รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี (ชั้น 1-4)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้น 1-4

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 สำหรับบำเหน็จความดีความชอบแก่ผู้ทำความชอบพิเศษเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ราชการทหาร ไม่ว่ายามสงบหรือยามสงคราม ตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร[1]

ปัจจุบัน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี แบ่งออกเป็น 6 ชั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยชั้นเสนางคะบดีจัดเป็นชั้นสูงสุด พระราชพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีนั้น ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งเก่าและใหม่จะเข้าร่วมในพระราชพิธีเฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาด้วย[2] การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้ ควรสวมสายสะพายรามาธิบดีเฉพาะงานที่เกี่ยวกับราชการทหาร ซึ่งมีหมายกำหนดการระบุไว้โดยเฉพาะว่าให้สวมสายสะพายรามาธิบดี[3] โดยมีรายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้น 1 - 4 ดังนี้

ประธานแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ชั้นที่ 1 เสนางคะบดี[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนาม/ชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2461 จอมพล สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ (ตำแหน่งคณาธิบดี) [4]
จอมพล สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (ตำแหน่งที่ปรึกษา และ ตำแหน่งคณาธิบดี (พ.ศ. 2471))[5] [4]
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช (ตำแหน่งที่ปรึกษา) [4]
นายพลตรี พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ [6]
ฝรั่งเศส จอมพล เฟอร์ดินานด์ ฟช [7]
สหราชอาณาจักร จอมพล เซอร์ ดักลัส เฮก
ฝรั่งเศส จอมพล ฟีลิป เปแต็ง
พ.ศ. 2464 ฝรั่งเศส จอมพล โฌแซ็ฟ ฌ็อฟร์ [8]
พ.ศ. 2503 โปรตุเกส พลเรือตรี อเมริโก เดอ เดอช โรดริคซ์ โธมาซ (ประธานาธิบดีแห่งโปรตุเกส) [9]
พ.ศ. 2503 สเปน จอมพล ฟรันซิสโก ฟรังโก (ประมุขแห่งสเปน) [10]
พ.ศ. 2505 ปากีสถาน จอมพล โมฮัมมัด อายุบ ข่าน (ประธานาธิบดีแห่งปากีสถาน) [11]
พ.ศ. 2505 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ [12]
พ.ศ. 2508 จอมพล ถนอม กิตติขจร [13]
พ.ศ. 2516 จอมพล ประภาส จารุเสถียร [14]
พ.ศ. 2533 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ [15]

ชั้นที่ 2 มหาโยธิน[แก้]

  ผู้ได้รับพระราชทาน ม.ร. ที่ยังมีชีวิตอยู่

ปีที่ได้รับ พระนาม/ชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2461 นายพลเรือโท พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ตำแหน่งที่ปรึกษา) [4]
นายพลโท พระยาประสิทธิ์ศุภการ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ) (ตำแหน่งที่ปรึกษา) [4]
นายพลโท พระยาสีหราชเดโชไชย (แย้ม ณ นคร) (ตำแหน่งเลขาธิการ) [4]
นายพลโท พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนกำแพงเพ็ชร์อรรคโยธิน [7]
นายพลเรือโท พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสิงหวิกรมเกรียงไกร [7]
นายพลเสือป่า เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) [7]
นายพลโท หม่อมเจ้าอลงกฏ ศุขสวัสดิ [7]
นายพลตรี หม่อมเจ้าพันธุประวัติ เกษมสันต์ [7]
นายพลตรี สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมขุนลพบุรีราเมศวร์ [7]
จอมพล เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล) [7]
นายพลเสือป่า หม่อมเจ้าบวรเดช กฤดากร [7]
นายพลโท หม่อมเจ้าเสรฐศิริ กฤดากร [7]
นายพลโท พระยาสุรินทราชา (หม่อมราชวงศ์สิทธิ สุทัศน์) [7]
พ.ศ. 2508 พลเอก จิตติ นาวีเสถียร [13]
พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ [13]
พ.ศ. 2520 พลเอก อรุณ ทวาทศิน [16]
พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ [15]
พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก [15]
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ [15]
พ.ศ. 2541 พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร [17]

ชั้นที่ 3 โยธิน[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนาม/ชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2461 นายพลเสือป่า เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล) [7]
พระยานนทิเสนสุเรนทรภักดี (แม็ค เศียนเสวี) [7]
พ.ศ. 2462 นายพันเอก พระเฉลิมอากาศ (สุณี สุวรรณประทีป) [18]
นายพันโท หม่อมเจ้าอมรทัต กฤดากร [18]
นายพันตรี หลวงรามฤทธิรงค์ (ต๋อย หัสดิเสวี) [18]
พ.ศ. 2472 นายพันเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์ (หลง สินศุข) [19]
พ.ศ. 2525 พลเอก อิทธิ สิมารักษ์ [20]
พ.ศ. 2528 พันโท ณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช [21]

ชั้นที่ 4 อัศวิน[แก้]

  ผู้ได้รับพระราชทาน อ.ร. ที่ยังมีชีวิตอยู่

ปีที่ได้รับ พระนาม/ชื่อ อ้างอิง
พ.ศ. 2461 นายนาวาโท หลวงหาญสมุท [7]
พระยาสุรบดินทรสุรินทรฦๅชัย (พร จารุจินดา) [7]
พ.ศ. 2462 นายร้อย เอกศรี ศุขวาที [18]
นายร้อยเอก เพิ่ม อุณหสูต [18]
นายร้อยเอก แม้น เหมะจุฑา [18]
นายร้อยโท หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ [18]
นายร้อยโท มุ่ย มังคลานนท์ [18]
นายร้อยโท เรี่ยม เศวตเศรนี [18]
นายร้อยตรี จี๊ด ยุวนวรรธนะ [18]
นายร้อยตรี เวก สู่ไชย [18]
นายร้อยตรี เชียร บุณยพุกกณะ [18]
นายร้อยตรี ชุ่ม จิตร์เมตตา [18]
นายร้อยโท กระมล โชติกเสถียร [22]
นายร้อยโท ภักดิ์ เกษสำลี [22]
นายร้อยโท สุ้ย ยุกตวิสาร [22]
นายร้อยโท พล เสนีวงศ์ ณ กรุงเทพ (เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) [22]
นายร้อยโท ต่วน โกมารทัต [22]
นายร้อยโท เภา เพียรเลิศ [23]
พ.ศ. 2511 พันตรี ยุทธนา แย้มพันธุ์ [24]
พ.ศ. 2512 พันตำรวจตรี กฤช สังขทรัพย์ [25]
พ.ศ. 2518 พันตำรวจตรี วินิจ รัญเสวะ [26]
พ.ศ. 2520 พันเอก เจริญ ทองนิ่ม [26]
พันตำรวจโท บัญชา โปร่งสระ [26]
พันตรี เปรียญ พลอยมุกดา [26]
ร้อยเอก ชาติชาย นาตรีชน [26]
พันเอก หาญ ลีลานนท์ [26]
พันเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ [26]
พันเอก จรวย นิ่มดิษฐ์ [26]
พ.ศ. 2522 พันเอก พิศิษฐ์ เหมะบุตร [26]
พ.ศ. 2525 พันเอก หาญ เพไทย [20]
พันโท วิโรจน์ ทองมิตร [20]
ร้อยเอกยิ่งยศ ศรีเจริญ [20]
ร้อยเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร [20]
ร้อยเอก อุดม กระจ่างสุด [20]
พันเอ กสุรพร บุญโฉม [20]
พันตรี อัคพล จิตระพรหมา [20]
ร้อยเอก ประมุข ตันยะบุตร [20]
พ.ศ. 2533 พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ [15]
พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี [15]
พันเอก อุดมชัย องคสิงห [15]

หน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี[แก้]

 • 21 กันยายน พ.ศ. 2462 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี พระราชทานแก่กองทหารบกรถยนต์ซึ่งไปราชการสงครามข้ามทะเล[27] (ชั้นที่ 3 โยธิน)
 • 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 - เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร พระราชทานแก่หน่วยทหารในสังกัดกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [28]
  • กองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  • กองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  • กองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อนุสาวรีย์ที่ได้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี[แก้]

 • 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2505 - เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร พระราชทานแก่อนุสาวรีทหารนิรนาม ณ กรุงวอซิงตัน สหรัฐ[29]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติเครื่องราชอิศริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี, เล่ม 35, ตอน 0 ก, 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2461, หน้า 169
 2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี เก็บถาวร 2012-11-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน จาก สำนักนายกรัฐมนตรี
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๑, เล่ม 115, ตอนพิเศษ 118 ง เล่มที่ 2, 4 ธันวาคม พ.ศ. 2541, หน้า 1
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 35, ตอน 0 ง,28 กรกฎาคม พ.ศ. 2461, หน้า 980
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งคณาธิบดี เลขาธิการ และที่ปรึกษาสำหรับเครื่องราชอิสสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี (ครั้งที่ 2), เล่ม 45, ตอน 0 ก, 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2471, หน้า 167
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี, เล่ม 35, ตอน 0 ง, 2 ธันวาคม พ.ศ. 2461, หน้า 2177
 7. 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระราชทานฐานันดรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี, เล่ม 35, ตอน 0 ง, 2 ธันวาคม พ.ศ. 2461, หน้า 2177
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระราชทานฐานันดร แห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีแก่จอมพลจอฟฟร์, เล่ม 35, ตอน 0 ง, 1 มกราคม พ.ศ. 2464, หน้า 2840
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2021-07-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 81, ตอน 85 ง, 8 กันยายน พ.ศ. 2507, หน้า 2303
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2015-04-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 82, ตอน 113 ง, 28 ธันวาคม พ.ศ. 2508, หน้า 3263
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวม 2 เรื่อง, เล่ม 79, ตอน 34 ง, 10 เมษายน พ.ศ. 2505, หน้า 967
 12. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวม 2 เรื่อง, เล่ม 9, ตอน 69 ง,31 กรกฎาคม พ.ศ. 2505, หน้า 1691
 13. 13.0 13.1 13.2 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รามาธิบดี, เล่ม 82, ตอน 41 ง, 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2508, หน้า 1445
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รามาธิบดี, เล่ม 90, ตอน 57 ง ฉบับพิเศษ, 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2516, หน้า 23
 15. 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี, เล่ม 107, ตอน 55 ง, 5 เมษายน พ.ศ. 2533, หน้า 2659
 16. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี , เล่ม 94, ตอน 37 ง, 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2520, หน้า 1966
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี , เล่ม 115, ตอน 12 ข, 22 มิถุนายน พ.ศ. 2541, หน้า 2
 18. 18.00 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.08 18.09 18.10 18.11 18.12 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระราชทานฐานันดรแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดีและเหรียญรามมาลา , เล่ม 36, ตอน ,27 เมษายน พ.ศ. 2462,หน้า 152
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระราชทานฐานันดรแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดีและเหรียญรามมาลา , เล่ม 46, ตอน 0,23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2472, หน้า 4129
 20. 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี, เล่ม 99, ตอน 76 ง ฉบับพิเศษ,3 มิถุนายน พ.ศ. 2525, หน้า 21
 21. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี เล่ม 102, ตอน 97 ง, 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2528, หน้า 3649
 22. 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระราชทานฐานันดรแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดีและเหรียญรามมาลา , เล่ม 36, ตอน 0,21 กันยายน พ.ศ. 2462, หน้า 1722
 23. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระราชทานฐานันดรแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดีและเหรียญรามมาลา , เล่ม 36, ตอน 0, 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462, หน้า 2331
 24. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รามาธิบดี , เล่ม 85, ตอน 101 ง ฉบับพิเศษ, 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511, หน้า 16
 25. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รามาธิบดี , เล่ม 86, ตอน 33 ง, 15 เมษายน พ.ศ. 2512, หน้า 1502
 26. 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี, เล่ม 97, ตอน 60 ง ฉบับพิเศษ, 16 เมษายน พ.ศ. 2523, หน้า 1
 27. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีประดับธงไชยของกองทหารบกรถยนต์ซึ่งไปราชการสงครามข้ามทะเล. เล่ม 36, ตอน 0, 21 กันยายน พ.ศ. 2462, หน้า 1721.
 28. ราชกิจจานุเบกษา. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีประดับธงชัยเฉลิมพล. เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม 100, ตอนที่ 125 ง ฉบับพิเศษ, 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2526, หน้า 15
 29. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่อนุสาวรีย์, เล่ม 79 ตอนที่ 62 หน้า 1560, 10 กรกฏาคม 2505

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]