รายพระนามและชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี (ชั้น 1-4)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้น 1-4

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่สร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 สำหรับบำเหน็จความดีความชอบแก่ผู้ทำความชอบพิเศษเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ราชการทหาร ไม่ว่ายามสงบหรือยามสงคราม ตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร[1]

ปัจจุบัน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี แบ่งออกเป็น 6 ชั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประธานแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยชั้นเสนางคะบดีจัดเป็นชั้นสูงสุด พระราชพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีนั้น ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งเก่าและใหม่จะเข้าร่วมในพระราชพิธีเฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาด้วย[2] การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้ ควรสวมสายสะพายรามาธิบดีเฉพาะงานที่เกี่ยวกับราชการทหาร ซึ่งมีหมายกำหนดการระบุไว้โดยเฉพาะว่าให้สวมสายสะพายรามาธิบดี [3] โดยมีรายพระนามและรายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้น 1 - 4 ดังนี้

ประธานแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

ชั้นที่ 1 เสนางคะบดี[แก้]

     ผู้ได้รับพระราชทาน ส.ร. ที่ยังมีชีวิตอยู่

ปีที่ได้รับ พระนาม/นาม อ้างอิง
พ.ศ. 2461 จอมพล สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ (ตำแหน่งคณาธิบดี) [4]
จอมพล สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (ตำแหน่งที่ปรึกษา และ ตำแหน่งคณาธิบดี (พ.ศ. 2471))[5] [4]
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช (ตำแหน่งที่ปรึกษา) [4]
นายพลตรี พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ [6]
ฝรั่งเศส จอมพล เฟอร์ดินานด์ ฟช [7]
สหราชอาณาจักร จอมพล เซอร์ ดักลัส เฮก
ฝรั่งเศส จอมพล เปตัง
พ.ศ. 2464 ฝรั่งเศส จอมพล จอฟฟร์ [8]
พ.ศ. 2503 โปรตุเกส พลเรือตรี อเมริโก เดอ เดอช โรดริคซ์ โธมาซ (ประธานาธิบดีแห่งโปรตุเกส) [9]
พ.ศ. 2503 สเปน จอมพล ฟรันซิสโก ฟรังโก (ประมุขแห่งสเปน) [10]
พ.ศ. 2505 ปากีสถาน จอมพล โมฮัมมัด อายุบ ข่าน (ประธานาธิบดีแห่งปากีสถาน) [11]
พ.ศ. 2505 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ [12]
พ.ศ. 2508 จอมพล ถนอม กิตติขจร [13]
พ.ศ. 2516 จอมพล ประภาส จารุเสถียร [14]
พ.ศ. 2533 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ [15]

ชั้นที่ 2 มหาโยธิน[แก้]

     ผู้ได้รับพระราชทาน ม.ร. ที่ยังมีชีวิตอยู่

ปีที่ได้รับ พระนาม/นาม อ้างอิง
พ.ศ. 2461 นายพลเรือโท พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ตำแหน่งที่ปรึกษา) [4]
นายพลโท พระยาประสิทธิ์ศุภการ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ) (ตำแหน่งที่ปรึกษา) [4]
นายพลโท พระยาสีหราชเดโชไชย (แย้ม ณ นคร) (ตำแหน่งเลขาธิการ) [4]
นายพลโท พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนกำแพงเพ็ชร์อรรคโยธิน [7]
นายพลเรือโท พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสิงหวิกรมเกรียงไกร [7]
นายพลเสือป่า เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) [7]
นายพลโท หม่อมเจ้าอลงกฏ ศุขสวัสดิ [7]
นายพลตรี หม่อมเจ้าพันธุประวัติ เกษมสันต์ [7]
นายพลตรี สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมขุนลพบุรีราเมศวร์ [7]
จอมพล เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์อรุณ ฉัตรกุล) [7]
นายพลเสือป่า หม่อมเจ้าบวรเดช กฤดากร [7]
นายพลโท หม่อมเจ้าเสรฐศิริ กฤดากร [7]
นายพลโท พระยาสุรินทราชา (หม่อมราชวงศ์สิทธิ สุทัศน์) [7]
พ.ศ. 2508 พลเอก จิตติ นาวีเสถียร [13]
พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ [13]
พ.ศ. 2520 พลเอก อรุณ ทวาทศิน [16]
พลเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์ [15]
พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก [15]
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ [15]
พ.ศ. 2541 พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร [17]

ชั้นที่ 3 โยธิน[แก้]

ปีที่ได้รับ พระนาม / นาม อ้างอิง
พ.ศ. 2461 นายพลเสือป่า เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล) [7]
พระยานนทิเสนสุเรนทรภักดี (แม็ค เศียนเสวี) [7]
พ.ศ. 2462 นายพันเอก พระเฉลิมอากาศ (สุณี สุวรรณประทีป) [18]
นายพันโท หม่อมเจ้าอมรทัต กฤดากร [18]
นายพันตรี หลวงรามฤทธิรงค์ (ต๋อย หัสดิเสวี) [18]
พ.ศ. 2472 นายพันเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์ (หลง สินศุข) [19]
พ.ศ. 2525 พลเอก อิทธิ สิมารักษ์ [20]
พ.ศ. 2528 พันโท ณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช [21]

ชั้นที่ 4 อัศวิน[แก้]

     ผู้ได้รับพระราชทาน อ.ร. ที่ยังมีชีวิตอยู่

ปีที่ได้รับ พระนาม / นาม อ้างอิง
พ.ศ. 2461 นายนาวาโท หลวงหาญสมุท [7]
พระยาสุรบดินทรสุรินทรฦๅชัย (พร จารุจินดา) [7]
พ.ศ. 2462 นายร้อยเอก ศรี ศุขวาที [18]
นายร้อยเอก เพิ่ม อุณหสูต [18]
นายร้อยเอก แม้น เหมะจุฑา [18]
นายร้อยโท หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ [18]
นายร้อยโท มุ่ย มังคลานนท์ [18]
นายร้อยโท เรี่ยม เศวตเศรนี [18]
นายร้อยตรี จี๊ด ยุวนวรรธนะ [18]
นายร้อยตรี เวก สู่ไชย [18]
นายร้อยตรี เชียร บุณยพุกกณะ [18]
นายร้อยตรี ชุ่ม จิตร์เมตตา [18]
นายร้อยโท กระมล โชติกเสถียร [22]
นายร้อยโท ภักดิ์ เกษสำลี [22]
นายร้อยโท สุ้ย ยุกตวิสาร [22]
นายร้อยโท พล เสนีวงศ์ ณ กรุงเทพ (เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) [22]
นายร้อยโท ต่วน โกมารทัต [22]
นายร้อยโท เภา เพียรเลิศ [23]
พ.ศ. 2511 พันตรี ยุทธนา แย้มพันธุ์ [24]
พ.ศ. 2512 พันตำรวจตรี กฤช สังขทรัพย์ [25]
พ.ศ. 2518 พันตำรวจตรี วินิจ รัญเสวะ [26]
พ.ศ. 2520 พันเอก เจริญ ทองนิ่ม [26]
พันตำรวจโท บัญชา โปร่งสระ [26]
พันตรี เปรียญ พลอยมุกดา [26]
ร้อยเอก ชาติชาย นาตรีชน [26]
พันเอก หาญ ลีลานนท์ [26]
พันเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ [26]
พันเอก จรวย นิ่มดิษฐ์ [26]
พ.ศ. 2522 พันเอก พิศิษฐ์ เหมะบุตร [26]
พ.ศ. 2525 พันเอก หาญ เพไท [20]
พันโท วิโรจน์ ทองมิตร [20]
ร้อยเอก ยิ่งยศ ศรีเจริญ [20]
ร้อยเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร [20]
ร้อยเอก อุดม กระจ่างสุด [20]
พันเอก สุรพร บุญโฉม [20]
พันตรี อัคพล จิตระพรหมา [20]
ร้อยเอก ประมุข ตันยะบุตร [20]
พ.ศ. 2533 พลเอก สุนทร คงสมพงษ์ [15]
พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี [15]
พันเอก อุดมชัย องคสิงห [15]

หน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี[แก้]

 • 21 กันยายน พ.ศ. 2462 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี พระราชทานแก่กองทหารบกรถยนต์ซึ่งไปราชการสงครามข้ามทะเล[27] (ชั้นที่ 3 โยธิน)
 • 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 - เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร พระราชทานแก่หน่วยทหารในสังกัดกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ[28]
  • กองพันที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  • กองพันที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  • กองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติเครื่องราชอิศริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี, เล่ม ๓๕, ตอน ๐ก, ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑, หน้า ๑๖๙
 2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี จาก สำนักนายกรัฐมนตรี
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๑, เล่ม ๑๑๕, ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง เล่มที่ ๒, ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๑
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี, เล่ม ๓๕, ตอน ๐ ง,๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๑, หน้า ๙๘๐
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งคณาธิบดี เลขาธิการ และที่ปรึกษาสำหรับเครื่องราชอิสสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี (ครั้งที่ ๒), เล่ม ๔๕, ตอน ๐ ก, ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๑, หน้า ๑๖๗
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดี, เล่ม ๓๕, ตอน ๐ ง, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๑, หน้า ๒๑๗๗
 7. 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระราชทานฐานันดรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี, เล่ม ๓๕, ตอน ๐ ง, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๑, หน้า ๒๑๗๗
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระราชทานฐานันดร แห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีแก่จอมพลจอฟฟร์, เล่ม ๓๕, ตอน ๐ ง, ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๔, หน้า ๒๘๔๐
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๑ , ตอน ๘๕ ง, ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗, หน้า ๒๓๐๓
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๒, ตอน ๑๑๓ ง, ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘, หน้า ๓๒๖๓
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวม ๒ เรื่อง, เล่ม ๗๙ , ตอน ๓๔ ง, ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๕, หน้า ๙๖๗
 12. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวม ๒ เรื่อง, เล่ม ๙ , ตอน๖๙ ง, ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕, หน้า ๑๖๙๑
 13. 13.0 13.1 13.2 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รามาธิบดี, เล่ม ๘๒, ตอน ๔๑ ง, ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘, หน้า ๑๔๔๕
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รามาธิบดี, เล่ม ๙๐, ตอน ๕๗ ง ฉบับพิเศษ, ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖, หน้า ๒๓
 15. 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี, เล่ม ๑๐๗, ตอน ๕๕ ง, ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓, หน้า ๒๖๕๙
 16. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี , เล่ม ๙๔, ตอน ๓๗ ง, ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๐, หน้า ๑๙๖๖
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี , เล่ม ๑๑๕ , ตอน ๑๒ ข, ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๒
 18. 18.00 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 18.06 18.07 18.08 18.09 18.10 18.11 18.12 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระราชทานฐานันดรแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดีและเหรียญรามมาลา , เล่ม ๓๖, ตอน , ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ , หน้า๑๕๒
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระราชทานฐานันดรแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดีและเหรียญรามมาลา , เล่ม ๔๖, ตอน ๐ , ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๒, หน้า ๔๑๒๙
 20. 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี, เล่ม ๙๙, ตอน ๗๖ ง ฉบับพิเศษ, ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ , หน้า ๒๑
 21. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี เล่ม ๑๐๒ , ตอน ๙๗ง , ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ , หน้า ๓๖๔๙
 22. 22.0 22.1 22.2 22.3 22.4 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระราชทานฐานันดรแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดีและเหรียญรามมาลา , เล่ม ๓๖, ตอน ๐, ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๒, หน้า ๑๗๒๒
 23. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศพระราชทานฐานันดรแห่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์รามาธิบดีและเหรียญรามมาลา , เล่ม ๓๖, ตอน ๐, ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๒, หน้า ๒๓๓๑
 24. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รามาธิบดี , เล่ม ๘๕ , ตอน๑๐๑ ง ฉบับพิเศษ, ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๑, หน้า ๑๖
 25. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รามาธิบดี , เล่ม ๘๖, ตอน ๓๓ ง, ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒, หน้า ๑๕๐๒
 26. 26.0 26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี, เล่ม ๙๗, ตอน ๖๐ ง ฉบับพิเศษ, ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓, หน้า ๑
 27. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีประดับธงไชยของกองทหารบกรถยนต์ซึ่งไปราชการสงครามข้ามทะเล. เล่ม ๓๖, ตอน ๐, ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๒, หน้า ๑๗๒๑.
 28. ราชกิจจานุเบกษา. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีประดับธงชัยเฉลิมพล. เล่ม ๑๐๐, ตอนที่ ๑๒๕ ง ฉบับพิเศษ, ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖, หน้า ๑๕.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]