เหรียญราชนิยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เหรียญราชนิยม
มอบโดย พระมหากษัตริย์ไทย
อักษรย่อร.น.
ประเภทเหรียญบำเหน็จกล้าหาญ
วันสถาปนา29 กันยายน พ.ศ. 2455
ประเทศไทย ราชอาณาจักรไทย
จำนวนสำรับไม่จำกัดจำนวน
แพรแถบ
ผู้สมควรได้รับผู้ที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้เป็นประโยชน์อย่างสำคัญ
มอบเพื่อผู้มีความปรารถนาและเต็มใจกระทำหน้าที่พลเมืองดี เข้าฝ่าอันตรายโดยไม่เกรงภัยที่อาจเกิดแก่ชีวิตของตนหรือได้เสี่ยงภัยช่วยผู้อื่นให้พ้นอันตราย แต่ต้องมิใช่เป็นการกระทำเพราะความจำเป็น หรือทำตามตำแหน่งหน้าที่ของตน
สถานะพ้นสมัยพระราชทาน
ผู้สถาปนาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ล้มเลิกพ.ศ. 2506
สถิติการมอบ
รายแรกเยนซ์ ฟอล์กแมน
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456
รายล่าสุดเตี๋ยม ฟูสกุล
22 กรกฎาคม พ.ศ. 2506
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 1
รองมาเหรียญปราบฮ่อ

เหรียญราชนิยม เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้อักษรย่อว่า ร.น. ปัจจุบันพ้นสมัยการพระราชทานแล้ว

ประวัติ[แก้]

เหรียญราชนิยม เป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้อักษรย่อว่า ร.น. สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ให้เป็นประโยชน์อย่างสำคัญ อันแสดงว่าผู้นั้นมีความปรารถนาและเต็มใจกระทำหน้าที่พลเมืองดี เข้าฝ่าอันตรายโดยไม่เกรงภัยที่อาจเกิดแก่ชีวิตของตนหรือได้เสี่ยงภัยช่วยผู้อื่นให้พ้นอันตราย แต่ต้องมิใช่เป็นการกระทำเพราะความจำเป็น หรือทำตามตำแหน่งหน้าที่ของตน

ลักษณะของเหรียญ[แก้]

เป็นเหรียญเงินรูปกลม ด้านหน้ามีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีอักษรจารึกพระปรมาภิไธยว่า มหาราชา ปรเมน์ทรมหาวชิราวุโธ สยามรัชกาล พุทธศาสนุ ปัตถัมภโก ด้านหลังจารึกอักษรว่า ทรงพระราชนิยมพระราชทาน ข้างบนมีห่วงห้อยกับแพรแถบสีดำและเหลือง กว้าง 3 เซนติเมตร สำหรับสตรีแพรแถบเป็นรูปแมลงปอ ไม่มีประกาศนียบัตร ประดับที่หน้าอกเสื้อเบื้องขวา