระอุโบสถ วัดโป่งขนมจีน จังหวัดจันทบุรี
  • ออกแบบเรือนไทยหมู่ พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
 • พ.ศ. ๒๕๕๐
  • ออกแบบศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เมืองชิคาโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ออกแบบเรือนสปาและศาลาขายเครื่องดื่ม บูรพากอล์ฟพัทยา จังหวัดชลบุรี
  • ออกแบบวิหารอนุสรณ์สถาน คุณพงษ์จรี ตันนาภัย วัดกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
  • ออกแบบพระมหาเจดีย์ วัดเมือง จังหวัดยะลา
  • ออกแบบพระจตุคามรามเทพ จ้าวเศรษฐีศรีวิชัย จังหวัดสงขลา
 • พ.ศ. ๒๕๕๘
  • ออกแบบตกแต่งภายในสถานีสนามไชย ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง - บางแค กรุงเทพฯ

อ้างอิง[แก้]

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/052/18.PDF
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
 3. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2550 เล่ม 124 ตอนที่ 18ข วันที่ 5 ธันวาคม 2550
 4. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ศิลปินแห่งชาติ) เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๔ ข ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ หน้า ๑๖๑
 5. ราชกิจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ประจำปี ๒๕๔๑ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา จำนวน ๖ ราย) เล่ม 116, ตอน 7ข, 30 เมษายน พ.ศ. 2542, หน้า 11

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]